مشخصات آگهی دهنده

اختراع
-
توافقی
1397-01-17
1397-02-16
1262 بار
10082101
-

اختراع
صنعت ساير خدمات صنعتی

اختراع

قابل توجه كليه سرمايه گذاران در بخش
مواد پلاستيكي : اختراع من پديده اي
جديد و پرفروش در بازار ايران است كه
نياز جديد ايراني عزيز را برطرف ميسازد

کلمات کلیدی :
اختراع

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید