مشخصات آگهی دهنده

آموزش دروس و نرم افزارهاي تخصصي رشته عمر
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1696 بار
10085621

آموزش دروس و نرم افزارهاي تخصصي رشته عمر
آموزش تدریس خصوصی

آموزش دروس و نرم افزارهاي تخصصي رشته عمر

-آموزش كليه دروس مرتبط با رشته هاي عمران آب، سازه هاي هيدروليكي و مهندسي آب
- آموزش زبانهاي برنامه نويسي Fortran، Visual Basic
- آموزش نرم افزارهاي مهندسي: Matlab، Autocad ،Surfer
- آموزش نرم افزارهاي تخصصي: سري مدلهاي Hec، Mike 11، SSIIM، CCHE2D، RESSASS، FLUENT .ArcView ,CropWat مجموعه نرم افزارهاي Geo-office مشتمل بر: SEEP/W، SLOPE/W،Plaxis، FeeSeep
- آموزش شبكه عصبي مصنوعي و طرز كار جعبه ابزار مربوط به آن در نرم افزار Matlab .و نرم افزار nero solution در اين زمينه
-آموزش مدل سازي با ANFIS
- دريافت وارايه كليه مقالات مربوطه از طريق دسترسي به سايتهاي اطلاع رساني قوي
- مشاوره و راهنمايي در زمينه پروژه، سمينار و پايان نامه

کلمات کلیدی :
آموزش دروس و نرم افزارهاي تخصصي رشته عمر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید