مشخصات آگهی دهنده

آمار و احتمالات
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1189 بار
10082163

آمار و احتمالات
آموزش كتابهاي آموزشي

آمار و احتمالات

مجموعه نكات كليدي آمار در كتاب آمار و
احتمالات موجود است . اين كتاب قابل
استفاده براي همه رشته هايي است كه آمار
دارند.براي تهيه كتاب با شماره تلفن
09329035637 تماس بگيريد

کلمات کلیدی :
آمار و احتمالات

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید