مشخصات آگهی دهنده

بهترين اختراع سال
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1055 بار
10082147

بهترين اختراع سال
بازار کار سرمايه گذار

بهترين اختراع سال

شراكت در توليد اختراع به شرخ زير:

مچ بند محافظ انسان در برابر برق گرفتگي
پريز ايمن
...

اختراعات داراي پروانه ثبت اختراع
هستند.

کلمات کلیدی :
بهترين اختراع سال

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید