مشخصات آگهی دهنده

تحليل آماري پايان نامه با اس پي اس اس
33889277
توافقی
1397-01-21
1397-02-20
1746 بار
10089383
تهران و هر نقطه ديگر ايران

تحليل آماري پايان نامه با اس پي اس اس
آموزش CD-DVD

تحليل آماري پايان نامه با اس پي اس اس

مشاوره آماري و تحليل اطلاعات آماري پايان نامه ها و پروژه هاي دانشگاهي و تحقيقات ميداني-گزارشات آمار و عملكرد سازمانها و شركت ها
آموزش و تدريس و مشاوره در انتخاب موضوع تنظيم فصل اول - نمونه گيري ورود اطلاعات تحليل و اجراي كليه روش ها و آزمون هاي آماري در تحقيقات ميداني-
همكاري در زمينه تهيه و تكميل فصل دو و سه و چهار پايان نامه هاي دانشگاهي در رشته هاي علوم انساني مديريت و كليه رشته هائي كه نياز به انجام عمليات آماري دارند در در هر نقطه از ايران بدون نياز به مراجعه
تنظيم گزارش كامل آماري همراه با رسم جداول و نمودار هاي تخصصي در نرم افزار هاي آماري پيشرفته
در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري
آموزش كليه مراحل كار به همراه نرم افزار اس پي اس اس

تحليل آماري
مشاوره آماري
پروژه آماري
آزمون آماري
روش آماري
شاخص آماري
استنباطي توصيفي
تحليل داده ها
تحليل اطلاعات
spss
lisrel
اس پي اس اس
ليزرل
ورود اطلاعات
ورود داده
پرسشنامه
تحقيقات ميداني
فصل چهار
آناليز آماري
آمار گر
تفسير

کلمات کلیدی :
تحليل آماري پايان نامه با اس پي اس اس

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید