تبلیغات ویژه
 نمایش محصول
    (( لطفا هنگام تماس بفرمایید که آگهی فوق را در سایت تکرو مشاهده نموده اید))
  • 09122239407 / 22780703
  • محمدمحمدی/کارتن محمد
  • شناسه این آگهی : 11313180
  • تهران ، خیابان پاسداران چهارراه پاسداران خیابان دولت دروس خیابان وارسته
  • 97/07/09(اعتبار آگهي پايان يافته است)
  • توافقي
  • تعداد بازدید : 781 بار

تولیدانواع فروش کارتن وخریدکارتن اسباب کشی اثاثیه باغ ویلاشمال منزل وکارتن لوازم جهت اسباب کشی منزل خریدباغ ویلاشمال /فروش خانه خریدویلاشمال/بسته بندی وجابجایی فروش ویلاشمال/خریدکارتن بسته بندی جهت جابجایی اثاثیه ویلاشمال/کارتن لوازم ادارای جهت بسته بندی وجابجایی/فروش کارتن بسته بندی جهت جابجایی ویلاشمال ومنزل/کارتن فریت باروفریت کارتن لوازم به خارج ازکشور...خریدکارتن بسته بندی وجابجایی هنگام خریدوفروش ویلاشمال ومنزل/فروش کارتن کالای تجاری جهت بسته بندی جابجایی منزل فروش ویلاشمال/خریدکارتن کارتن بسته بندی وجهت جابجایی اسباب کشی خریدباغ ویلا منزل ویلایی/فروش کارتن بسته بندی خریدویلاشمال وباغ ویلاومنزل/کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی
فروش کارتن بسته بندی صنایع بسته بندی کارتن محمد

تولیدوفروش کارتن بسته بندی وخریدانواع کارتن اسباب کشی بسته بندی/فوم استرچ رپ/نایلون حبابدارضربه گیربابل رپ جهت بسته بندی/کارتن خالی جهت بسته بندی وجابجایی

[www.cartonmohammad.com]

1.نخستین تولید کننده کارتن و تنهافروشنده کارتن

خریدکارتن وفروش انواع کارتن آماده نو باابعادو سایزبندی مختلف کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی وجابجایی اثاثیه منزل ویلایی /
کارتن اثاثه/ویلا/باغ ویلا/ویلاشمال/خریدویلا/فروش ویلا/باغ ویلاشمال/ویلاساحلی

فروش کارتن برای اولین بار خریدکارتن باطراحی ویزه کارتن خالی

کارتن اسباب کشی منزل ویلا
فروش کارتن ضخیم ومقاوم منحصربفرد جهت بسته بندی وحمل وارسال جابجایی
اثاثیه منزل ویلا
کارتن اسباب کشی منزل ویلاشمال/ بسته بندی/
فروش کارتن اساس کشی/ جابجایی کارتن اسباب کشی اثاثیه منزل /ویلا/خریدویلا/
فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلایی/فروش کارتن خالی شامل.فروش کارتن وسایل اثاثیه منزل ویلاشمال... خریدکارتن اثاثه منزل ویلا ظروف اشپزخانه اثاثیه منزل ویلا/کارتن اسباب کشی بسته بندی جابجایی منزل فروش ویلا /خریدویلا
فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا.../فروش کارتن جهت وسایل اسباب کشی وفروش کارتن لوازم فروش کارتن اتاق خواب منزل ویلاخریدکارتن .../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن اتاق بذیرایی منزل ویلا /خریدکارتن.برای بسته بندی وجابجایی اثاثیه منزل ویلاشمال
کارتن اسباب کشی/فروش کارتن کریستال.../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن چینی .../کارتن اسباب کشی/ویلا/منزل ویلا/ویلاشمال/خریدویلا
فروش ویلا/باغ ویلایی/ویلاشمال/فروش کارتن دکوری.../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن/خریدکارتن/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن اثاثه منزل ویلایی
منزل ویلا/کارتن اساس ویلاهنگام /باغ ویلایی/باغ ویلایی شمال/ویلاساحلی/خریدویلا/فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا/ مخصوص حمل لباس /خریدکارتن /کارتن اسباب کشی/کارتن اثاثیه منزل/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن کفش/کارتن لباس جهت مانع شدن چروک هنگام حمل ونقل/هنگام ارسال به/ویلا/خریدویلا/فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا/باغ ویلایی/خریدکارتن خالی/فروش کارتن خالی
کارتن اساس کشی/فروش کارتن.../کارتن اسباب کشی /خریدکارتن مخصوص حمل /کارتن اسباب کشی/خریدکارتن جابجایی /کتاب /فروش کارتن.../کارتن اسباب کشی/کارتن اساس کشی/خریدکارتن مخصوص حمل وفروش کارتن جابجایی کیف /خریدکارتن.../کارتن اسباب کشی ویلا/فروش کارتن
خریدکارتن برای اثاثیه ویلا/مخصوص حمل وارسال اثاثیه منزل به ویلاشمال/خریدکارتن /کارتن اساس کشی/فروش کارتن/خریدکارتن جابجایی کفش /فروش کارتن/خریدکارتن/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن/کارتن اسباب کشی/بخصوص فروش کارتن اشیاء/فروش کارتن اشیاع نفیس /فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن اسباب کشی/ کارتن مخصوص حمل ونقل/فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن جهت
ویلا/خریدویلا/فروش ویلا/باغ ویلا/ویلاشمال/ویلاساحلی/باغ ویلایی/خریدکارتن
فروش کارتن/کارتن اسباب کشی/فروش کارتن خالی/جابجایی اثاثیه منزل
کارتن خالی/کارتن اسباب کشی اشیاع هنری /فروش کارتن اسباب کشی
خریدکارتن/فروش کارتن اسباب کشی/خریدکارتن/کارتن جابجایی اشیاءزینتی فروش کارتن اسباب کشی/ خریدکارتن حمل وفروش کارتن جابجایی اشیاءبا ارزش منزل
منزل ویلایی/آپارتمان/ویلا/ویلاشمال/ویلاساحلی/
فروش کارتن اسباب کشی/ خریدکارتن لوازم اداری شامل /فروش کارتن
کارتن اسباب کشی/خریدکارتن/فروش کارتن زونکن/کارتن زونکن اداری
کارتن اساس کشی/فروش کارتن پوشه /خریدکارتن /فروش کارتن/
کارتن اسباب کشی/کارتن خالی/فروش کارتن اسباب کشی/خریدکارتن کیس
فروش کارتن/خریدکارتن مانیتور/فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن کیبورد/خریدکارتن اسباب کشی /فروش کارتن اسباب کشی .../خریدکارتن/فروش کارتن پرونده /خریدکارتن کالا/فروش کارتن کالاوخریدکارتن اسباب کشی
فروش کارتن اسباب کشی/کارتن کالای تجاری/خریدکارتن اسباب کشی/ فروش کارتن اساس کشی همراه با لوازم ویزه بسته بندی خریدوفروش کارتن اسباب کشی
شامل ضربه گیر/فوم رطوبت گیر/ نوار چسب .دستگاه چسب کش باکارتن بسته بندی کارخانه کارتن/تویدکارتن/کارتن سازی
خریدکارتن بسته بندی فروش کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی منزل ویلاحمل و نقل فروش کارتن وخریدکارتن اسباب کشی وسایل وفروش کارتن اسباب کشی لوازم در داخل شهر و بین شهری برای بسته بندی جابجایی اثاثیه منزل هنگام خرید ویلاشمال یافروش ویلاشمال... /فروش کارتن/کارتن اسباب کشی/خریدکارتن اثاثیه منزل ویلا/
کارتن بسته بندی

2.کارتن سازی تولید انواع کارتن سه لایه .کارتن بنج لایه بسیارمقاوم
بابهترین کیفیت کارتن در ابعاد مختلف

3.تولید و فروش کارتن مخصوص حمل فریت کارتن وسایل وکارتن لوازم جهت ارسال کارتن به خارج از کشور

4.تولید و توزیع انواع نایلون حبابدار ضربه گیر از عرض 50cmالی 350cm با حباب ریز , متوسط, درشت , خیلی درشت مخصوص بسته بندی بوفه ... چینی ... شکستنی ...ساید ...ظرفشویی ...گاز ...لباسشویی...رختشویی... میز ناهار خوری ... تخت خواب .... بطور جزی و کلی ارسال وتحویل به تمام نقاط کشور

5.واردکننده وتوزیع کننده انواع نوارچسب کارتن

کارتن بطور جزئی وکارتن کلی

6.تحویل کارتن بصورت شبانه روزی وایام تعطیل

7. خدمتی جدید:برای تحویل کارتن اسباب کشی منزل/ کارتن اداری/
کارتن فریت کارتن وسایل وکارتن لوازم باربه خارج ازکشور :

کارتن برای نخستین بارفروشگاه سیارکارتن

کارتن ولوازم بسته بندی ارسال تمامی محصولات درمحل+کارتن

شامل چندین سایز مختلف کارتن به

اندازه کافی به تعدادکارتن بهمراه لوازم و ملزومات بسته بندی کارتن بدون

محدودیت درفروش و تعدادکارتن انتخابی کارتن درمحل درصورت تمایل درانتخاب

درتعدادکارتن درسایزهای مختلف بدون محدویت درتحویل کارتن ولوازم بسته بندی کارتن
[ویزه استان تهران]

8.ارسال کارتن وتمامی محصولات وکارتن به تمام نقاط کشور

[ جهت کسب اطلاعات بیشتربرای تهیه کارتن و... به وب سایت کارتن محمد مراجعه فرمایید]

:: ‌نظرات در رابطه به این آگهی ..
هنوز نظری راجه به این آگهی ثبت نشده است!
ورود به حساب کاربری
رمز عبور را فراموش کرده اید؟   ثبت نام
 سفارش آگهی ویژه
تعرفه آگهی های ویژه
 نماد اعتماد الکترونیکی

 

نماد اعتماد الکترونیکی

twittergoogleplusfacebook

تهران / مشهد / اصفهان / کرج / شيراز /تبريز / اهواز /قم /کرمانشاه / اروميه /رشت / شهريار / كرمان / بندرعباس / همدان / زاهدان / يزد / اردبيل / قزوين / اراک / اسلامشهر / بهارستان / بابل /زنجان خرم آباد / سارئ / سنندج / گرگان / نيشابور / دزفول / آمل / ملارد / کاشان / پاكدشت/ رئ/ گنبدكاووس/ خوئ / بروجرد / سيرجان / بجنورد/ مرودشت / خميني شهر/ نجف / باد / قدس / شهركرد / رفسنجان / قائم شهر / جيرفت / سبزوار / بويراحمد

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

© 2019 , Takro Inc. All rights reserved

آدرس شرکت : ایران - تهران - صادقیه - ابتدای کاشانی - پ 45 ایمیل تلفن شرکت : 09399289432