مشخصات آگهی دهنده

آموزش متلب و هوش مصنوعي
09125716754
توافقی
1397-01-24
1397-02-23
1513 بار
10096032

آموزش متلب و هوش مصنوعي
کامپیوتر خدمات اينترنت

آموزش متلب و هوش مصنوعي

ويكي متلب : متفاوت ترين شيوه آموزش متلب، هوش مصنوعي و برنامه نويسي

اكنون نوبت شماست تا باور كنيد كه شما هم مي توانيد.

ويكي متلب بهترين انتخاب براي كساني است كه مي خواهند طريقه استفاده از نرم افزار متلب و مباحث هوش مصنوعي را با كيفيت عالي و در مدت زمان كوتاهي فرا بگيرند.

با شركت در دوره هاي آموزشي و يا استفاده از محصولات آموزشي ويكي متلب، بهترين كيفيت آموزش را با پرداخت كمترين هزينه تجربه خواهيد كرد.

مدرسين گروه ويكي متلب، همگي از دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد دانشگاه هاي تهران هستند. تجربه كاري اين گروه، تضميني براي موفقيت شماست.

برنامه هاي آموزشي ويكي متلب:
1) شركت در دوره هاي حضوري به صورت كلاس هاي خصوصي يا جمعي
2) استفاده از كتاب ها و جزوات آموزشي تاليف شده توسط گروه ويكي متلب
3) استفاده از فيلم ها و نرم افزارهاي آموزشي تهيه شده در گروه ويكي متلب

لازم به ذكر است كه، تمامي دوره هاي آموزشي مرتبط با متلب و هوش مصنوعي، با سرفصلهاي مشابه، براي زبان هاي برنامه نويسي C# (سي شارپ) و ويژوال بيسيك دات نت نيز برگزار مي شوند.

براي كسب اطلاعات بيشتر، مي توانيد به سايت ويكي متلب مراجعه نماييد:
http://www.wikimatlab.net

و يا با شماره تلفن 09125716754 يا آدرس الكترونيكي [email protected] تماس حاصل فرماييد.


زمان بزرگترين سرمايه شماست. آن را در يابيد.

----------------------------------------------------------------------------------
كلمات كليدي:

Genetic Algorithm (GA)
الگوريتم ژنتيك
Ant Algorithm
الگوريتم مورچه ها
Ant Colony Optimization (ACO)
بهينه سازي كلوني مورچه ها
Ant System (AS)
سيستم مورچه ها
Max-Min Ant System (MMAS)
سيستم مورچه ها كمينه بيشينه
Evolutionary Algorithm (EA)
الگوريتم تكاملي
Particle Swarm Optimization (PSO)
بهينه سازي گروه ذرات
بهينه سازي ازدحام ذرات
Reinforcement Learning (RL)
يادگيري تقويتي
Artificial Neaural Networks (ANN)
شبكه عصبي
شبكه هاي عصبي مصنوعي
Artificial Intelligence (AI)
هوش مصنوعي
Computational Intelligence (CI)
هوش محاسباتي
Multi-agent Systems
سيستمهاي چند عاملي
Fuzzy Systems (FS)
سيستمهاي فازي
Fuzzy Logic Control (FLC)
كنترل منطق فازي
Fuzzy Logic (FL)
منطق فازي
Fuzzy Control (FC)
كنترل فازي
Fuzzy Inference System (FIS)
سيستم استنتاج فازي
Artificial Neural Fuzzy Inference System (ANFIS)
سيستم استنتاج فازي عصبي
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA)
الگوريتم ژنتيك چند هدفي
بهينه سازي چند هدفي
الگوريتم ژنتيك مرتب سازي نامغلوب
Pareto Strength Evolutionary Algorithm (PSEA)
الگوريتم تكاملي چند هدفي
جبهه پارتو
Swarm Intelligence (SI)
هوش جمعي
هوش ازدحامي
Artificial Immune Systems (AIS)
سيستم ايمني مصنوعي
Linear Programming (LP)
LinProg (LP)
برنامه ريزي خطي
لينپروگ
لين-پروگ
Traveling Salesman Problem (TSP)
مسأله فروشنده دوره گرد
Job-Shop Scheduling
Scheduling Problem
مسأله برنامه ريزي زماني
مسأله زمانبندي
مسأله زمان بندي
Resource Allocation
تخصيص منابع
MATLAB
متلب
مطلب
آموزش متلب
آموزش مطلب
آموزش MATLAB
برنامه نويسي متلب
برنامه نويسي مطلب
برنامه نويسي MATLAB
آموزش برنامه نويسي متلب
آموزش برنامه نويسي مطلب
آموزش برنامه نويسي MATLAB
آموزش پيشرفته متلب
آموزش پيشرفته مطلب
آموزش پيشرفته MATLAB
برنامه نويسي پيشرفته متلب
برنامه نويسي پيشرفته مطلب
برنامه نويسي پيشرفته MATLAB
آموزش برنامه نويسي پيشرفته متلب
آموزش برنامه نويسي پيشرفته مطلب
آموزش برنامه نويسي پيشرفته MATLAB
هوش مصنوعي در متلب
هوش مصنوعي در مطلب
هوش مصنوعي در MATLAB
الگوريتم ژنتيك در متلب
الگوريتم ژنتيك در مطلب
الگوريتم ژنتيك در MATLAB
بهينه سازي در متلب
بهينه سازي در مطلب
بهينه سازي در MATLAB
Simulink
سيميولينك
سيمولينك
آموزش سيميولينك
آموزش سيمولينك
آموزش Simulink
MATLAB Control System Toolbox
جعبه ابزار كنترل خطي متلب
جعبه ابزار كنترل خطي مطلب
جعبه ابزار كنترل خطي MATLAB
MATLAB Robust Control Toolbox
جعبه ابزار كنترل مقاوم متلب
جعبه ابزار كنترل مقاوم مطلب
جعبه ابزار كنترل مقاوم MATLAB
MATLAB Fuzzy Logic Toolbox
جعبه ابزار فازي متلب
جعبه ابزار فازي مطلب
جعبه ابزار فازي MATLAB
جعبه ابزار منطق فازي متلب
جعبه ابزار منطق فازي مطلب
جعبه ابزار منطق فازي MATLAB
MATLAB Fuzzy Control Toolbox
جعبه ابزار كنترل فازي متلب
جعبه ابزار كنترل فازي مطلب
جعبه ابزار كنترل فازي MATLAB
MATLAB Symbolic Toolbox
جعبه ابزار سيمبوليك متلب
جعبه ابزار سيمبوليك مطلب
جعبه ابزار سيمبوليك MATLAB
جعبه ابزار Symbolic متلب
جعبه ابزار Symbolic مطلب
جعبه ابزار Symbolic MATLAB
MATLAB Optimization Toolbox
جعبه ابزار بهينه سازي متلب
جعبه ابزار بهينه سازي مطلب
جعبه ابزار بهينه سازي MATLAB
MATLAB Neural Networks Toolbox
جعبه ابزار شبكه عصبي متلب
جعبه ابزار شبكه عصبي مطلب
جعبه ابزار شبكه عصبي MATLAB
MATLAB LinProg
برنامه ريزي خطي در متلب
برنامه ريزي خطي در مطلب
برنامه ريزي خطي در MATLAB
Graphical User Interface (GUI)
واسط گرافيكي كاربر
رابط گرافيكي كاربر
Graphical User Interface Design Environment (GUIDE)
محيط جامع طراحي واسط گرافيكي كاربر
محيط جامع طراحي رابط گرافيكي كاربر
C# (C-sharp)
سي شارپ
آموزش سي شارپ
برنامه نويسي سي شارپ
آموزش برنامه نويسي سي شارپ
آموزش پيشرفته سي شارپ
برنامه نويسي پيشرفته سي شارپ
آموزش برنامه نويسي پيشرفته سي شارپ
آموزش C#
برنامه نويسي C#
آموزش برنامه نويسي C#
آموزش پيشرفته C#
برنامه نويسي پيشرفته C#
آموزش برنامه نويسي پيشرفته C#
آموزش C-sharp
برنامه نويسي C-sharp
آموزش برنامه نويسي C-sharp
آموزش پيشرفته C-sharp
برنامه نويسي پيشرفته C-sharp
آموزش برنامه نويسي پيشرفته C-sharp
C++ (C-plus-plus)
سي پلاس پلاس
آموزش سي پلاس پلاس
برنامه نويسي سي پلاس پلاس
آموزش برنامه نويسي سي پلاس پلاس
آموزش پيشرفته سي پلاس پلاس
برنامه نويسي پيشرفته سي پلاس پلاس
آموزش برنامه نويسي پيشرفته سي پلاس پلاس
آموزش C++
برنامه نويسي C++
آموزش برنامه نويسي C++
آموزش پيشرفته C++
برنامه نويسي پيشرفته C++
آموزش برنامه نويسي پيشرفته C++
آموزش C-plus-plus
برنامه نويسي C-plus-plus
آموزش برنامه نويسي C-plus-plus
آموزش پيشرفته C-plus-plus
برنامه نويسي پيشرفته C-plus-plus
آموزش برنامه نويسي پيشرفته C-plus-plus
VB (Visual Basic)
ويژوال بيسيك
آموزش ويژوال بيسيك
برنامه نويسي ويژوال بيسيك
آموزش برنامه نويسي ويژوال بيسيك
آموزش پيشرفته ويژوال بيسيك
برنامه نويسي پيشرفته ويژوال بيسيك
آموزش برنامه نويسي پيشرفته ويژوال بيسيك
آموزش VB
برنامه نويسي VB
آموزش برنامه نويسي VB
آموزش پيشرفته VB
برنامه نويسي پيشرفته VB
آموزش برنامه نويسي پيشرفته VB
آموزش Visual Basic
برنامه نويسي Visual Basic
آموزش برنامه نويسي Visual Basic
آموزش پيشرفته Visual Basic
برنامه نويسي پيشرفته Visual Basic
آموزش برنامه نويسي پيشرفته Visual Basic
VB.net (Visual Basic .net)
ويژوال بيسيك دات نت
آموزش ويژوال بيسيك دات نت
برنامه نويسي ويژوال بيسيك دات نت
آموزش برنامه نويسي ويژوال بيسيك دات نت
آموزش پيشرفته ويژوال بيسيك دات نت
برنامه نويسي پيشرفته ويژوال بيسيك دات نت
آموزش برنامه نويسي پيشرفته ويژوال بيسيك دات نت
آموزش VB.net
برنامه نويسي VB.net
آموزش برنامه نويسي VB.net
آموزش پيشرفته VB.net
برنامه نويسي پيشرفته VB.net
آموزش برنامه نويسي پيشرفته VB.net
آموزش VB. net
برنامه نويسي VB. net
آموزش برنامه نويسي VB. net
آموزش پيشرفته VB. net
برنامه نويسي پيشرفته VB. net
آموزش برنامه نويسي پيشرفته VB. net
آموزش Visual Basic .net
برنامه نويسي Visual Basic .net
آموزش برنامه نويسي Visual Basic .net
آموزش پيشرفته Visual Basic .net
برنامه نويسي پيشرفته Visual Basic .net
آموزش برنامه نويسي پيشرفته Visual Basic .net
Image Processing
پردازش تصوير ديجيتال
Digital Signal Processing (DSP)
پردازش سيگنال ديجيتال
Numerical Methods
روشهاي عددي
محاسبات عددي
Gauss-Jordan Elimination
حذف گوس جردن
Gauss-Seidel Elimination
حذف گوس سايدل
Newton Method
روش نيوتن براي حل معادلات
روش نيوتون براي حل معادلات
روش نيوتن براي حل عددي معادلات
روش نيوتون براي حل عددي معادلات
Newton-Raphson Method
روش نيوتن رافسون بري حل معادلات
روش نيوتون رافسون بري حل معادلات
روش نيوتن رافسون براي حل عددي معادلات
روش نيوتون رافسون براي حل عددي معادلات
Bisection Method
Bi-section Method
روش تنصيف
روش دو بخشي كردن
Runge-Kutta 4 (RK4)
رانگ كوتا 4
رانگ كوتا مرتبه 4
رانگ كوتا چهار
رانگ كوتا مرتبه چهار
Linear Differential Equation
معادلات ديفرانسيل خطي
Partial Differential Equation
معادلات ديفرانسيل جزئي
Nonlinear Differential Equation
معادلات ديفرانسيل غير خطي
Simpson Rule
قاعده سيمپسون براي انتگرال گيري عددي
Interpolation
درون يابي
درونيابي
Extrapolation
برون يابي
برونيابي
Curve Fitting
برازش منحني
Linear Control Systems
سيستمهاي كنترل خطي
Bode Diagram
نمودار بود
دياگرام بود
Nyquist Diagram
نمودار نايكوئيست
دياگرام نايكوئيست
Nichols Chart
نمودار نيكولز
چارت نيكولز
Root Lucas
مكان هندسي ريشه ها
Digital Control Systems
سيستمهاي كنترل ديجيتال
Modern Control Systems
سيستمهاي كنترل مدرن
سيستمهاي كنترل نوين
سيستمهاي كنترل پيشرفته
Generalized Eigenvalue Problem
مسأله مقدار ويژه تعميم يافته
Eigenvalue and Eigenvector
مقدار ويژه و بردار ويژه
ويژه مقدار و ويژه بردار
Jordan Form
فرم جردن
فرم كانوني جردن
فرم استاندارد جردن
Canonical Form
فرم كانوني
فرم استاندارد
Observer
رويتگر
رويت گر
Observable
رويت پذير
Observability
رويت پذيري
State Feedback
فيدبك حالت
Controller
كنترلر
كنترل كننده
Controllable
كنترل پذير
Controllability
كنترل پذيري
Optimal Control Systems
سيستمهاي كنترل بهينه
Linear Quadratic Regulator (LQR)
رگولاتور خطي مرتبه 2
رگولاتور خطي مزتبه دو
كنترل بهينه درجه 2
كنترل بهينه درجه دو
Linear Quadratic Gaussian (LQG)
Kalman Filter (KF)
فيلتر كالمن
تخمين حالت
تخمينگر بهينه
تخمين گير بهينه
Extended Kalman Filter (EKF)
فيلتر كالمن تعميم يافته
Nonlinear Control Systems
سيستمهاي كنترل غير خطي
Chaos
آشوب
كنترل آشوب
Bifurcation
دو شاخه شدگي
Model Predictive Control
كنترل مدل پيش بين
Multivariable Control Systems
سيستمهاي كنترل چندمتغيره
Robust Control Systems
سيستمهاي كنترل مقاوم
Adaptive Control Systems
سيستمهاي كنترل تطبيقي
Stochastic Control
كنترل تصادفي
كنترل اتفاقي
كنترل فرايندهاي تصادفي
كنترل فرايندهاي اتفاقي
Dynamic Programming
برنامه ريزي پويا
Suspension System Control
كنترل سيستم تعليق خودرو
كنترل سيستم تعليق فعال خودرو
Advanced Engineering Mathematics
رياضيات مهندسي پيشرفته
Fourier Transform
تبديل فوريه
انتگرال فوريه
سري فوريه
Laplace Transform
تبديل لاپلاس
z-transform
تبديل z
Probablity Density Function (PDF)
تابع چگالي احتمال
Cumulative Density Function (CDF)
تابع تجمعي چگالي احتمال

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
آموزش متلب و هوش مصنوعي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید