مشخصات آگهی دهنده

شناسايي پيمانكار
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1239 بار
10082241

شناسايي پيمانكار
صنعت تراشكاری

شناسايي پيمانكار

به كارگاهي كه داراي تعدادي دستگاه تراش
cnc--دستگاه سنگ محور باشند جهت انجام
خدمات ماشينكاري در پروژه توليد قطعات
خودرو نيازمنديم
ترجيحا"مستقر در تهران يا استانهاي
همجوار باشند

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
شناسايي پيمانكار

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید