مشخصات آگهی دهنده

معرفي نرم افزار بانكداري افق
7831001-0251
توافقی
1397-01-23
1397-02-22
1041 بار
10090540

معرفي نرم افزار بانكداري افق
کامپیوتر نرم افزار

معرفي نرم افزار بانكداري افق

محصول نرم افزاري صندوقهاي قرض الحسنه، موسسات مالي و اعتباري و بانكهاي خصوصي
شركت نرم افزاري آفاق
www.afaghsoft.com
0251-7831001
امكانات عمومي نرم افزار بانكداري افق
• قابليت اجرا تحت شبكه بدون محدوديت كاربر و انجام تراكنش مالي در حجم زياد .
• مديريت كامل عمليات كاربران با دقت و امنيت بالا و مديريت دسترسي كاربران در قسمت هاي مختلف سيستم .
• رابط كاربري آسان، زيبا و كارآمد مبتني بر Office XP و امكان ارسال اطلاعات كليه گزارشات به برنامه Excel .
• يكپارچه بودن گردش اطلاعات و عمليات در كل برنامه.
• پشتيبان گيري اتوماتيك و قابل تعريف و پشتيباني از انواع چاپگر ها .
• گزارش گيري هاي متنوع و پويا با دامنه هايي قابل تعريف .
حساب¬ها
• امكان تعريف انواع مختلف حساب هاي بانكي
• پشتيباني از شماره حسابهاي چهار بخشي شامل شماره شعبه - نوع حساب - شماره حساب – كد امنيتي
• افتتاح حساب
• حساب مسدودي
• بستن حساب
• مسدود كردن و رفع مسدودي از حساب

مديريت مشتريان
• تفكيك كليه مشتريان حقيقي و حقوقي و امكان ثبت اطلاعات شخصي از جمله تصوير ، مهر ، امضا و اثر انگشت
• نمايش فهرست مشتريان حقيقي و حقوقي به تفكيك و جستجوي نامتعين در آن (wild card)
• دسترسي به اطلاعات حساب هاي شخص شامل كليه حساب هاي جاري ، پس انداز و وام ها
• دسترسي به كليه اطلاعات ضامنين و معرفين تسهيلات و حساب ها و كارت هاي خودپرداز مشتريان
• نمايش تاريخچه عملياتي فعاليت هاي انجام گرفته روي حساب هاي مشتري
• مديريت ليست سياه مشتريان شامل افزودن، حذف، ثبت دليل و تاريخ آن
تحويلداري
• افتتاح و بستن باجه تحويلداري براي دستيابي به امنيت بيشتر و ثبت كليه عمليات در باجه افتتاح شده
• انجام عمليات مرسوم تحويلداري شامل دريافت و پرداخت از كليه حساب¬ها، پرداخت اقساط، انتقالي ، دريافت قبوض مشتريان و دريافت كارمزد با رابط كاربري ساده
• امكان ثبت كليه سند هاي بانكي و مديريت گردش مالي بين تحويلداران و خزانه دارن
• انجام محاسبات بدهكاري و بستانكاري پايان وقت و ثبت پول¬هاي تحويلداران و اعلام اضافات وكسورات
• صدور گزارشات متنوع تحويلداري شامل بردار، شيفريه ، بستن باجه، اسناد تحويلداري و ... و ويرايش عمليات ها در اين گزارشات
تسهيلات
• تعريف انواع وام هاي مختلف با امكان تنظيم پارامترهاي متغير براي هر كدام ومديريت تقاضاي وام
• مديريت معرفين و ضامنين وام شامل زمانبندي معرفي ضامن و تحويل فرم، تاريخ تحقيق و تاريخ تأييد ضامنين و اسناد ضمانتي و مديريت تأخيرات وام و وام هاي مسدودي
• گزارش گيري پويا از تمام قسمت هاي مختلف وام ها
اسناد در جريان وصول
• مديريت دريافت اسناد (چك/ سفته) و ثبت كليه اقلام اطلاعاتي آن و واگذاري به بانك
• حفظ تاريخچه عمليات روي سند انتظامي و اعمال كليه عملياتي كه مي تواند روي يك سند انجام شود مانند انقضا ، استرداد و...
• گزارش گيري پويا از كليه اسناد
حسابداري
• امكان تنظيم دفاتر حسابداري در سه سطح كل، معين و تفصيلي
• جمع آوري اقلام سند حسابداري روزانه بصورت اتوماتيك و ثبت نامحدود سند براي هر روز وتأييد توسط مدير
• گزارش گيري پويا ازكليه كار هاي حسابداري و ويرايش آنها
• مديريت مغايرت بانكي بصورت
مديريت
• امكان رهگيري online و offline از عمليات كاربران
• مديريت چك هاي بانكي صندوق و واريز به حساب هاي مرتبط و تقاضاهاي وام
• مديريت ورود اطلاعات فايلي و مميزي تحويلاداران
• امكان گرفتن گزارشات خاص مديريتي
خودپرداز
• امكان متمركز كردن حساب هاي مشتريان و صدور كارت به نام مشتري
• ارائه امكانات ذيل در دستگاه هاي خودپرداز:
پرداخت وجه با امكان تعريف واحدهاي متنوع در كاست ها و پرداخت قسط
نمايش و چاپ صورتحساب از هر يك از حساب هاي مشتري
انتقال از يك حساب به حساب ديگر و تغيير رمز
• مدبريت كارت شامل صدور، انقضاء، اعتبار و امكان غير فعال كردن
• مديريت تبليغات روي رسيد مشتري و صفحه مانيتور
• امكان مانيتورينگ كامل خودپردازها در مركز شامل بررسي وضعيت عملكرد، ميزان پول كاست¬ها، وضعيت چاپگرهاي دستگاه، آخرين برداشت
• امكان راه اندازي و اتصال خودپردازهاي متعدد و ثبت كليه تراكنش هاي انجام يافته
• امكان تعريف مديريت چند دستگاه توسط يك كاربر و مديريت عمليات مالي ايشان
• مديريت حساب هاي خودپردازها در پايان روز و گرفتن گليه گزارشات از آن ها
خزانه
• باز و بسته كردن خزانه
• تحويل پول اول وقت به تحويلداران و دريافت پول آخر وقت از آنان
• صدور سند براي دريافت و پرداخت خزانه

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
معرفي نرم افزار بانكداري افق

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید