مشخصات آگهی دهنده

رزومه كاري
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1141 بار
10083135

رزومه كاري
بازار کار آماده به كار

رزومه كاري

بنام خدا

نام و نام خانوادگي : محمدرضا نجاتمند
تاريخ تولد : 1355
مدرك : ليسانس مهندسي صنايع – برنامه
ريزي و تحليل سيستمها
دانشگاه آزاد – واحد نراق (استان مركزي)
ميزان سابقه كار : 5.5 سال
الف – 4 سال در زمينه برنامه ريزي و
كنترل توليد و مواد
2 سال شركت خودرو سازي سايپا ديزل
2 سال شركت آسيا لنت
ب – 1.5 سال در زمينه طراحي و امكان سنجي
و فرآيند خطوط توليد(ادراه مهندسي
صنايع)
1.5 سال شركت خودرو سازي سايپا ديزل
(ادامه دارد)

آشنايي با نرم افزار هاي :
1- excel 2- word 3- access 4- ms project 5- power point
6- auto cad)
7- solid works

ساير موارد :
1-آشنايي و كار كردن با MRPII
2-آشنايي با سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
و تحليل سيتم ها
3-آشنايي با كنترل پروژه
4-آشنايي با سيتم هاي انبار
5-آشنايي با زمان سنجي به روش stop watch
6-آشنايي با تكنيك و متد brain storming (طوفان
فكري) جهت حل مشكل

TEL: 0912 348 9853
44119479
e-mail : [email protected]

کلمات کلیدی :
رزومه كاري

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید