مشخصات آگهی دهنده

خدمات Wireless. ADSL.Dial up.voip
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1404 بار
10082608

خدمات Wireless. ADSL.Dial up.voip
کامپیوتر تعمیر و نگهداری

خدمات Wireless. ADSL.Dial up.voip

خدمات Dial up .Wireless. ADSL با بهترين كيفيت و
بدون محدوديت دانلود در ماه(receive)كيفيت
ما تبليغ ماست
Single user
Adsl 128/128* IP Static 24.000 T
Adsl 256/256* IP Static 38.000 T
Adsl 512/512* IP Static 67.000 T
Multi users
Adsl 128/128* IP Static 37.000 T
Adsl 256/256* IP Static 65.000 T
Adsl 512/512* IP Static 110.000 T
Single user
Wireless 128/32*IP Static 49.000 T
Wireless 256/64*IP Static 60.000 T
Wireless 512/128*IP Static 85.000 T
Multi users
Wireless 512/128*IP Static 195.000 T

اشتراك اينترنت Dial_ up همراه با تخفيف در
ساعتهاي بالا با بهترين كيفيت

خدمات به شما وظيفه ماست با ما تماس
بگيريد
آماده همكاري با مراكز اداري و
ساختمانها

***بدون محدوديت دانلود در ماه***
***********************************
خدمات اشتراك تلفن خارج از كشور با تمام
نقاط دنيا با بهترين كيفيت اماده خدمات
به شما مشترك گرامي با صدايي شفاف

کلمات کلیدی :
خدمات Wireless ADSL Dial up voip

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید