مشخصات آگهی دهنده

مشاورين كيفيت گستر سامانه
07112325166
توافقی
1397-01-24
1397-02-23
837 بار
10091340
شیراز-چهارراه گمرک-جنب داروخانه رازی-ساختمان12/67 طبقه دوم شرکت کیفیت گس?

مشاورين كيفيت گستر سامانه
خدمات خدمات صنعتی

مشاورين كيفيت گستر سامانه

مشاوره و آموزش جهت پياده سازي :
- ISO 9001 سيستم مديريت كيفيت
- HSE-MS سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و زيست محيطي
- ISO 22000 سيستم مديريت ايمني و بهداشت فرآورده هاي غذايي
- ISO/TS 16949 سيستم مديريت كيفيت در صنايع خودرو
- ISO/IEC 17025 سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاههاي تست و كاليبراسيون
- ISO 14001 سيستم مديريت زيست محيطي
- HACCP كنترل نقاط بحراني در صنايع غذايي
- OHSAS 18001 سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي
- ISO 29001 سيستم مديريت كيفيت در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
- QHSE-MS سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و زيست محيطي و كيفيت
- IMS سيستم مديريت ادغامي
- EFQM جايزه ملي بهره وري
- .........................................................................................................................................
- مديريت ريسك
- مديريت بحران
- 5S سيستم نظم و پاكيزگي ژاپني
- شش سيگما
- SPC
- FMEA
- QFD
- APQP

کلمات کلیدی :
مشاورين كيفيت گستر سامانه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید