مشخصات آگهی دهنده

فروش استثنايي كامپيوتر و نوت بوك
0251-6658317
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1081 بار
10084534
قم - خيابان ارم - پاساژ قدس - طبقه پنجم - كامپيوتر جوان

فروش استثنايي كامپيوتر و نوت بوك
کامپیوتر كامپيوتر و قطعات

فروش استثنايي كامپيوتر و نوت بوك

فروش استثنايي كامپيوتر و نوت بوك
شركت ماي كامپيوتر (MY COMPUTER)در نظر دارد طرح هر خانه يك كامپيوتر را اجرا نمايد . زنگ نزني پشيمون ميشي .
پذيرش نمايندگي از سراسر كشور
TOSHIBA(A105 S4274):1.73 COREDUO -1G - 100G - VGA 128 -LCD15.4 - DVDRW - FINGER PRINT = 920,000 TOMAN

TOSHIBA(P105 S6147): 1.6COREDUO - 1G - 120G - VGA256 - LCD17 - DVDRW = 1,000,000 TOMAN

HP(PA-DV9200) : 1.86COREDUO - 1G - 160G - VGA 512 - LCD 17 - DVDRW = 1,240,000 TOMAN

HP(PA-DV8000T) : 1.6COREDUO - 1G - 100 G - VGA 256 - LCD 17 - DVDRW = 950,000 TOMAN

SONY(N325 EW) : 1.73COREDUO - 1G - 120G - VGA 224 - LCD 15.4 - DVDRW = 1,080,000 TOMAN

DELL(6400) : 3500SEMPRON - 512 M - 80 G -VGA 256 -LCD15.4-DVDRW = 750,000 TOMAN

P4(2800 CEL) 315000 TOMAN
P4(3000 AMD) 338000 TOMAN
P4(3400 FULL) 380000 TOMAN
P4(AMD4200 X2) 410000 TOMAN
P4(AMD4200 X2) 499000 TOMAN
P4(AMD4800 X2) 460000 TOMAN
P4(AMD6000 X2) 640000 TOMAN
قيمت دلخواه (سيستم دلخواه)P4

کلمات کلیدی :
فروش استثنايي كامپيوتر و نوت بوك

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید