مشخصات آگهی دهنده

يك DVD شامل جزوات صوت استاد وكتابهاي كار
17000
1397-01-25
1397-02-24
1110 بار
10099908

يك DVD شامل جزوات صوت استاد وكتابهاي كار
آموزش كنكور

يك DVD شامل جزوات صوت استاد وكتابهاي كار

ك DVD شامل جزوات صوت استاد وكتابهاي كارشناسي ارشد فراگير
ليست جزوات موجود در مجموعه DVD كارشناسي ارشد فراگير به شرح زير مي باشد:
09329386168
كتابهاي كارشناسي ارشد پيام نور كامپيوتر به صورت: PDF
Distributed Systems Principles and Paradigms

An Introduction to Database Systems

Intorduction to Algorithms

+*+*+* مجموعه سيستم عامل پيشرفته :

-1جزوه كارشناسي ارشد دكتر مومن به لله به همراه صوت جلسات ) دانشگاه پيام نور(

-2 جزوه كارشناسي ارشد دكتر حقيقت (دانشگاه پيام نور (

-3 جزوه كارشناسي مهندس عابد سليمي به همراه صوت جلسات + تست ( موسسه پارسه(

-4جزوه كارشناسي دكتر ناصر آيت) دانشگاه پيام نور(

-5تست و آزمون Ebook - هاي مختلف و مرتبط + پاور پوينت سمينار هاي مرتبط

+*+*+* مجموعه طراحي الگوريتم پيشرفته :
-1 جزوه كارشناسي ارشد دكتر شيرازي به همراه صوت جلسات )دانشگاه پيام نور(

-2جزوه كارشناسي ارشد دكتر قدسي ) دانشگاه شريف (

-3جزوه كارشناسي دكتر ناصر آيت ( دانشگاه پيام نور )

-4 جزوه كارشناسي دكتر قلي زاده به همراه صوت جلسات )موسسه پارسه (

-5 جزوه كارشناسي مهندس جعفرپور اميني ( دانشگاه پيام نور (

-6 تست و آزمون Ebook - هاي مختلف و مرتبط

+*+*+* مجموعه پايگاه داده پيشرفته :

-1جزوه كارشناسي ارشد دكتر كيوانپور) دانشگاه پيام نور (

-2جزوه كارشناسي دكتر فراهي) دانشگاه پيام نور (

-3جزوه كارشناسي دكتر رانكوهي به همراه صوت جلسات + حل تمرين + تست ) موسسه پارسه (

-4 تست و آزمون Ebook - هاي مختلف و مرتبط+ پاورپوينت سمينارهاي مختلف

براي درخواست لطفا تماس بگيريد
09329386168

قيمت فقط 17000 تومان
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دريافت جزوات ، قيمت جزوات ، ارزان ، رايگان ، مجاني ، جزوات ارشد كامپيوتر ، جزوات ارشد فراگير پيام نور كامپيوتر ، كارشناسي ارشد فراگير كامپيوتر پيام نور ، پروژه هاي دانشگاهي كامپيوتر ، پروژه هاي نرم افزاري كامپيوتر ، آموزش زبان انگليسي ، بسته هاي آموزش زبان انگليسي ، كارشناسي ارشد،كارشناسي ارشد فراگير ، كارشناسي ارشد سراري ، كارشناسي ارشد دولتي كارشناسي ارشد كامپيوتر ، مهندسي كامپيوتر ، جزوات ، جزوات كنكور كارشناسي ارشد ، جزوات كنكور پيام نور، كنكور كامپيوتر نرم افزار ، جزوات ارشد پيام نور ، جزوات كنكور پيام نور ، دانلود سوالات ، دانلود جزوات ارشد ، دانلود سوالات كنكور سراسري ، دانلود سوالات ارشد كامپيوتر ، ارشد ، سوالات ارشد 87 ، سوالات ارشد 88 ،ارشد پيام نور 88 ، ارشد پيام نور 87 ، دفترچه 88 سراسري ،فراگير پيام نور ، دفترچه پيام نور دانلود ، ارشد پيام نور ، ارشد پيام نور ، دانلود ارشد كامپيوتر 87 ، دانلود جزوات كامپيوتر پيام نور ، دانلود جزوه ارشد كامپيوتر ، دانلود دفترچه ارشد پيام نور ، دانلود دفترچه فراگير پيام نور ، دفتر چه ارشد پيام نور ، دفترچه ارشد پيام نور ، دفترچه ، ارشد فراگير پيام نور ، ارشد فراگير 88 ، ارشد فراگير پيام نور نرم افزار ، آموزشگاه پارسه ، ليست جزوات،پيام نور 88 ، جزوات ارشد كامپيوتر pdf، شهريه پيام نور ارشد ، فراگير 88 ، فراگير پيام نور ارشد 87 ، منابع فراگير پيام نور ، كارشناسي ارشد ، فراگير ،, پيام نور ، ارشد ، 88 ، دفترچه ، ارشد 87 ، كارشناسي ، پيام ، فراگير ، منابع ، حل تمرين ، منابع ، كنكور ، معكوس ، منابع ، تست كنكور ، دانلود سوالات كنكور ارشد ، دانلود ، تست مجاني ، حل ، تست ، مهندسي معكوس ، پيام نور 88 ، برنامه ريزي درسي ، مطالعه درسي ، دانلود مجاني ، دانلود ريگان دفترچه 88 پيام نور فراگير ، دفترچه ارشد فراگير پيام نور ، دانشگاه پيام نور ، شهريه دانشگاه پيام نور faragire payamnoor , mohandesi computer , jozavat konkoor , faragir, narmafzar , donlod jozavat, download jozveh , jozveh konkoor , download soal arshad , arshad 87 , arshad 88 , arshad sarasari , dvd arshad, Distributed Systems Principles and Paradigms, An Introduction to Database Systems, Intorduction to Algorithms,

کلمات کلیدی :
يك DVD شامل جزوات صوت استاد وكتابهاي كار

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید