مشخصات آگهی دهنده

مركز پرشين ديتا سنتر - هاستينگ - دامنه
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1153 بار
10084622

مركز پرشين ديتا سنتر - هاستينگ - دامنه
کامپیوتر ساير خدمات

مركز پرشين ديتا سنتر - هاستينگ - دامنه

مركز پرشين ديتا سنتر

نمايندگي هاستينگ ويندوز حرفه اي و استاندارد و لينوكس :

2 گيگابايت فضا / 20 گيگابايت انتقال اطلاعات در ماه / ماهانه 10000 تومان / ساليانه 100000 تومان / دامنه رايگان
3 گيگابايت فضا / 50 گيگابايت انتقال اطلاعات در ماه / ماهانه 12500 تومان/ ساليانه 125000 تومان/ دامنه رايگان
5 گيگابايت فضا / 100 گيگابايت انتقال اطلاعات در ماه / ماهانه 16000 تومان/ ساليانه 160000تومان/ دامنه رايگان
10 گيگابايت فضا / 150 گيگابايت انتقال اطلاعات در ماه / ماهانه 24000 تومان/ ساليانه 240000 تومان/ دامنه رايگان
15 گيگابايت فضا / 200 گيگابايت انتقال اطلاعات در ماه / ماهانه 30000 تومان/ ساليانه 300000تومان/ دامنه رايگان
20 گيگابايت فضا / 300 گيگابايت انتقال اطلاعات در ماه / ماهانه 39000 تومان/ ساليانه 390000تومان/ دامنه رايگان
سرويس جديد : نا محدود / 700 گيگابايت انتقال اطلاعات در ماه / ماهانه 88000 / ساليانه 880000 / دامنه رايگان

آدرس جزييات : [url]http://www.persianidc.com/hosting/reseller/default.php[/url]
************************************************** *****************************************
ثبت دامنه ايراني با هاست

ir - co.ir - net.ir - org.ir - ac.ir - sch.ir

ثبت به مدت 1 سال : 2900 تومان / به مدت 5 سال : 12500 تومان
************************************************** ****************************************
ثبت دامنه هاي تجاري و ...... با هاست

COM = 4900
NET = 4900
ORG = 4900

ثبت به مدت يك سال 4900 تومان ( براي مشاهده تعرفه 2 ساله تا 5 ساله به سايت مراجعه كنيد )
************************************************** ***************************************
ثبت دامنه ايراني بدون هاست

ir - co.ir - net.ir - org.ir - ac.ir - sch.ir

ثبت به مدت 1 سال 5500 تومان / به مدت 5 سال 14500 تومان
************************************************** ***************************************
براي مشاهده ليست دامنه هاي / name /ws/biz/info به سايت مراجعه كنيد

آدرس جزييات : [url]http://www.persianidc.com/domain/default.php[/url]
************************************************** ***************************************

ميزباني هاستينگ بر روي سرورهاي قدرتمند لينوكس : cPanel 11

10 مگابايت فضا / پهناي باند 200 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 2500 تومان
20 مگابايت فضا / پهناي باند 400 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 4000 تومان
30 مگابايت فضا / پهناي باند 1000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 7500 تومان
50 مگابايت فضا / پهناي باند 2000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 10000 تومان
100 مگابايت فضا / پهناي باند 4000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 13500 تومان
500 مگابايت فضا / پهناي باند 10000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 23500 تومان / دامنه رايگان
1000 مگابايت فضا / پهناي باند 30000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 47500 تومان / دامنه رايگان
5000 مگابايت فضا / پهناي باند 100000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 75000 تومان / دامنه رايگان

آدرس جزييات : [url]http://www.persianidc.com/hosting/linux/default.php[/url]
************************************************** ***************************************

ميزباني هاستينگ بر روي سرورهاي ويندوز استاندارد : Plesk 7.8.2 / Helm

5 مگابايت فضا / پهناي باند 100 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 5000 تومان
10 مگابايت فضا / پهناي باند 200 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 8000 تومان
20 مگابايت فضا / پهناي باند 500 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 15000 تومان
30 مگابايت فضا / پهناي باند 1000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 20000 تومان
50 مگابايت فضا / پهناي باند 2000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 27000 تومان
100 مگابايت فضا / پهناي باند 5000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 47000 تومان
500 مگابايت فضا / پهناي باند 15000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 95000 تومان / دامنه رايگان
1000 مگابايت فضا / پهناي باند 40000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 150000 تومان / دامنه رايگان
آدرس جزييات : [url]http://www.persianidc.com/hosting/windowsstd/default.php[/url]
************************************************** ***************************************

ميزباني هاستينگ بر روي سرورهاي ويندوز حرفه اي ( پيشرفته ) : Plesk 7.8.2 / Helm

5 مگابايت فضا / پهناي باند 200 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 8000 تومان
10 مگابايت فضا / پهناي باند 400 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 15000 تومان
20 مگابايت فضا / پهناي باند 800 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 20000 تومان
30 مگابايت فضا / پهناي باند 2000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 27000 تومان
50 مگابايت فضا / پهناي باند 3000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 48000 تومان / دامنه رايگان
100 مگابايت فضا / پهناي باند 7000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 65000 تومان / دامنه رايگان
500 مگابايت فضا / پهناي باند 20000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 150000 تومان / دامنه رايگان
1000 مگابايت فضا / پهناي باند 50000 مگابايت در ماه / تعرفه ساليانه 220000 تومان / دامنه رايگان
آدرس جزييات : [url]http://www.persianidc.com/hosting/windowspro/default.php[/url]
************************************************** **************************************
ليست قيمتهاي فروش هاست به مناسبت ماه مبارك رمضان

مركز پرشين ديتا سنتر به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان فروش هاستينگ ويژه خود را با تعرفه ها و سرويسهاي زير آغاز كرد .


************************
Plan : [B]A21[/B]
Web Space : [B]50 MB[/B]
Bandwidth : [B]500 MB[/B]
Mail Boxes : [B]2[/B]
SubDomains : [B]2[/B]
FTP Account : [B]2[/B]
Mysql Database : [B]2[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]NO Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]1000 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A22[/B]
Web Space : [B]100 MB[/B]
Bandwidth : [B]1500 MB[/B]
Mail Boxes : [B]4[/B]
SubDomains : [B]4[/B]
FTP Account : [B]2[/B]
Mysql Database : [B]2[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]NO Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]2000 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A23[/B]
Web Space : [B]200 MB[/B]
Bandwidth : [B]3000 MB[/B]
Mail Boxes : [B]8[/B]
SubDomains : [B]8[/B]
FTP Account : [B]5[/B]
Mysql Database : [B]5[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]NO Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]3000 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A24[/B]
Web Space : [B]500 MB[/B]
Bandwidth : [B]5000 MB[/B]
Mail Boxes : [B]15[/B]
SubDomains : [B]20[/B]
FTP Account : [B]15[/B]
Mysql Database : [B]15[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]NO Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]5000 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A25[/B]
Web Space :[B] 700 MB[/B]
Bandwidth : [B]10000 MB[/B]
Mail Boxes : [B]23[/B]
SubDomains : [B]70[/B]
FTP Account : [B]44[/B]
Mysql Database : [B]50[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]6500 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A26[/B]
Web Space : [B]1000 MB[/B]
Bandwidth : [B]20000 MB[/B]
Mail Boxes : [B]unlimited[/B]
SubDomains : [B]unlimited[/B]
FTP Account : [B]unlimited[/B]
Mysql Database : [B]unlimited[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]7500 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A27[/B]
Web Space : [B]1300 MB[/B]
Bandwidth : [B]50 GB[/B]
Mail Boxes : [B]unlimited[/B]
SubDomains : [B]unlimited[/B]
FTP Account : [B]unlimited[/B]
Mysql Database : [B]unlimited[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]NO Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]9000 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A28[/B]
Web Space : [B]1700MB[/B]
Bandwidth : [B]80 GB[/B]
Mail Boxes : [B]unlimited[/B]
SubDomains : [B]unlimited[/B]
FTP Account : [B]unlimited[/B]
Mysql Database : [B]unlimited[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JSP : [B]NO Support[/B]
Support :[B] 24/7[/B]
Price : [B]10200 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A29[/B]
Web Space : [B]2000 MB[/B]
Bandwidth : [B]100 GB[/B]
Mail Boxes : [B]unlimited[/B]
SubDomains : [B]unlimited[/B]
FTP Account : [B]unlimited[/B]
Mysql Database : [B]unlimited[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]Support[/B]
Support :[B] 24/7[/B]
Price :[B] 12000 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A30[/B]
Web Space : [B]2400 MB[/B]
Bandwidth : [B]150 GB[/B]
Mail Boxes : [B]unlimited[/B]
SubDomains : [B]unlimited[/B]
FTP Account : [B]unlimited[/B]
Mysql Database : [B]unlimited[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B]No Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]13100 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A31[/B]
Web Space : [B]2700 MB[/B]
Bandwidth : [B]220 GB[/B]
Mail Boxes : [B]unlimited[/B]
SubDomains : [B]unlimited[/B]
FTP Account : [B]unlimited[/B]
Mysql Database : [B]unlimited[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B] Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]14500 T / per 1 year[/B]
***********************
Plan : [B]A32[/B]
Web Space : [B]3000 MB[/B]
Bandwidth : [B]300 GB[/B]
Mail Boxes : [B]unlimited[/B]
SubDomains : [B]unlimited[/B]
FTP Account : [B]unlimited[/B]
Mysql Database : [B]unlimited[/B]
PHP : [B]Support[/B]
CGI : [B]Support[/B]
JPS : [B] Support[/B]
Support : [B]24/7[/B]
Price : [B]18000 T / per 1 year[/B]
***********************

براي اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد

تمام نرم افزارهاي مديريت محتوا به صورت مجاني بر روي plan ها به درخواست كاربر نصب خواهد شد .
گارانتي سرور 99.9 درصد كه ميتوانيد در سايت زير مشاهده نماييد :
[url]http://host-tracker.com/web-site-monitoring-statistics/486765/lvuc/[/url]
**********
آدرس جزييات : [url]http://www.persianidc.com/free_web_hosting.htm[/url]
************************************************** **************************************
بازاريابي پرشين ديتا سنتر :

براي معرفي هر مشتري 50 درصد از تعرفه را در يافت نمايد

مثال : اگه يك مشتري يه پانل از ما دريافت كنه كه 100000 تومان هزينه داره به شما ميديم 50000 تومان پورسانت تعلق خواهد گرفت

جزييات : [email][email protected][/email] / [email][email protected][/email] / [email][email protected][/email]
سفارش : [email][email protected][/email] / Tel & Fax : +98722-262-2371
************************************************** ****************************************

درباره ما :

پرشين ديتا سنتر , از اولين فعالان در زمينه خدمات ثبت دامنه، ميزباني وب و طراحي وب در ايران است. اين مركز اطلاع رساني و خدمات دهي اينترنتي خدمات وب هاستينگ خود را روي سرورهاي ويندوز و لينوكس ارائه مي دهد .

كليه سرورهاي پرشين ديتا سنتر از نظر نرم افزار و سخت افزار از آخرين هاي تكنولوژي روز بهره مند مي باشند بنابراين شما با ما آنچه را كه از وب سايت خود انتظار داريددرمي يابيد. آخرين تكنولوژي سرورهاي ما موجب مي شود وب سايت شما در تمام مدت شبانه روز با سرعت بسيار بالا در دسترس بازديدكنندگان باشد. شما براي داشتن وب سايتي مناسب فقط چند كليك فاصله داريد به جمع مشتريان شبكه نگاه بپيونديد. سرويسهاي زير بر روي سرور ويندوز 2003 و لينوكس نرم افزارهاي كنترل سايت زيبا و آسان Helm و Plesk 7.8.2 ,Cpanel ميباشد .
.:: كليه سرويسهاي زير را ميتوانيد از طريق آنلاين با كارتهاي شتاب ! پرداخت نماييد ::.

************************************************** *****************************************
خدمات پس از فروش :

بغير از پشتيباني به صورت 24 ساعته اين مركز كليه نرم افزارهاي مديريت محتوا و رايگان كه براي راه اندازي وبسايت خود نياز داريد را به صورت رايگان نصب و پشتيباني خواهد كرد / نصب كليه نرم افزارهاي 2 سال بر عهده مركز پرشين ديتا سنتر ميباشد

************************************************** ******************************************
Website : [url]http://www.persianidc.com/default.php[/url]
*****************************************
E-mail : [email][email protected][/email] & [email][email protected][/email]
*****************************************
Tel & Fax : +98722-262-2371
*****************************************
Yahoo! ID ( Support ) : persianidc.info
****************************************

کلمات کلیدی :
مركز پرشين ديتا سنتر هاستينگ دامنه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید