مشخصات آگهی دهنده

خريدار فوري كتب ارشد نرم افزار
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1349 بار
10083055

خريدار فوري كتب ارشد نرم افزار
آموزش كنكور

خريدار فوري كتب ارشد نرم افزار

خريدار هرچه سريعتر تعدادي محدود كتب و
جزوات
ذيل براي دانشپذيران پيام نور مي باشيم:

* سيستم عامل پيشرفته
Distributed Operating System( تننباوم)

Distributed Operating Systems and
Algorithms( R. Chow and T.Jonnson

*پايگاه داده هاي پيشرفته
An Introduction to Database
Systems,Eighth Edition( سي جي ديت )

Database System Concepets,Forth Edition( سيلبرشاتز)

*الگوريتمهاي پيشرفته :
Intorduction to Akgirutgms( كرمن)

Algorithm Design (J.Kleinberg,E.tardos)

Approximation Algorithm(V.Vazirani)

** اولويت خريد با كتب ترجمه شده مي باشد.
لذا از كتابفروشي ها و دانشجويان محترم
( حتي براي تدريس دروس فوق ) مايل به
همكاري درخواست مي شود هر چه سريعتر با
ما تماس حاصل فرمايند.

تلفن تماس : 5172 354 0914

*شركت كنندگان در نمايشگاه كتاب تهران
هم مي توانند با ارائه كامل مشخصات كتب
با ما همكاري فرمايند.

کلمات کلیدی :
خريدار فوري كتب ارشد نرم افزار

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید