مشخصات آگهی دهنده

خدمات برنامه ريزي وكنترل پروژه
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1224 بار
10082477

خدمات برنامه ريزي وكنترل پروژه
خدمات مشاوره

خدمات برنامه ريزي وكنترل پروژه

انجام كليه خدمات برنامه ريزي وكنترل
پروژه توسط كارشناس مجرب كنترل پروژه
طراح سيستم مديريت پروژه شهرداري تهران
email: [email protected]
تلفن همراه : 09122335197
هادي مشگان hadi meshgan

کلمات کلیدی :
خدمات برنامه ريزي وكنترل پروژه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید