مشخصات آگهی دهنده

سرمايه گذار درصنعت لامپ كم مصرف
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1004 بار
10083643

سرمايه گذار درصنعت لامپ كم مصرف
بازار کار سرمايه گذار

سرمايه گذار درصنعت لامپ كم مصرف

شركت توليدي بازرگاني نمانور كردستان
براي ايجاد خط توليد جديد لامپهاي كم
مصرف CFLبا امكانات موجود احتياج به
سرمايه گذاري بخش خصوصي به صورت مشاركت
وخريد سهام رادارد .
امكانات موجود
زمين :5004متر مربع خريداري شده جزو اموال
شركت واقع درشهرك صنعتي سنندج2
داراي جواز تاسيس اداره صنايع
داراي 950 ميليون تومان وام مصوبه وارجاع
شده به بانك ملي ايران
تمامي كارهاي تهيه پرفرماي دستگاههاي
خارجي واماده سازي طرف خارجي براي عقد
قرارداد انجام گرديده
كارهاي ساختماني سوله وساختمان اداري
شروع ودر حد 40% كارها در حال انجام است.
داراي دفتر كار به مالكيت شركت به مساحت
48مترمربع واقع در شهر سنندج

کلمات کلیدی :
سرمايه گذار درصنعت لامپ كم مصرف

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید