مشخصات آگهی دهنده

پخش اكسيژن حسيني
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1120 بار
10023609

پخش اكسيژن حسيني
خدمات خدمات صنعتی

پخش اكسيژن حسيني

پخش اكسيژن حسيني
تهيه وپخش انواع گاز هاي طبي و صنعتي

اكسيژن - آرگون - اسيتيلن - ازت و co2

تلفن : 4414747
همراه : 1675835-0912
همراه : 3609186-0912

کلمات کلیدی :
پخش اكسيژن حسيني

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید