مشخصات آگهی دهنده

راز 2 (Secret 2)
www.iranmovafaghiat.com
40000 تومان
1397-01-24
1397-02-23
751 بار
10094243
www.iranmovafaghiat.com

راز 2 (Secret 2)
آموزش سایر آموزشگاهها

راز 2 (Secret 2)

جديدترين قانون هاي جذب!
دهها معلم جديد راز!
آخرين متدهاي موفقيت!
حقيقت چيست؟!...

ده ها معلم (دانشمندان، روانشناسان، و روشنفكران معروف و بزرگ دنيا) جديد راز و قانون جذب با همراهي معلمان قبلي آن با شما سخن ميگويند!

واقعيت چيست؟!
ما كي هستيم ؟ از كجا آمده ايم؟ براي چه كاري آمده ايم؟ و به كجا ميرويم؟!
قضيه چيست و من چرا اينجا هستم؟
فيزيك كوانتوم چيست و چه ميگويد؟
آيا فيزيك كوانتوم اجازه ميدهد كه ذهني عالي داشته باشيم و هر آنچا را ميخواهيم به سوي خود جذب كنيم ؟!
مغز آدمي قادر به انجام چه كارهايي است؟!
چگونه ميتوانيد مطمئن باشيد آنچه ميبينيد دنياي واقعي است و نه شبيه سازي ذهن شما!؟
آيا اين من يا ما كه واقعي به نظر ميرسد، نكند نامرعي و غير واقعي باشد!؟
آيا همه واقعيتها به طور همزمان وجود دارند؟!
ممكن و غير ممكن چيست؟!
ما چه هستيم و چگونه بايد باشيم؟
چه امكانات و توانايي هايي داريم كه مدتهاست از آن بيخبريم!؟
آيا ميدانيد مغز ما در هر ثانيه 400 ميليارد اطلاعات را پردازش ميكند؟!
آيا ميدانيد كه مغز چيزي را كه ميخواهد ببيند خودش مشخص ميكند؟!
چگونه بايد قانون جذب را بطور عملي در زندگي روزمره بكار ببريم؟!
چگونگي اثبات درستي قانون جذب با قوانين فيزيك جديد !؟
تئوري استرينگ چيست؟
فضاهاي يازده بعدي چه هستند و كجايند؟!
دنياهاي موازي كه با توجه به اثبات علم بي نهايتند چه هستند؟!
چطور هستي را با قصد و نيت كنترل كنيم؟!
چگونگي تاثير كلمات مكتوب، اصوات، تصاوير و قصد و نيت بر روي كريستال هاي آب بدن؟!

اين مسائل و سوالات مدتها ذهن دانشمندان و روانشناسان بزرگ دنيا را به خود مشغول كرده بود، امروزه آنها با اثبات از طريق علم جديد به تازگي به آنها دست يافته اند.

اين سوالات و عناوين مطرح شده تنها بخشي از مسائل متعددي هستند كه در اين مجموعه به آنها پرداخته شده است.
پاسخ تمامي اين سوالات و عناوين در مجموعه راز 2 (The Secret 2) به زبان ساده مطرح شده است.

اين مجموعه شامل :

- فيلم اصلي و كامل راز 1، كاملترين فيلم راز 1 كه تا بحال در دنيا پخش شده، نه آنكه در تلويزيون ايران ديده شده است، به زبان اصلي و تمامي توضيحات آن با دو زير نويس فارسي و انگليسي و همزمان.

- مصاحبه "لري كينگ" اين بار با آنتوني رابينز (نابغه قرن و يكي از بزرگترين روانشناسان دنيا) پيرامون قانون جذب و راز

- آموزش فارسي قانون جذب، تشريح و توضيح كامل تمامي جوانب قانون جذب.

- كاربرد عملي قانون جذب در زندگي روزمره، توضيحات كامل پيرامون چگونگي اجراي صحيح و عملي قانون جذب در زندگي فيزيكي و روزمره به زبان فارسي.

- قسمتي از فيلم، از زبان معلمين راز 2 :

- ما در اين مجموعه شما را به سفري هيجان انگيز و عجيب تر از سفرهاي علمي تخيلي ميبريم!!!
جايي كه شما ميتوانيد با شكستن قوانين زندگي روزمره تان به شكلي جديد با دنيا بازي كنيد!
جايي كه به ديدي تازه از هستي ميرسيد و به وراي محدوديت هاي فعلي خود و حتي بيشتر از آنچه بتوانيد تصور كنيد دست خواهيد مي يابيد!
تئوري كه حتي انيشتين هم جلوي آن كم آورد و امروز بعد از ده ها سال به حل اين مسئله رسيده ايم!!
اين دنيا، تئوري استرينگ يا نظريه رشته هاست!
تئوري استرينگ راهي است براي توصيف تمامي نيروها و همه ماده ها!
از اتم گرفته تا كره زمين و تا آخر كهكشانها!
از تولد زمان تا آخرين ثانيه هستي!
از ازل تا ابد در يك تئوري واحد!
يك تئوري براي همه چيز!
تئوري كه در عين اعجاب انگيز بودن بسيار ساده و قابل دستيابي براي همه است
و آن تئوري استرينگ است!

- روياي انيشتين:

خانه او صحنه يكي از بزرگترين رازهاي علم مدرن بود، رازي آنقدر عميق كه امروزه ذهن هزاران دانشمند برجسته فيزيك را به خود مشغول كرده است، يك تئوري واحد و قدرتمند براي توصيف تمام كارهاي هستي!
اكنون تقريبا بعد از نيم قرن اين تئوري به كجا رسيده است؟
ما فكر ميكنيم كه توانسته ايم به روياي انيشتين جامه عمل بپوشانيم و مجموعه اي از ايده هاي انقلابي و جديد به نام تئوري استرينگ دست يابيم و اين تئوري بسيار قدرتمند تئوري است كه ما را در شوك و حيرت بزرگي فرو خواهد برد!
تئوري استرينگ ميگويد كه ما در دنيايي زندگي ميكنيم كه واقعيت با علوم تخيلي مخلوط ميشود . . . يك هستي با 11 بعد!
با دنياهايي موازي درست در بغل گوش ما!
و موضوع اين است كه ايده اساسي تئوري استرينگ به طرز اعجاب آوري ساده است!!!
اين تئوري ميگويد هر چيزي در كائنات از ريزترين ذره گرفته تا دورترين ستارگان از يك رشته هاي فوق العاده كوچكي موسوم به استرينگ ها پوشيده شده و از نوسان اين رشته هاست كه كل طبيعت و هستي ساخته شده است!
امروز آشكار شده است كه اين تئوري يك تصوير اساسا جديد از دنيا را در اختيار ما ميگذارد و ديد ديگري از جهان به ما ميدهد، تصويري كه هم جديد است و هم زيبا!

- قسمت ديگري از فيلم، از زبان معلمين راز 2 :

- چيزهاي استرينگي !
- به 11 بعد هستي خوش آمديد!!!
تصور كنيد كه ما ميتوانستيم فضا يا زمان را كنترل كنيم!
اگر اينطور بود كارهاي بسيار شگفت انگيزي را ميتوانستيم انجام دهيم!
هركس ميتوانست از جايي كه هست به حايي كه ميخواست برود!
از اينجا به آنحا!
الان همه ما فكر ميكنيم كه اينطور سفر كردن غير ممكن است!
و احتمالا هم همينطور است!
اما ...!!! در چند سال اخير، ايده ها و نظر هاي ما در مورد طبيعت واقعي فضا و زمان دستخوش تغيير شده است و كارهايي كه به نظر شبيه فيلمهاي علمي تخيلي است امروزه دور از دسترس نيست!!
و ما همه اينها را مديون انقلابي ميدانيم كه جديدا در دنياي فيزيك صورت گرفته و آن انقلاب تئوري استرينگ است!
اين تئوري دنيايي كاملا جديد را فرا روي ما براي شناخت جهان اطرافمان ارائه ميدهد، اين شاخه از علم، از بنيان با هر چيز ديگري كه قبلا در دنيا مطرح شده تفاوت دارد!
اين تئوري انقلابي، با يك قضيه ثابت شده شروع كرد و آن اين بود كه هر چيزي در هستي و زمين و مسلما قانون جاذبه از رشته هاي فوق العاده ريزي از انرژي موسوم به استرينگ تشكيل شده است و اين استرينگ ها با وجود كوچكي، هر چيزي را كه فكر ميكنيم راجع به هستي و خود ميدانيم از پايه تغيير ميدهد!
و از آنجايي كه تمامي هستي انرژي است و انرژي هستي هيچ وقت از بين نميرود و ميدانيم كه اين انرژي به راحتي قابل به دست آوردن است، پس در اين صورت ما هر آنچه را كه در دنيا بخواهيم ميتوانيم از طريق اين تئوري ساده به دست آوريم!!!

- در اين بخش شما با قانون جذب از زبان خانم ايستر هيكس و همسرش آقاي جري هيكس (كساني كه براي اولين بار تئوري نظري قانون جذب را معرفي و تشريح كردند) آشنا ميشويم
خانم هيكس از طريق فرو رفتن در حالت مراقبه و تنفس عميق، يك موجود دروني كه اسمش را "آبراهام" گذاشته اند، از زبان او اين سخنان را ميگويد، آبراهام اسم تمام موجوداتي است كه بنا به ادعاي خانم هيكس در بخش ماورا لطبيعه يا متافيزيك كائنات قرار دارند و براي هر كسي از طريق مراقبه قابل دستيابي است.

-دنياهاي موازي:

در قسمتي از مجموعه شما با دنياها ي موازي آشنا ميشويد! دنياهاي مختلف!

از زبان معلمين راز 2 :

تصور كنيد كه بتوانيد براي هر چيزي در دنيا يك توصيف پيدا كنيد، از كوچكترين اتفاقات ممكن تا بزرگترين رخدادها!
اين رويايي است كه ذهن باهوش ترين دانشمندان را شيفته خود ساخته است، از زمان انيشتين!
اكنون دانشمندان آن را پيدا كرده اند!!
يك تئوري هيجان انگيز، كه نفس دانشمندان را گرفت!
و به يك نتيجه شگفت انگيز رسيدند و آن نتيجه حاصله اين است كه دنيايي كه در آن زندگي ميكنيم . . . تنها دنياي موجود در هستي نيست!!!
و اين موضوع حدود يكصد سال علم را در تاريكي فرو برده بود!
اينكه ممكن است دنياهاي مخفي مرموزي، وراي حواس انساني وجود داشته باشد!
عارفان قبلتر ادعا كرده بودند كه چنين جاهايي وجود دارند، آنها گفته بودند كه اين دنياها پر از ارواح و اشباح هستند!
و امروز در قرن 21 آن چيزي كه علم پيشرفته ميخواهد اين است . . . كه اين خرافات را از لحاظ علمي اثبات كرده و معنا دار سازد!
دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه ذرات موجود، صرفا فقط در اين دنيا وجود ندارند، بلكه به دنياهاي ديگر هم نقل مكان ميكنند!
تعداد اين دنياهاي موازي بيشمار است!
و همه اين دنياهاي موازي با هم تفاوت دارند!
يعني آنكه دنياهايي وجود دارند كه در يكي از آنها "ناپلئون" در جنگ با "واتر لو" برنده ميشود!
در دنيايي ديگر امپراطوري يريتانيا بر آمريكا مسلط ميشود!
و در دنياي ديگر شما هرگز به دنيا نيامده ايد!!!!


- چگونگي تاثيري كه كلمات، كارها و تصاوير بر روي كريستالهاي آب بدن انسان ميگذارد :

- "ايموتو ماسارو" چه ميگويد؟
او ميگويد:

- "همه عالم در جنبش و ارتعاش است! "
"هستي يعني ارتعاش و هر ارتعاشي در درون و بيرون ما، روي ما و بيرون ما اثر ميگذارد! "
"هر كلمه اي كه به زبان مي آوريم، روي تك تك سلولهاي بدن ما و محيطمان اثر ميگذارد! "
"تصاويري كه ميبينيم يا در خاطر تجسم ميكنيم روي ما و محيط اطرافمان اثر ميگذارد! "
"حتي نوشتن كلمات به صورت بيصدا و بدون خواندن هم روي ارتعاش بقيه اثر ميگذارد! "
"حتي تصوير و نام كلمات هم براي خود حامل ارتعاش اثر گذار هستند! "
"اگر كسي آنسوي دنيا دعا كند، در اين قسمت دنيا ارتعاش دعايش ديگري را شفا ميدهد! "

اگر ايموتو راست گفته باشد پس يعني :

هرچه از قديم در باره تاثير گفتار و پندار و كردار روي زندگي گفته اند درست بوده است.
تكرار مشخص كلمات مقدس به آن تعداد معين اثر گذار بوده است.
همه اين صفحات كه در مقابل چشممان اجازه ظهورشان را ميدهيم روي ما اثر دارد.
آن نوشته ها، آن كلمات، آن بدگويي ها، و همه و همه كار خود را آنچنان كه مامورند انجام ميدهند.
براستي اگر ايموتو راست بگويد آيا همه چيز زندگي معناي جديد پيدا نميكند؟

در راز 2 پاي صحبتهاي "ايموتو ماسارو" مينشينيم و تاثير اين كارها، كلمات و تصاوير را ميبينيم كه چطور بر روي آب و همچنين آب بدن انسان تاثير ميگذارد.
- به همراه تحليل و بررسي چگونگي تاثير كلمات مكتوب، تصاوير و صداها، بر روي انسان و محيط اطرافش !

- تقديم به آنانكه خواهان رسيدن به تمامي آرزوهايشان هستند . . .

همراه با جلوه هاي ويژه فوق العاده قوي و استفاده از آخرين دستاوردها و تكنولوژي هاي سينمايي هاليوود كه علاوه بر كيفيت بالايي كه مجموعه دارد به زيبايي و جذابيت آن افزوده است.

-تعداد 12 عدد DVD تصويري، قابل پخش در تمامي دستگاههاي خانگي
- قيمت كل اين پكيج (محصول) با ارزش، در 12 DVD فقط 40000 تومان مي باشد
- تحويل از طريق شبكه گسترده پستي ايران
- محصول خود را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس مبلغ را به مامور پست بدهيد
-با خريد اينترنتي از فروشگاه ما، لذت خريد محصولات مطمئن را تجربه كنيد
Site : www.iranmovafaghiat.com
ديدار در اوج . . .

کلمات کلیدی :
راز 2 (Secret 2)

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید