مشخصات آگهی دهنده

نرم افزار صندوق قرض الحسنه
04115547004
توافقی
1397-01-24
1397-02-23
1012 بار
10097156
خيابان پاستور جديد - ساختمان سينا طبقه 4 واحد 7

نرم افزار صندوق قرض الحسنه
کامپیوتر نرم افزار

نرم افزار صندوق قرض الحسنه

خش مديريتي:

تعريف شهر و استان
تعريف انواع حسابهاي جاري ، پس انداز همراه كدينگهاي حسابداري
تعريف انواع تسهيلات : شامل نرخ ، نوع قرارداد ، نوع تسهيلات ، نرخ ديركرد ، كد حسابداري تسهيلات ، كد حسابداري سود معاملات ، كد حسابداري سود آتي ، كد حسابداري ديركرد .
تعريف كدينگ حسابها : تعريف سرفصلهاي بانكي ، تعيين طرف حسابها و تنظيم كدينگهاي قابل دسترس تحويلداران
تعريف شرح هاي آماده اسناد تحويلداران با ماهيت بدهكار و بستانكار
تعريف سمتهاي حقوقي براي حسابهاي حقوقي
تعريف گروههاي قرعه كشي و انتخاب زير مجموعه حسابها و تعيين جوايز و امتياز بندي

بخش تحويلداري و گزارشات :

تعريف مشتري حقيقي به همراه امضاء و عكس با اختصاص كد مشتري بر اساس شعبه
تعريف مشتري حقوقي به همراه مهر شركت / موسسه / سازمان با اختصاص كد مشتري بر اساس شعبه
جستجوي مشتريان
افتتاح حساب بر اساس تعاريف مديريتي شامل جاري ، پس انداز - تعيين سمت هاي حساب حقوقي – تعيين وكيل / نماينده قانوني – تعيين شرايط برداشت – معرف براي حسابهاي جاري – تعيين امضاي مشتـــري – تعيين مقاطع ارسال صورتحساب
جستجوي حسابهاي مشتريان
ليست حسابهاي مشتريان بر اساس نوع حساب و كلي
كنترل حسابهاي مشتريان بر اساس كد مشتري و حسابها و تسهيلات افتتاح شده .
واريز به حساب و تعيين طرف حساب و ثبت اسناد بصورت دوبل .
برداشت از حساب و تعيين طرف حساب و ثبت اسناد بصورت دوبل با تائيد امضاء و شرايط برداشت .
صورتحساب مشتريان از تاريخ هاي انتخابي .
يادداشت گذاري براي حسابها .
معدل گيري براي حسابها از تاريخ تا تاريخ و مشخص نمودن تسهيلات دريافتي و اقساط .
دريافت قبوض آب ، برق ، تلفن و گاز
تراز آزمايشي حسابها (سيتواسيون )
ثبت اسناد داخلي : حسابهاي صندوق ، بانك ، بدهكاران ، بستانكاران ، هزينه ها و درآمدها و ...
صورت موجودي نقدي صندوق در پايان روز و صدور برگ خزانه
گزارش عمليات پايان روز : گزارش گروه بندي اسناد ، گزارش روزانه اسنا د و گزارش خلاصه اسناد با تعيين تاريخ
حذف اسناد و اقساط با وارد كردن شماره حساب در روز جاري
مسدود كردن حساب با مبلغ و شرح يا بدون مبلغ بصورت كلي
بازبيني اسناد ثبت شده در تاريخ هاي درخواستي براي كليه حسابها
عمليات چكها : صدور ، رفع سوء اثر ، مسدود ، ابطال ، حذف و ليست چكهاي وصولي و ...
چكهاي واگذاري مشتريان
گزارش آماري عملكرد بصورت ماهانه
گزارش مانده حسابها
گزارش تراز آزمايشي روزانه بصورت 8 ستوني كل ، معين و تفصيلي
قرعه كشي : ليست و مبالغ مانده مشتريان ، تعيين جوايز و قرعه كشي

بخش تسهيلات :

اعطاي تسهيلات : انتخاب نوع قرارداد تعريف شده با فرمول بانكي ، تعيين نرخ سود ، تقسيط اقساط ، تكميل مشخصات ضامنين و صدور اسناد انتظامي ، تعيين كارمزدهاي جداگانه ، بيمه وام .
تسهيلات تعريف شده پيش فرض شامل : قرض الحسنه – كمك هزينه خريد لوازم و جهيزيه – مسكن – ضروري – ازدواج .
تنظيم قرارداد - دفترچه اقساط و عمليات اتوماتيك و چاپ سند حسابداري .
دريافت اقساط : محاسبه تعداد روز ديركرد و مبلغ ديركرد طبق تعاريف مديريتي ، كسر از سپرده مشتري
حذف تسهيلات در روز اعطاء .
صدور صورتحساب وام مشتري – نمايش وضعيت قرارداد .
ليست تسهيلات معوقه با انتخاب نوع وام و تعداد ديركرد مورد نظر .
ليست وضعيت تسهيلات اعطائي
آمار تسهيلات اعطائي با چارت بر اساس ماه يا سال
گزارش آماري معوقات و دريافتتي اقساط
گزارش آماري تسهيلات اعطايي ماهانه و سالانه
گزارش آماري اقساط وصولي ماهانه و سالانه
تراز آزمايشي حسابهاي تسهيلات
تسويه تسهيلات : تسويه تسهيلات با محاسبه و تعيين درصد سود برگشتي ، انصراف از قرارداد – تسويه اسناد انتظامي و - صدور سند تسويه وام .
جستجوي تسهيلات
استعلام ضامنين
كاربران : تعريف كاربر و تعيين سطوح دسترسي ، تعيين صندوق يا باجه براي تحويلدار – گزارش ژورنال عملكرد .

سيستم مالي :

مشاهده سند حسابداري صادر شده از سيستم بانكي و چاپ سند حسابداري
جستجوي اسناد مالي
معرفي و جستجوي كدينگهاي مالي و بانكي
تبديل و تغيير كدينگها
معرفي و تنظيم پارامترهاي ترازنامه و سود و زيان
تعريف گروه هزينه ها و درآمده ها و غيره
تهيه گزارش دفتر روزنامه ، دفتر كل ، دفتر معين ، دفتر تفصيلي و گروه حسابها
گزارش تراز آزمايشي 2 و 4 و 8 ستوني كل ، معين و تفصيلي و گروه حسابها
تراز گردش 12 ماهه و مقايسه عملكرد ماههاي انتخابي .
گزارش سود وزيان شعب
گزارش ترازنامه شعب
صدور سند افتتاحيه و اختتاميه بصورت اتوماتيك در پايان سال .
تعريف كاربران با تعيين سطوح دسترسي .

امكانات :

سيستم اموال و ذخيره استهلاك شعب


پايگاه داده : SqlServer 2000
تحت شبكه
زبان برنامه نويسي : Visual Studio .Net
قابليت اجرا در كليه ويندوزها
قيمت نرم افزار : 4,500,000 ريال

www.pouyagaran.com

کلمات کلیدی :
نرم افزار صندوق قرض الحسنه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید