مشخصات آگهی دهنده

شركت مهندسي خط اتصال ارائه دهنده خدمات كاربردي مهندسي ?
09183639543
توافقی
1397-01-19
1397-02-18
855 بار
10103117
اراک -ضلع جنوبی ميدان شريعتی،ابتدای کوچه ناهيد

شركت مهندسي خط اتصال ارائه دهنده خدمات كاربردي مهندسي صنايع درايران
خدمات مشاوره

شركت مهندسي خط اتصال ارائه دهنده خدمات كاربردي مهندسي صنايع درايران

ما مجموعه اي از بهترين متخصصين با تجربه را در يك مكان جمع كرديم تا به شما در رسيدن به اهداف مهم سازماني اتان كمك كنيم،اهدافي در راستاي:
1- طراحي , تبيين و استقرار فرايندهاي جديد كسب و كار بر اساس الگوي مهندسي مجدد (معماري سازمان).
2- طراحي , تبيين و استقرار سامانه برنامه ريزي و كنترل پروژه .
3- طراحي و پياده سازي انواع سيستم ها ي برنامه ريزي وكنترل توليد متناسب با نياز شركتها.
4- طراحي , تبيين و استقرار سامانه مديريت پيمان و ساماندهي به فعاليتهاي برون سپاري ( توليد بدون كارخانه)
5- طراحي، تبيين و استقرار سيستم نگهداري و تعميرات .
6- پياده سازي و اجراي سيستم از پيش تعيين شده كيفيت - طرح ريزي و تحقق محصول.
7- طراحي و پياده سازي زنجيره تامين كالا.
8- عارضه يابي واحدهاي صنعتي و ارائه راهكارها و برنامه هاي بهبود .
9- طراحي , تبيين و استقرار سيستم هاي مكانيزه عملياتي و اطلاعاتي و توليد نرم افزارهاي مورد نياز سازمان ها بر اساس گردش كار و اطلاعات همان سازمان به شرح ذيل:
- سيستم بانك اطلاعات فني مهندسي.
- سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه.
- سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي .
- سيستم مديريت پيمان .
- سيستم انبار و سفارشات و اقلام در راه.
- سيستم كنترل كيفيت و بازرسي و تضمين كيفيت.
- سيستم نگهداري و تعميرات.
- سيستم بازرايابي و فروش.
10- استقرار شبكه هاي محلي و فرامحلي .
11- ارائه خدمات مهنـــدسي صنايع و مديــريت در راستاي افزايش بهره وري و بهبود روشها.
12- طراحي و اجراي عملياتي سيستم ها و ابزارهاي مديريتي نظير : مديريت استراتژيك ، پنج اس ، شش سيگما ، نظام پيشنهادات و ...
13- مشاوره و پياده سازي سيستم مديريت منابع انساني در راستاي جذب ، افزايش كارايي (توسعه، ايجاد انگيزش، آموزش )، نظارت و ارزيابي شايستگي كاركنان (ارزشيابي عملكرد كاركنان) و نگهداشت
14- نياز سنجي آموزشي ، برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي اثربخشي آنها .
15- مشاوره و اجراي سيستم هاي مديريت
- سيستم مديريت كيفيت ISO 9001
- سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001
- سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001
- سيستم مديريت ايمني در صنايع غذايي ISO 22001, HACCP
- سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISO 27001
- سيستم مديريت يكپارچه IMS
- سيستم مديريت كيفيت صنايع خودرو ISO/TS 16949
- سيستم مديريت كيفيت صنايع نفت،گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001
- سيستم مديريت كيفيت صنايع تجهيزات پزشكي ISO 13485
16- مشاوره و آماده سازي سيستم هاي صنايع كوچك و متوسط به منظورشركت در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني
17- مطالعه ، بررسي و امكان سنجي طرحهاي جديد / توسعه اي در واحدهاي توليدي و خدماتي از نظر فني ، مالي و اقتصادي با استفاده از نرم افزارها و روشهاي مورد قبول سيستم بانكي كشور .
18- انجام نظر سنجي و دسته بندي و تحليل نتايج آنها با استفاده از نرم افزارهاي مدرن و اصول علمي .
19- و آموزش كليه سيستم هاي فوق

تيم خط اتصال تمام اين خدمات راازطرق مختلف مورد دلخواه شما به شما ارائه مي دهد ، هدف ما ساده سازي كارها و كمك به مديران و تصميم گيران سازمان ها است . هدف اصلي مجموعه خدمت به صنايع كشور عزيزمان مي باشد .
لطفاً براي كسب اطلاعات بيشتر :
1- با شماره تلفن: 09183639543 تماس حاصل فرماييد
2- به سايت: www.etesalco.org مراجعه فرماييد
3- درخواست خود را به شماره 08612772007 فاكس نماييد.
آدرس دفتر: اراك - خيابان شريعتي ، ابتداي كوچه شعاع

کلمات کلیدی :
شركت مهندسي خط اتصال ارائه دهنده خدمات كاربردي مهندسي صنايع درايران

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید