مشخصات آگهی دهنده

فروش CD هاي صوتي سمينارهاي دكتر فرهنگ هل
30000
1397-01-23
1397-02-22
1098 بار
10093813
holakouee-fan.blogfa.com

فروش CD هاي صوتي سمينارهاي دكتر فرهنگ هل
آموزش سایر آموزشگاهها

فروش CD هاي صوتي سمينارهاي دكتر فرهنگ هلفروش CD هاي صوتي سمينارهاي دكتر فرهنگ هلاكويي

1- سمينار آزادي دكتر هلاكويي - بيش از 15 ساعت در 2 CD
2- سمينار ازدواج و خانواده دكتر هلاكويي - بيش از 10 ساعت در 1 CD
3- سمينار انسان و عشق دكتر هلاكويي - بيش از 13 ساعت در 2 CD

هر سه سمينار در يك DVD به قيمت 30 هزار تومان
براي خريد با ايميل [email protected] تماس بگيريد.


عناوين سمينارها:


سمينار آزادي
۱. افتتاح كنفرانس
۲. نگاهي به موضوع آزادي -دكتر فرهنگ هلاكوئي
۳. تاريخ آزادي -مهندس بهرام مشيري
۴. چرا توقف كنم ؟ چرا ؟ زن و آزادي تحرك -دكتر فرزانه ميلاني
۵. آزادي از ديدگاه اقتصاد -دكتر عليرضا اكبري
۶. آزادي در عصر جديد -دكتر عباس ميلاني
۷. آزادي تخيل -دكتر مهستي افشار
۸. آرمان آزادي در ادبيات فارسي -دكتر احمد كريمي حكاك
۹. آزادي از ديدگاه رواني و اجتماعي، قسمت اول -دكتر فرهنگ هلاكوئي
۱۰. آزادي از ديدگاه رواني و اجتماعي، قسمت دوم -دكتر فرهنگ هلاكوئي
۱۱. ميزگرد با شركت سخنرانان، قسمت اول
۱۲. ميزگرد با شركت سخنرانان، قسمت دوم
13. The concept of Freedom: A Comparative Perspective
14. Rethinking the concept of Freedom In Iranian History


سمينار ازدواج و خانواده
۱- سير تاريخي نهاد خانواده از منظر روانكاوي - دكتر حورا ياوري
۲- عشق و محبت در ازدواج و خانواده - دكتر فرهنگ هلاكويي
۳- شباهتها و تفاوتهاي زن و مرد - دكتر محمدرضا حجت
۴- خانواده ايراني در مهاجرت: دگرگوني و استمرار - دكتر ويدا ناصحي
۵- خانواده تك سرپرست - دكتر دانش فروغي
۶- آمادگي براي ازدواج و انتخاب همسر - دكتر فرهنگ هلاكويي
۷- گويائي - خاموشي و گفتگو - دكتر حورا ياوري
۸- عوامل موثر سازگاري و ناسازگاري در زندگي زناشويي - دكتر هما محمودي و دكتر محمدرضا حجت
۹- عوامل موثر سازگاري و ناسازگاري در زندگي زناشويي - دكتر هما محمودي و دكتر محمدرضا حجت
۱۰- جدايي و طلاق - دكتر فرهنگ هلاكويي
۱۱- ميزگرد
انسان و عشق
۱- عشق در يك نگاه يا يك نگاه به عشق - دكتر فرهنگ هلاكويي
۲- اسطرلاب اسرار خدا: عشق در ادب كلاسيك فارسي - دكتر احمد كريمي حكاك
۳- عشق در كلام مولانا - دكتر محمد استعلامي
۴- كهكشان سرگرداني: عشق در ادبيات جديد ايران - دكتر احمد كريمي حكاك
۵- عروس خوشه هاي اقاقي: فروغ فرخزاد و عشق - دكتر فرزانه ميلاني
۶- سير عشق در جهان از عرش تا فرش - دكتر رضا كلانتري نژاد
۷- چرا و چگونه عاشق مي شويم؟ - دكتر جيكوب احدوت
۸- در مغز عاشق چه ميگذرد؟ - دكتر مريم بيگي
۹- در بدن عاشق چه ميگذرد؟ - دكتر امير آذرنيور
۱۰- شراب عشق و هستي در جام ژن - دكتر گيتي نوذري
۱۱- در ضمير و ذهن عاشق چه ميگذرد؟ - دكتر فرهنگ هلاكويي
۱۲- چگونه ميتوان هم عشق را داشت و هم كاشت؟ - دكتر فرهنگ هلاكويي
۱۳- ميزگرد ۱
۱۴- ميزگرد ۲هر سه سمينار در يك DVD به قيمت 30 هزار تومان
براي خريد با ايميل [email protected] تماس بگيريد.

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
فروش CD هاي صوتي سمينارهاي دكتر فرهنگ هل

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید