مشخصات آگهی دهنده

نرم افزار اتوماسيون آموزش نظام مهندسي
7831001-0251
توافقی
1397-01-23
1397-02-22
1093 بار
10090484

نرم افزار اتوماسيون آموزش نظام مهندسي
کامپیوتر نرم افزار

نرم افزار اتوماسيون آموزش نظام مهندسي

مديريت پرونده اعضاء
• ثبت مشخصات لازم براي تقاضاهاي عضويت اوليه افراد و پشتيباني از نتايج مراحل اوليه عضويت تا حصول نتيجه.
• ثبت اطلاعات كليه مدارك تحصيلي اخذ شده توسط عضو (دانشگاه، رشته، مدرك و معدل)
• ثبت مشخصات مختلف پروانه اشتغال (رشته سازماني، پايه طراحي، پايه نظارت)
• ثبت وضعيت هاي مختلف براي عضو: منتقل شده، قطعي، مرحوم و ...
• ثبت تلفن ها و آدرس هاي مختلف عضو، شماره حساب، تصوير پرسنلي و ...
• ارائه گزارش از پروانه هاي اشتغال فاقد اعتبار.
• ارائه فهرست اعضا به تفكيك پايه هاي نظارت و طراحي مندرج در پروانه و رشته سازماني.
• ارائه انواع گزارشات مختلف از اطلاعات پرسنلي، سازماني، مدارك تحصيلي، پروانه هاي اشتغال، احكام شوراي انتظامي و جانشيني ها به صورت قابل انعطاف با امكان تركيب AND و OR در شرايط گزارشات.

آموزش
• تنظيم اطلاعات دوره هاي آموزشي قابل ارائه در سازمان
• تنظيم اطلاعات مجريان آموزشي
• امكان تشكيل ليست انتظار براي دوره ها
• تنظيم اطلاعات كلاسهايي كه قرار است در واحد آموزش برگزار شود
• ثبت نام كلاس و تنظيم اطلاعات متقاضيان شركت در كلاس
• تنظيم و چاپ ليست حضور و غياب براي ارائه به مجري كلاس با هدف ثبت حضور و غياب
• تنظيم مشخصات آزمون هايي كه قرار است برگزار شود
• تنظيم اطلاعات متقاضيان شركت در آزمون
• اختصاص شماره صندلي براي عضو در آزمون
• چاپ و تحويل كارت آزمون
• ثبت حضور و غياب آزمون
• ثبت نمرات آزمون
• چاپ و ارائه گواهينامه عضوي كه در آزمون موفق شده است
• امكان ارائه گزارش از كلاسهاي برگزار شده و آزمون هاي برگزار شده
• امكان ارائه گزارش از فيشهاي ثبت شده بابت ثبت نام كلاس و آزمون

زير سيستم مديريت كاربران و تنظيمات
• معرفي كاربر جديد
• تنظيم گروه هاي كاربري
• اعطاي مجوزهاي لازم دسترسي به كاربران، تنظيم ساعات حق دسترسي
• ثبت تاريخ انقضاي حق دسترسي كاربر
• تغيير رمز عبور توسط كاربر
• تنظيم انواع حسابهاي بانكي و فهرست بانكها و حسابهاي بانكي سازمان
• تنظيم فهرست شهرها، دانشگاهها و رشته هاي دانشگاهي

جهت كسب اطلاعات بيشتر با سايت شركت نرم افزاري آفاق به آدرس www.afaghsoft.com مراجعه كرده و يا با شماره تلفن 7831001-0251 تماس حاصل فرماييد.

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
نرم افزار اتوماسيون آموزش نظام مهندسي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید