مشخصات آگهی دهنده

فروش 300 سهم از سهام پتروشيمي كرمانشاه
-
توافقی
1397-01-17
1397-02-16
1197 بار
10082091
-

فروش 300 سهم از سهام پتروشيمي كرمانشاه
صنعت ساير خدمات صنعتی

فروش 300 سهم از سهام پتروشيمي كرمانشاه

تعداد 300 سهم از سهام پتروشيمي مربوط به
واگذاري سهام در سال 1379 كرمانشاه يكجا
بفروش ميرسد

کلمات کلیدی :
فروش 300 سهم از سهام پتروشيمي كرمانشاه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید