مشخصات آگهی دهنده

انجام انواع پروژه هاي دانشجويي
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1582 بار
10023985

انجام انواع پروژه هاي دانشجويي
آموزش CD-DVD

انجام انواع پروژه هاي دانشجويي

انجام انواع پروژه هاي دانشجويي با
زبانهاي
Viaual Basic , C, C++, C#, Visual C,
Visual Basic.NET , Delph, ASP.NET .
انجام كليه پروژه هاي درس طراحي سيستم
رشته نرم افزار با Power Designer.
انجام پروژه هاي WEB Base
انجام كليه پروژه هاي DataBase با SQL Server
و همچنين مشاوره در زمينه هاي انواع نرم
افزار

کلمات کلیدی :
انجام انواع پروژه هاي دانشجويي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید