مشخصات آگهی دهنده

نرم افزار 6260 compress
توافقی
1397-01-25
1397-02-24
1135 بار
10103161

نرم افزار 6260 compress
کامپیوتر نرم افزار

نرم افزار 6260 compress

برنامه اي است كه براي طراحي مخازن تحت فشار بكار مي رود و از ويژگيهاي بارز آن اين است كه در طول مدت طراحي مخزن مورد نظر را به صورت سه بعدي و render شده نشان مي دهد. در اين برنامه نحوه اتصال و ارتباط اجزاي مخزن نيز به صورت گرافيكي نشان داده مي شود. همچنين اطلاعات ورودي نادرست نيز توسط برنامه شناسايي شده و به كاربر اطلاع داده مي شود. منظور از محيط intractive در اين برنامه اين است كه تغيير و اصلاح يكي از اجزاي مخزن بلافاصله به ايجاد يك مخزن جديد منجر مي شود و كليه وروديها و تغييرات انجام شده در اجزا به طور پيوسته و به كل مدل منتقل مي شود. در حين طراحي يك مخزن كاربر مي تواند هريك از اجزاي مهندسي موجود را مدل نمايد. در صورتي كه در طراحي قوانين ASME رعايت نشده باشد (مثلا ابعاد جوش خيلي كوچك باشد) برنامه با پيغام خطا كاربر را آگاه مي نمايد ولي مانع از ادامه كار طراحي نمي شود و اين وظيفه كاربر مي باشد كه به هشدار توجه نموده و اطلاعات صحيح وارد نمايد.
Codeware Compress
Build 6245
Build 6258
Windows
COMPRESS has the sophistication needed to take on the most demanding ASME VIII project. This makes COMPRESS the tool of choice for fabrication shops, engineering and construction companies and vessel owner / operators.
The standard functionality of COMPRESS includes everything you require to perform ASME VIII-1 (Section VIII, Division 1) pressure vessel calculations. This includes both the U.S. Customary and Metric Editions of Section II, Part D (materials) and a selection of Building Codes and related Engineering Standards, such as WRC-107. To further assist COMPRESS users,
finite element analysis of nozzles capabilities are now included with new COMPRESS license purchases.
COMPRESS is Microsoft Windows® based and offers multi-user network support, allowing it to be deployed throughout your organization as needed. In order to tailor COMPRESS to your needs, we offer the following options:

ASME VIII-2 (Section VIII, Division 2)

Heat exchanger functionality (includes the TEMA Standard, the ASME UHX rules and a Tube Field Layout capability)

Conversion of COMPRESS files into AutoCAD (.dwf) fabrication or as-built drawings (learn more about the Drafter option)

Creation of Excel® compatible vessel cost estimates (learn more about the Coster option).
For businesses which deal exclusively with heat exchangers, we offer COMPRESS Exchanger, a subset of the full COMPRESS System


در ضمن ليست كامل نرم افزارها و استانداردهاي مهندسي ما را از سايت زير دريافت كنيد.
http://www.adibrayaneh.net

کلمات کلیدی :
نرم افزار 6260 compress

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید