مشخصات آگهی دهنده

نرم افزار اتوماسيون بازرسي گاز
7831001-0251
توافقی
1397-01-23
1397-02-22
831 بار
10090500

نرم افزار اتوماسيون بازرسي گاز
کامپیوتر نرم افزار

نرم افزار اتوماسيون بازرسي گاز

مديريت پرونده اعضاء
• ثبت مشخصات لازم براي تقاضاهاي عضويت اوليه افراد و پشتيباني از نتايج مراحل اوليه عضويت تا حصول نتيجه.
• ثبت اطلاعات كليه مدارك تحصيلي اخذ شده توسط عضو (دانشگاه، رشته، مدرك و معدل)
• ثبت مشخصات مختلف پروانه اشتغال (رشته سازماني، پايه طراحي، پايه نظارت)
• ثبت وضعيت هاي مختلف براي عضو: منتقل شده، قطعي، مرحوم و ...
• ثبت تلفن ها و آدرس هاي مختلف عضو، شماره حساب، تصوير پرسنلي و ...
• ارائه گزارش از پروانه هاي اشتغال فاقد اعتبار.
• ارائه فهرست اعضا به تفكيك پايه هاي نظارت و طراحي مندرج در پروانه و رشته سازماني.
• ارائه انواع گزارشات مختلف از اطلاعات پرسنلي، سازماني، مدارك تحصيلي، پروانه هاي اشتغال، احكام شوراي انتظامي و جانشيني ها به صورت قابل انعطاف با امكان تركيب AND و OR در شرايط گزارشات.
زير سيستم بازرسي گاز
• تنظيم پرونده مجريان و نمايندگان تام الاختيار وي
• تنظيم پرونده اطلاعاتي بازرسان گاز
• ثبت تعرفه هاي بازرسي گاز
• ثبت درخواستهاي بازرسي گاز كه از طرف مالك يا مجري به سازمان ارائه مي شود در قالب پروژه هاي بازرسي گاز
• ثبت مشخصات مالك واحدهاي ساختماني متقاضي بازرسي گاز شامل كد ملي، نام و نام خانوادگي و شماره تماس
• ثبت مشخصات ملكي كه قرار است كار بازرسي روي آن صورت بگيرد شامل پلاك ثبتي، آدرس و كد نوسازي
• امكان چاپ فيش بانكي مبالغي كه بابت بازرسي گاز بايد پرداخت شود
• معرفي بازرس واجد صلاحيت براي كار بازرسي گاز و چاپ نامه معرفي وي
• ثبت مشخصات لازم از نقشه هاي بازرسي گاز ارائه شده توسط بازرس يا مجري
• محاسبه مبلغ كل بازرسي گاز با توجه به نوع كنتور، تعداد واحد ساختماني، بازرسي مجدد و مسيردهي
• امكان انصراف بازرس يا مجري
• امكان بازپس دهي مبالغ واريز شده به واريز كننده
• محاسبه مبلغ بيمه لازم براي بازرس كار
• چاپ نامه تاييديه اداره گاز به ازاي هر نوع كنتور

زير سيستم حسابداري
• ثبت سند هاي مالي كارهاي بازرسي گاز به صورت خودكار
• تنظيم اطلاعات دفاتر حسابداري در سه سطح كل، معين و تفصيلي.
• ثبت سندها و اقلام حسابداري.
• جستجو در اقلام ثبت شده حسابداري.
• گزارش از مانده ي دفاتر.
• گزارش از ريز كاركرد دفتر.
• گزارش تراز در سطح كل و معين.
• گزارش ترازنامه.
• گزارش دفتر روزنامه.
• گزارش كاركرد دفاتر.
• تنظيم سرفصلهاي حسابهاي بانكي سازمان
• تنظيم سرفصلهاي حسابداري در آمد سازمان
• تنظيم سرفصلهاي حسابداري بازرسان گاز شامل درآمد بازرس و بيمه بازرس

زير سيستم مديريت كاربران و تنظيمات
• معرفي كاربر جديد
• تنظيم گروه هاي كاربري
• اعطاي مجوزهاي لازم دسترسي به كاربران، تنظيم ساعات حق دسترسي
• ثبت تاريخ انقضاي حق دسترسي كاربر
• تغيير رمز عبور توسط كاربر
• تنظيم انواع حسابهاي بانكي و فهرست بانكها و حسابهاي بانكي سازمان
• تنظيم فهرست شهرها، دانشگاهها و رشته هاي دانشگاهي
• تنظيم مناطق بازرسي گاز

جهت كسب اطلاعات بيشتر با سايت شركت نرم افزاري آفاق به آدرس www.afaghsoft.com مراجعه كرده و يا با شماره تلفن 7831001-0251 تماس حاصل فرماييد.

کلمات کلیدی :
نرم افزار اتوماسيون بازرسي گاز

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید