مشخصات آگهی دهنده

مشاوره سيستمهاي مديريتي
44142307
توافقی
1397-01-24
1397-02-23
787 بار
10091593
خیابان آیت اله کاشانی- خیابان کیهان

مشاوره سيستمهاي مديريتي
خدمات مشاوره

مشاوره سيستمهاي مديريتي

شركت تارا سيستم نوين،شركتي است پيشرو در زمينه ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي در حوزه انواع سيستمهاي جهاني مديريت از قبيل مديريت كيفيت (QMS) ،مديريت زيست محيطي(EMS)،مديريت ايمني و بهداشت شغلي(OHSAS,HSE)،مديريت امنيت اطلاعات(ISMS)،مديريت يكپارچه(IMS)ونيز ارائه خدمات در ساير زمينه هااز قبيل بهره وري،تعالي سازماني(EFQM)،عارضه يابي،مدل6σ (SIX SIGMA)،5S وساير سيستمهاي مديريتي عمومي

تمركز اين شركت بر توسعه توانائي ها و قابليتهاي مشتريان از طريق بكارگيري تجربيات برتر كارشناسان خبره و تكنيكهاي مديريتي مدرن است.

بطور خلاصه برخي از فعاليتهاي شركت عبارتند از:
-سيستم مديريت كيفيت ISO 9001
-سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001
-سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001
-سيستم مديريت ايمني در صنايع غذايي ISO 22001, HACCP
-سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISO 27001
-سيستم مديريت يكپارچه IMS
-سيستم مديريت كيفيت صنايع خودرو ISO/TS 16949
-سيستم مديريت كيفيت صنايع نفت،گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001
-سيستم مديريت كيفيت صنايع تجهيزات پزشكي ISO 13485
-مدل SIX SIGMA
- 5S
-توليد ناب
-سيستمها مديريتي عمومي
-ارايه كليه دوره اي آموزشي مرتبط در محل شركتها

کلمات کلیدی :
مشاوره سيستمهاي مديريتي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید