مشخصات آگهی دهنده

پكيج كامل آموزش محصولات adobe از كمپاني
09359631328
7000
1397-01-25
1397-02-24
762 بار
10098913

پكيج كامل آموزش محصولات adobe از كمپاني
کامپیوتر خدمات اينترنت

پكيج كامل آموزش محصولات adobe از كمپاني

پك كامل آموزشي تمامي مجموعه نرم افزارهاي كمپاني Adobe با منو و بصورت كامل و با كيفيت بي نظير در قالب 7 دي وي دي

آموزش به زبان ساده انگليسي و بالا ترين متد آموزشي

تمام آموزشها به صورت سطح بندي شده از مقدماتي تا حرفه اي مي باشند .

اين پكيج شامل آموزش هاي زير مي باشد :
Dreamweaver CS4
Photoshop CS4
Flash CS4
Illustrator CS4
After Effects CS4
InDesign CS4
Soundbooth CS4
Fireworks CS4
Premiere Pro CS4
Acrobat 9 Pro CS4
Encore CS4
Device Central CS4
Contribute CS4
آموزش هاي نرم افزار Adobe Photoshop CS4 :

Lynda.com Adobe Photoshop CS4 Getting Started - دو ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Photoshop CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Photoshop CS4 New Features - دو ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار Photoshop CS4 .

Lynda.com Adobe Photoshop CS4 Essential Training - هشت و نيم ساعت آموزش جامع كليات نرم افزار فتوشاپ CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Photoshop CS4 For Photographers - پانزده ساعت آموزش جامع و حرفه اي فتوشاپ CS4 براي عكاسان و گرافيست ها كه تمامي تكنيك هاي خاص اين نسخه را براي عكاسان و گرافيست ها آموزش مي دهد! به همراه فايلهاي سورس و تمرين

آموزش هاي نرم افزار Adobe Dreamweaver CS4 :

Lynda.com Adobe Dreamweaver CS4 Getting Started - نيم ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Dreamweaver CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Dreamweaver CS4 New Features - دو ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار Dreamweaver CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Dreamweaver CS4 Essential Training - هشت ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار دريم ويور CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe Flash CS4 :

Lynda.com Adobe Adobe Flash CS4 Getting Started - حدود 1 ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Flash CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Adobe Flash CS4 New Features - نيم ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار Flash CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Adobe Flash CS4 Essential Training - چهار ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار فلش CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Flash CS4 Professional Tools for Character Animation - دو ساعت آموزش جامع ابزارهاي حرفه اي فلش CS4 براي پويانمايي شخصيت ها به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe Photoshop Lightroom 2 :
Adobe Photoshop Lightroom 2 - هشت ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار عكاسي Photoshop Lightroom 2 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe Illustrator CS4 :

Lynda.com Adobe Illustrator CS4 Getting Started - دو ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Illustrator CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Illustrator CS4 New Features - حدود يك و نيم ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار Illustrator CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Illustrator CS4 Essential Training - هشت ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار ايلاستراتور CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe InDesign CS4 :

Lynda.com Adobe InDesign CS4 Getting Started - يك ساعت و نيم آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار InDesign CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe InDesign CS4 New Features - حدود 5.5 ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار InDesign CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe InDesign CS4 Essential Training - يازده ساعت آموزش جامع كليات نرم افزار InDesign CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.
www.1000ax.com
آموزش هاي نرم افزار Adobe Fireworks CS4 :

Lynda.com Adobe Fireworks CS4 Getting Started - يك ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Fireworks CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Fireworks CS4 New Features - يك ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار Fireworks CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Fireworks CS4 Essential Training - هفت ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار Fireworks CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe Premiere Pro CS4 :

Lynda.com Adobe Premiere Pro CS4 Getting Started - يك ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Premiere CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Premiere Pro CS4 New Features - نيم ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار Premiere CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Premiere Pro CS4 Essential Training - سه ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار پريمير CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe Soundbooth CS4 :

Lynda.com Adobe Soundbooth CS4 Getting Started - نيم ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Soundbooth CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Soundbooth CS4 New Features - نيم ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار Soundbooth CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Soundbooth CS4 Essential Training - سه ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار Soundbooth CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe Acrobat Professional 9.0 :

Lynda.com Adobe Acrobat Professional 9.0 Getting Started - نيم ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Acrobat 9.0 Professional به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Acrobat Professional 9.0 Creating Forms- هشت ساعت آموزش جامع چگونگي ساخت فرم و فايلهاي PDF خاص در نرم افزار Acrobat 9.0 Professional !

Lynda.com Adobe Acrobat Professional 9.0 Essential Training - نه ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار آكروبات 9.0 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند!

آموزش هاي نرم افزار Adobe After Effects CS4 :

Lynda.com Adobe After Effects CS4 Getting Started - يك ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار After Effects CS4 .

Lynda.com Adobe After Effects CS4 New Features - يك ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار After Effects CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe After Effects CS4 Essential Training - حدود 9 ساعتآموزش جامع كليات نرم افزار افتر افكتز CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe After Effects CS4 New Creative Techniques - يك ساعت آموزش تكنيك هاي جديد خلاقانه در After Effects CS4 عالي براي علاقمندان به نسخه جديد اين نرم افزار .

آموزش هاي نرم افزار Adobe Encore CS4 :

Lynda.com Adobe Encore CS4 Getting Started - نيم ساعت آموزش مقدماتي شروع به كار با نرم افزار Encore CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Encore CS4 New Features - نيم ساعت آموزش و معرفي ويژگي هاي جديد در نرم افزار Encore CS4 به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

Lynda.com Adobe Encore CS4 Essential Training - شش ساعت و نيم آموزش جامع كليات نرم افزار انكور CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe Contribute CS4 :

Lynda.com Adobe Contribute CS4 Essential Training - پنج ساعت آموزش جامع كليات نرم افزار Contribute CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.

آموزش هاي نرم افزار Adobe Device Central CS4 :

Lynda.com Adobe Adobe Device Central CS4 Essential Training - دو ساعت آموزش جامع كليات نرم افزار Device Central CS4 كه شما را به طور كامل با اين نرم افزار آشنا و در آن توانا مي كند! به همراه فايلهاي سورس و تمرين آموزش.
عرضه شده در فروشگاه www.1000ax.com
قيمت : 7,000 تومان

کلمات کلیدی :
پكيج كامل آموزش محصولات adobe از كمپاني

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید