مشخصات آگهی دهنده

نظارت دائمي بر همه چيز
توافقی
1397-01-24
1397-02-23
1305 بار
10093551

نظارت دائمي بر همه چيز
خدمات خدمات صنعتی

نظارت دائمي بر همه چيز

نظارت دائمي بر همه چيز

شركت كاوش كام با سابقه چندين ساله در توليد و ارائه سيستمهاي الكترونيك

ارائه دهنده سيستمهاي RFID جهت مديريت كتابخانه ها
ارائه دهنده سيستمهاي RFID جهت مديريت تردد خودروها
ارائه دهنده سيستمهاي RFID جهت مديريت تردد پرسنل
ارائه دهنده سيستمهاي RFID جهت مديريت اموال
ارائه دهنده سيستمهاي رديابي افراد و خودروها
ارائه دهنده سيستمهاي نظارت و انتقال تصاوير
روي شبكه اينترنت (IP CAMERA - CCTV)
ارائه دهنده سيستمهاي ضبط و مديريت تصوير
در كارخانجات و صنايع(DVR)

و

سيستمهاي انتقال اطلاعات از طريق GSM/GPRS/Wireless/Thuraya

سيستمهاي مسدود كننده موبايل
سيستمهاي تقويت كننده موبايل

شركت كاوش كام آسيا
راستي
تلفن : 88721643
فكس :88721637

کلمات کلیدی :
نظارت دائمي بر همه چيز

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید