مشخصات آگهی دهنده

دستگاه تصفيه آب و آبشيرين كن کیفیت 1
09166536335
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1491 بار
10090120
بندر امام خميني (ره) –خيابان آيت ا.. سعيدي –روبروي مسجد قائم (عج) –شركت تصفيه گستر آسايش

دستگاه تصفيه آب و آبشيرين كن کیفیت 1
لوازم لوازم گوناگون

دستگاه تصفيه آب و آبشيرين كن کیفیت 1

شركت تصفيه گستر آسايش
شبكه واردات ،پخش و نصب دستگاههاي تصفيه آب خانگي –اداري صنعتي

نمایندگی تصفیه آب های SOLE WATER, و ,RX515
09166536335
0651-2238771
2221492--0651

کلمات کلیدی :
دستگاه تصفيه آب و آبشيرين كن آمريكايي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید