مشخصات آگهی دهنده

مجموعه سي دي مستند
10000
1397-01-24
1397-02-23
992 بار
10091883

مجموعه سي دي مستند
کامپیوتر گرافيك كامپيوتري

مجموعه سي دي مستند

شما ميتوانيد با خريد 25عدد سي دي مستند فقط مبلغ 10000ده هزار تومان واريز نماييد
1-مستند شك (در رابطه مد گرايي و مدل مو و غيره .....)1سي دي
2-فقر و فحشا (خودفروشي دختران ايراني در دبي )2سي دي
3-ابتذال در سينماي ايران 1سي دي
4-قرص هاي اكستازي 1سي دي
5-كراك و آثار زيان بار آن 1سي دي
6-ناگفته هاي تاريخ (افشاي ماجراي كوي دانشگاه )1سي دي
7-مستند بلوتوث 1سي دي
9-داوطلب مرگ (مستند ارازل و اوباش )1سي دي
10-مستند سياحت غرب 1و 2 (زندگي پس از مرگ )2سي دي
11-مدعيان دروغين (شعبده شيطان-افرادي كه ادعاي پيامبري ميكنند)1سي دي
12-معجزه آب (خواندن آيات قران و تغيير حالت آب )1سي دي
13-از لوس آنجلس تا ببره (سر كار گذاشتن شبكه هاي ماهواره )2سي دي
14-رابطه دختر و پسر (استاد پناهيان )2سي دي
15-هجوم خاموش 1و 2 (تخريب چهره اسلام در رسانه ها و غيره ........)2سي دي
16-شواليه هخامنشي (هخا تصميم گرفته ايران را آزاد كند )1سي دي
17-قرار سبز (شفا يافتن فردي در مسجد مقدس جمكران )1سي دي
18-رقص فقر (زندگي افرادي كه در فقر و تنگدستي زندگي ميكنند )1سي دي
19-آسيب شناسي فرهنگ عزاداري (سبك ترانه خواندن مداحها -كفر گويي -پاپ خواني )1سي دي
20-مستند فصل آگاهي و سراب (تهاجم فرهنگي )2سي دي
كافيست مبلغ 10000هزار تومان ده هزار تومان رابه يكي از حسابهاي زير واريز و با تماس با شماره 09192518257شماره فيش واريزي را اعلام نماييد و يا فيش واريزي را به صندوق پستي قم /صندوق پستي 1114-37165ارسال نماييد مجموعه فوق بعد از آماده سازي در مدت 2 روز با پست سفارشي برايتان ارسال ميگردد و در صورتي كه خواهان پست پيشتاز هستيد مبلغ 1500به مبلغ فوق اضافه نماييد .حساب سيباي بانك ملي 0100701335006
سپهر بانك صادرات 0303123348000 مهر بانك كشاورزي 030973502002
و حساب بانك سامان 90018007306921 در وجه موسي الرضا دلخواه

کلمات کلیدی :
مجموعه سي دي مستند

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید