مشخصات آگهی دهنده

گروه نرم افزاري كيميا
5500
1397-01-20
1397-02-19
1808 بار
10089580
شریعتی43

گروه نرم افزاري كيميا
کامپیوتر نرم افزار

گروه نرم افزاري كيميا

بسمه تعالي
با سپاس ازحسن توجه شما به محصولات گروه نرم افزاري كيميا ، عناوين مجموعه هاي كتب الكترونيكي تخصصي شيمي و مهندسي شيمي در قالب 20لوح فشرده ، بسته نرم افزاري كيميا و مجموعه آموزشي نرم افزار تخصصيchem officeبه شرح ذيل اعلام مي گردد.
• مجموعه كامل از كتب الكترونيكي داراي ترجمه فهرست و مشخصات كتاب:
مجموعه شماره 1- شيمي تجزيه (كتاب هاي اصلي شيمي تجزيه وكروماتوگرافي)
مجموعه شماره 2- شيمي معدني(كتاب هاي اصلي شيمي معدني ، تكنيك هاي آزمايشگاهي)
مجموعه شماره 3- شيمي فيزيك (كتاب هاي اصلي ، كاتاليزورها و شيمي حالت جامد)
مجموعه شماره 4- الكتروشيمي
مجموعه شماره 5- شيمي فيزيك سطح و كلوئيدها
مجموعه شماره 6- شيمي كوانتم
مجموعه شماره 7- روش هاي تجزيه فيزيكي رزونانس و طيف بيني
مجموعه شماره 8- شيمي آلي (كتاب هاي اصلي ، سنتز و روش هاي آزمايشگاهي)
مجموعه شماره 9- سنتزهاي آلي معتبر به صورت سالانه از سال 1921 تا 2002.
مجموعه شماره 10- شيمي آلي و شيمي آلي عنصري
مجموعه شماره 11- شيمي هتروسيكل ها و گروههاي عاملي
مجموعه شماره 12- شيمي پليمر
مجموعه شماره 13- بيوشيمي
مجموعه شماره 14-شيمي داروئي
مجموعه شماره 15-علم مواد (نانوشيمي ، متالورژي ، رنگدانه ها و مواد معدني)
مجموعه شماره 16- پديده هاي انتقال (جرم ، حرارت و سيال)
مجموعه شماره 17- راكتورها و هندبوك هاي مهندسي شيمي
مجموعه شماره 18- مهندسي شيمي (مدلسازي ، جداسازها و سيال سازي)
مجموعه شماره 19- محيط زيست و ايمني فرايند
مجموعه شماره 20-شيمي الي پيشرفته.
• بسته نرم افزاري كيميا : يك مجموعه كامل از دنياي ديجيتالي شيمي است كه قابل استفاده براي تمامي اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد و كارشناسي ميباشد و شامل نرم افزارهاي كاربردي شيمي به همراه راهنماي فارسي ، آموزش مباحث شيمي به صورت انميشن هاي تعاملي ، نشريه الكترونيكي كيميا و ... مي باشد.
• مجموعه آموزشي نرم افزار تخصصي شيميchem office : به صورت چند رسانه اي و به همراه مثال هاي كاربردي در جهت استفاده هر چه بهتراساتيد محترم و دانشجويان عزيز تهيه شده است.
اميد است كه اين مجموعه ها بتواند گامي كوچك در جهت تجهيز بهتر كتابخانه هاي كشور و بالا بردن سطح علمي دانشجويان عزيز بردارد.
براي تهيه مجموعه ها به فروشگاه الكترونيكي KimiaSG.com مراجع نماييد.
در صورت خريد يك سري كامل از مجموعه هاي فوق از تخفيف ده درصدي برخوردار خواهيد شد.
محصولات آتي گروه نرم افزاري كيميا شامل مجموعه هاي نرم افزاري تخصصي شيمي ، مجموعه مديريت منابع علمي و مقالات و فيلم هاي آموزشي –تخصصي شيمي مي باشد كه معرفي آنها براي شما ارسال خواهد شد.

کلمات کلیدی :
گروه نرم افزاري كيميا

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید