مشخصات آگهی دهنده

نرم افزارجامع مديريت آموزش كاركنان
04113360772
توافقی
1397-01-19
1397-02-18
1468 بار
10085307
تبريز- نرسيده به چهارراه آبرسان - نبش گلگشت - پارک علم و فناوري استان آذ

نرم افزارجامع مديريت آموزش كاركنان
کامپیوتر نرم افزار

نرم افزارجامع مديريت آموزش كاركنان

نرم افزارجامع مديريت آموزش كاركنان
نرم افزار سيستم جامع مديريت آموزش كاركنان با رعايت كليه بخشنامه ها و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نموده است كه با استقبال گسترده سازمانها و ادارات واقع شده بطوريكه دربرخي از ادارات و سازمانهاي استانهاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي اصفهان ، مازندران و كرمانشاه اين سيستم نصب گرديده است.
بخشي از امكانات اين سيستم عبارتند از:
مشخصات فني طرح
سيستم فوق الذكر بنا به دلايل خاص و با توجه به امكان سنجي هاي صورت گرفته به عنوان يك سيستم تحت وب طراحي و پياده سازي شده و امكان ارائه گزارش از سيستم شناسنامه يك كاربر را نيز در صورت قرار گرفتن در روي وب براي يك كارمند امكان پذير ميسازد .
زبان برنامه نويسي اين سيستم ASP.NET بوده و بانك اطلاعاتي آن SQL SERVER ميباشد . در اين سيستم سعي شده است با كمترين تعداد صفحات بيشترين عملكرد را داشته باشد .

1- امكانات سيستم:
• امكان تعريف موسسات آموزشي و نگهداري اطلاعات موسسات آموزشي از قبيل نام - آدرس - شماره تلفن - شماره فاكس
در اين قسمت مشخصات شركتها و موسساتي كه در زمينه آموزش كاركنان با سازمان فعاليت ميكنند نگهداري ميشود.
• امكان اضافه كردن و تغيير اطلاعات موسسات موجود
• امكان حذف ، اضافه و تغيير شهرهاي تابعه

در اين بخش از نرم افزار نام شهرهاي تابعه و اداراتي كه مركز با آنها در تماس است و احتمالا" در آنها كارمنداني دارد قرار گرفته تا از تايپ اطلاعات اضافي در ورود اطلاعات جلوگيري به عمل آيد .
• امكان حذف ، اضافه و تغيير پستهاي سازماني
در هر سازمان در چارت سازماني آن مركز تعدادي پست سازماني براي افراد در نظر گرفته شده است كه آن پستهاي سازماني در بخش ويژه اي از نرم افزار در يك مرحليه وارد شده و در مراحل بعدي مورد استفاده قرار ميگيرد . در اين بخش امكان اضافه ، حذف و تغيير اين پستها به كاربر داده شده است . ضمنا" چارت سازماني بصورت درختي ميباشد .
• امكان اضافه نمودن مشخصات كارمند جديد از قبيل شماره مستخدم – نام و نام خانوادگي - پست سازماني – نام اداره – شهر
• امكان ورود و نگهداري اطلاعات كارمندان مربوط به آن سازمان يا مركز طراحي شده در يكي از فرمهاي اصلي امكاني در نظر گرفته شده كه مشخصات كارمندان زير مجموعه از قبيل شماره مستخدم – نام و نام خانوادگي - پست سازماني – نام اداره – شهر و ... در اين فرم وارد خواهد شد .
• امكان تغيير مشخصات كارمند
بعضي از فيلدهاي مشخصات كارمندان ، امكان تغيير در طول خدمت يك شخص در يك سازمان را دارد به همين لحاظ امكاني نيز در نظر گرفته شده تا مشخصات قابل تغيير و به روز رساني باشند .
• امكان حذف يك كارمند
شايد اين امكان وجود داشته باشد كه يك كارمند از يك اداره بازنشست يا انتقال يا بازخريد شود به همين دليل لزومي ندارد كه اطلاعات يك شخص در سيستم نگهداري شود به همين دليل امكان حذف يك شخص وجود دارد.
• پيش بيني دوره براي يك كارمند
براي يك كارمند از طرف مسئولين او تعدادي دوره در نظر گرفته ميشود وبراي او پيش بيني ميشود در سيستم چنين امكاني در نظر گرفته شده كه به صورت سالانه براي يك شخص دوره هائي پيش بيني شود و در شناسنامه قرار بگيرد.
• بروز رساني دوره هاي گذرانده شده
شخص پس از پيش بيني دوره و معرفي به مركز دوره را طي كرده و گواهي آن را دريافت ميدارد اطلاعات مربوط به دوره گذرانده شده بايستي در سيستم حفظ شود و اگر احيانا" نياز به روز رساني داشته باشد به روز ميشود .
• بررسي نهائي وضعيت آموزشي يك كارمند
سالانه براي بررسي وضعيت يك كارمند روي دوره هاي گذرانده و پيش بيني شده براي او يك سند تهيه ميشود كه در آن سال وضعيت او را مشخص مينمايد به همين منظور امكاني در سيستم در نظر گرفته شده كه وضعيت شخص را با توجه به دوره هاي وارد شده به صورت اتوماتيك محاسبه و يك سند قابل چاپ را در اختيار ما قرار ميدهد .
• امكان مرتب كردن اطلاعات بر اساس كليه فيلدهاي موجود مانند شماره مستخد - نام- نام خانوادگي-پست سازماني – نام اداره-شهر
در صفحه نمايش اطلاعات كارمندان امكان مرتب كردن بر اساس كليه فيلدهاي موجود قرار داده شده است و تنها با يك كليك بر روي عنوان هر فيلد بر اساس آن فيلد مرتب ميشود .
• صفحه بندي اطلاعات موجود كارمندان
امكاني در نظر گرفته شده تا به منظور استفاده آسانتر در هر صفحه تعداد محدودي فيلد به نمايش درآيد و بقيه فيلدها با كليك بر روي شماره صفحه كه در پايين صفحه هك شده است به نمايش در آيند
• امكان اضافه كردن دوره جديد به دوره هاي موجود
بعد از اضافه كردن دوره جديد اين امكان وجود خواهد داشت تا يك يا چند دوره به ليست دوره هاي سيستم در يك سال افزوده شود .
• اضافه كردن ابتكارات ، پيشنهادات ، تاليفات ، تحقيقات و... براي يك كارمند
بنا به بخشنامه موجود چون ابتكارات و تأليفات و تحقيقات يك كارمند براي او ساعات آموزشي محسوب ميشود اين امكان وجود خواهد داشت تا به ساعات دوره هاي يك كارمند با ثبت ابتكار تا تحقيق و يا تاليف او افزوده شود .
• امكان تغيير اطلاعات ابتكارات ، پيشنهادات ، تاليفات ، تحقيقات و ... وارد شده
• امكان ورود اطلاعات دوره گذرانده شده براي يك كارمند
• امكان ورود كارمندان به سيستم با كد كاربري و رمز خود
براي هر كارمند كد كاربري و رمز عبور در نظر گرفته شده است تا يك كارمند از طريق شبكه محلي يا شبكه اينترنت بتواند وضعيت آموزشي خود را مشاهده نمايد .
• امكان مشاهده دوره هاي گذرانده شده توسط كاركنان
• امكان مشاهده كارنامه آموزشي توسط كاركنان
• امكان پيشنهاد دوره از طرف كاركنان
اين امكان براي يك كارمند در نظر گرفته شده كه براي خود يا كارمندان جزء تر از خود دوره پيشنهاد كند .
• امكان نظر دهي كاركنان در مورد يك دوره
اين امكان در سيستم در نظر گرفته شده كه شخص در مورد دوره گذرانده شده نظر خود را اعلام كند
• امكان مشاهده نظرات كاركنان براي مدير سيستم و توليد گزارشات عددي و درصدي در مورد نظرات يك دوره
• امكان مشاهده و حذف دوره هاي پيشنهادي توسط مدير سيستم
• مشاهده شناسنامه آموزشي كاركنان يك اداره از سوي مدير مربوطه
• امكان ورود اطلاعات دوره هاي گذرانده شده شامل عنوان دوره ، مدت دوره ، تاريخ شروع ، تاريخ اتمام ، نام مربي و موسسه برگزار كننده

2- گزارش گيري:
اين سيستم قابليت افزودن هر گونه گزارش دهي را بنا به نظر و درخواست كاربر دارد در سيستم به صورت پيش فرض چندين نوع گزارش گيري از بانك اطلاعاتي قرار داده شده است اين گزارش گيري ها به صورت فايل PDF توليد شده و قابل ذخيره و چاپ ميباشند .
• گزارش گيري از ساعات آموزشي كاركنان
• گزارش گيري از ليست افرادي كه دوره خاصي را گذرانده اند.
• گزارش گيري بر حسب نوع دوره ها) شغلي الزامي-شغلي اختياري-بهبود مديريت اختياري - بهبود مديريت الزامي - عمومي)
• گزارش گيري از نام دوره ها و ليست دوره هاي پيش بيني شده
• گزارش از دوره هاي گذرانده يك فرد خاص
• گزارش نموداري از ساعات آموزشي برگزار شده در شهرها و واحدهاي تابعه
• ايجاد شناسنامه براي كارمند از دوره ها ي پيش بيني شده و گذرانده شده و محاسبه ساعات آموزشي به صورت خودكار در هر سال به صورت مجزا
. گزارش گيري از اثر بخشي دوره ها با توجه با نظرات رسيده
• گزارش نموداري از مجموع ساعات برگزار شده طي سالهاي مختلف و مقايسه آنها

محل فعاليت شركت

تبريز- نرسيده به چهارراه آبرسان - نبش گلگشت - پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي - ساختمان شهريار – واحدهاي 249 و 250 .

تلفن : 3360772-0411
تلفاكس: 3371865-0411
پست الكترونيكي: info @asd.ir
وب سايت اينترنتي : www.asd.ir

کلمات کلیدی :
نرم افزارجامع مديريت آموزش كاركنان

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید