مشخصات آگهی دهنده

مشاوره ، طراحي و ساخت كارخانجاتلبنياتي
-
توافقی
1397-01-18
1397-02-17
1340 بار
10082023
-

مشاوره ، طراحي و ساخت كارخانجاتلبنياتي
خدمات مشاوره

مشاوره ، طراحي و ساخت كارخانجاتلبنياتي

مشاوره ، طراحي ، ساخت و اجراي
كارخانجات لبنياتي ، اخذ استانداردهاي
HACCp , ISO و كليه امور مرتبط

کلمات کلیدی :
مشاوره طراحي و ساخت كارخانجاتلبنياتي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید