مشخصات آگهی دهنده

فروش نرم افزارهاي مهندسي نفت و گاز و
09354272266 -55012325
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1128 بار
10085168
تهران -نازي آباد -بازار دوم

فروش نرم افزارهاي مهندسي نفت و گاز و
کامپیوتر نرم افزار

فروش نرم افزارهاي مهندسي نفت و گاز و


نرم افزارهاي مهندسي نفت و گاز و تاسيسات سال 2007 و ما قبل شامل :
Autoplant 2.01
Aspen Tech B-jac v12
ASPEN HTFS 2006
Coade PVElite 2005
Coade Caesar II 4.4
CADWORX PLANT PROFESSIONAL 2006
CADWORX PLANT 2006
CADWORX STEEL 2006
CADWorx P ID 2006,2005
CADPIPE V2002
DYNSIM 4.2.3
Envi v4
FLUENT CFD 6.2.16
Fluent Icepak 4
Fluent Mixsim 2.0.2
FLUENT CFD POLYFLOW 3.10.2
Fluent TGrid 4.0.16
FLOWMASTER 2005
Gambit 2.2.3
gPROMS ModelBuilder 2.3.4
HEXTRAN 9.1
HEXTRAN 8.11
PDMS 11.6_2006 (و نيز ويرايش هاي سالهاي پايينتر)
PIPEPHASE v9.1
PETREL 2005
PROII v7.1
PROII v8
Xsteel Structures v13
به فروش مي رسند.
EMAIL: [email protected]

کلمات کلیدی :
فروش نرم افزارهاي مهندسي نفت و گاز و

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید