مشخصات آگهی دهنده

توركيش در هتل پارسيان
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1466 بار
10082734

توركيش در هتل پارسيان
خدمات خدمات مسافرتی

توركيش در هتل پارسيان

هر نفر در اتاق:
2نفره 2شب- اول هفته 117000تومان اخر هفته
129000تومان
2نفره -3شب- اول هفته 138000تومان-اخر هفته
150000تومان

3نفره-2شب-اول هفته 108000تومان-اخر هفته
120000تومان
3نفره -3شب-اول هفته 124000تومان-اخر
هفته136000تومان

4نفره-2شب-اول هفته 105000تومان-اخرهفته
117000تومان
4نفره-3شب-اول هفته 120000تومان-اخر هفته
132000تومان

5نفره 2شب-اول هفته-102000تومان-اخر هفته
114000تومان
5نفره -3شب –اول
هفته-116000تومان-اخرهفته128000تو مان

6نفره-2شب-اول هفته 99000تومان-اخرهفته
111000تومان
6 نفره 3شب-اول هفته-113000تومان-اخر هفته
125000تومان

خدمات تور:
بليط رفت وبرگشت
اقامت
صبحانه-نهار-شام
ترانسفر
20درصد تخفيف پارك دلفينها
بازديد رايگان از پارك پرندگان
نهار وشام در رستوران زعفران
جهت كسب اطلاعات بيشتر با اژانس
جهانگردي پرواز ابريشم تماس حاصل
فرماييد:
88847038
88825661
88811833
88811834
88846352
ادرس:
مطهري-اورامان-نبش گروس-پلاك2-طبقه2

کلمات کلیدی :
توركيش در هتل پارسيان

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید