مشخصات آگهی دهنده

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه آماده
09128451668
توافقی
1397-01-22
1397-02-21
3821 بار
11301976
http://iranpaper.blog.ir

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه آماده
خدمات ترجمه متون

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه آماده

[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]
مقاله ترجمه شده عمران◄ راه، بزرگراه و حمل و نقل جاده ای◄14 صفحه ترجمه ،2012، کیفیت عالی، 15000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ پردازش موازی◄8 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی، 14000 تومان


مقاله ترجمه شده رفتار سازمانی◄ تولید بهنگام جامع و عملکرد سازمانی◄30 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی، 22000 تومان


مقاله ترجمه شده رفتار سازمانی◄ تغییر سازمانی◄ 26 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی، 18000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی◄ کارافرینی دولتی◄ 18 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی های نو◄پتانسیل انرژی جذر و مد◄ 11 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی های نو◄ارزیابی انرژی جذر و مدی◄ 12 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی، 38000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی های نو◄انرژی جذر و مد و موج◄ 20 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی، 48000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی های نو◄انرژی جذر و مد و موج◄ 24 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی، 52000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی های نو◄انرژی جذر و مدی◄ 18 صفحه ترجمه ،2013، کیفیت عالی، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ انتقال و توزیع انرژی الکتریکی◄20 صفحه ترجمه ،2014، کیفیت عالی، 42000 تومان
[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]


مقاله ترجمه شده برق◄ ماشین های الکتریکی و شار برگشتی◄20 صفحه ترجمه ،2014، کیفیت عالی، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄تخمین حالت پویا در سیستم قدرت◄29 صفحه ترجمه ،2013، کیفیت عالی، 32000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄موتور القایی◄15 صفحه ترجمه ،2012، کیفیت عالی، 34000 تومان


مقاله ترجمه شده معماری کامپیوتر◄معماری خدمت گرا◄16 صفحه ترجمه ،2014، کیفیت عالی، 44000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی های نو◄انرژی جذر و مد و موج◄30 صفحه ترجمه ،2014، کیفیت عالی، 58000 تومان


مقاله ترجمه شده تبدیل و مدیریت انرژی◄انرژی جذر و مد◄19 صفحه ترجمه ،2014، کیفیت عالی، 48000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی های نو◄ترکیبی باد و جذر و مد◄23 صفحه ترجمه ،2012، کیفیت عالی، 48000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی های نو◄انرژی جذر و مدی◄12 صفحه ترجمه ،2009، کیفیت عالی، 38000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄منطق برگشت پذیر◄18 صفحه ترجمه ،2005، کیفیت عالی، 18000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄منطق برگشت پذیر◄9 صفحه ترجمه ،2008، کیفیت عالی، 14000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄منطق برگشت پذیر◄14 صفحه ترجمه ،2008، کیفیت عالی، 19000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄مدار برگشت پذیر◄12 صفحه ترجمه ،2010، کیفیت عالی،17000تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄منطق برگشت پذیر◄19 صفحه ترجمه ،2010، کیفیت عالی،18000 تومان
[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]مقاله ترجمه شده برق◄قابلیت اطمینان و فتوولتائیک◄14 صفحه ترجمه+شبیه سازی،2011، کیفیت عالی،60000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت مالی◄ نقدشوندگی سهام◄27 صفحه ترجمه، 2013 ، کیفیت عالی، 47000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک◄ قابلیت های سازمانی◄30 صفحه ترجمه، 2014، کیفیت عالی، 48000 تومان


مقاله ترجمه شده ERP◄ ERP و شفافیت اطلاعات◄26 صفحه ترجمه، 2015، کیفیت عالی، 44000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ تصویرسازی داده بزرگ◄12 صفحه ترجمه+پاورپوینت، 2014، کیفیت عالی، 34000 تومان


مقاله ترجمه شده مکانیک◄ دیسک های پره دار◄21 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی، 44000 تومان


مقاله ترجمه شده مهندسی نرم افزار◄نرم افزار چابک◄10 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی، 24000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت آموزشی◄تغییر برنامه آموزشی◄8 صفحه ترجمه، 2014، کیفیت عالی، 24000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄مدیریت کلید در شبکه های حسگر◄11 صفحه ترجمه، 2013 ،کیفیت عالی، 28000 تومان


مقاله ترجمه شده اقتصاد مالی◄زمانبندی بازار و سرمایه گذاری◄40 صفحه ترجمه،2013،کیفیت عالی، 50000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄داده کاوی و مدیریت ارتباط مشتری ◄11 صفحه ترجمه، 2011،کیفیت عالی، 40000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄داده کاوی و پایگاه داده◄13 صفحه ترجمه، 2012،کیفیت عالی، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄تکنیک ها و کاربردهای داده کاوی◄15 صفحه ترجمه، 2012،کیفیت عالی، 38000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄توسعه نرم افزار (برنامه اندروید)◄8 صفحه ترجمه، 2011،کیفیت عالی، 22000 تومان


[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]
مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک◄سازمان های دولتی◄21 صفحه ترجمه، 2014، کیفیت عالی، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده متالوژی◄آنالیز شکل دهی◄10 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی، 38000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄قابلیت اطمینان داده های وب◄18 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی، 22000 تومان


مقاله ترجمه شده اقتصاد◄اقتصادسنجی◄16 صفحه ترجمه ، 2011، کیفیت عالی، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده معماری ساختمان◄بهینه سازی انرژی◄10 صفحه ترجمه ،2012، کیفیت عالی، 38000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄پتری نت (شبکه های پتری)◄14 صفحه ترجمه ،2011، کیفیت عالی، 32000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄معماری نرم افزار◄12 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی، 32000 تومان


مقاله ترجمه شده شبکه های کامپیوتری◄شبکه های حسگر بیسیم◄16 صفحه ترجمه ،2014،کیفیت عالی،35000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄شبکه های موردی بین خودرویی◄12 صفحه ترجمه ،2006،کیفیت عالی،22000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄ امنیت در پایگاه داده◄20 صفحه ترجمه ،2014،کیفیت عالی،45000 تومان


مقاله ترجمه شده مالی◄ رتبه بندی اعتبار و تصمیم گیری مالی◄23 صفحه ترجمه ،2014،کیفیت عالی، 44000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ خودرو برقی◄19 صفحه ترجمه ،2013،کیفیت عالی، 22000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄ رایانش موازی◄14 صفحه ترجمه ،2014،کیفیت عالی، 34000 تومان


مقاله ترجمه شده بیومتریک◄ درک تقارن گوش انسان◄17 صفحه ترجمه ،2010،کیفیت عالی، 20000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی◄ داده کاوی◄30 صفحه ترجمه ،2013،کیفیت عالی،15000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ تشخیص الگو (اثرانگشت)◄23 صفحه ترجمه ،2007،کیفیت عالی، 15000 تومان

[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]

مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ تشخیص الگو (راه رفتن) ◄14 صفحه ترجمه ،2003،کیفیت عالی، 15000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄ توسعه نرم افزار◄8 صفحه ترجمه ،2005،کیفیت عالی، 14000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄ مدلسازی نرم افزار◄9 صفحه ترجمه ،2004،کیفیت عالی،16000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄ توسعه نرم افزار◄18صفحه ترجمه ،2005،کیفیت عالی، 16000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄محاسبه جریان های یاتاقان◄10 صفحه ترجمه، 2007، کیفیت عالی، 12000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی تجدیدپذیر◄انرژی زمین گرمایی◄21 صفحه ترجمه ،2014،کیفیت عالی،38000 تومان


مقاله ترجمه شده انرژی زمین گرمایی◄پتانسیل انرژی زمین گرمایی◄18 صفحه ترجمه ،2014،کیفیت عالی،38000


مقاله ترجمه شده انرژی زمین گرمایی◄کاربردهای انرژی زمین گرمایی◄34 صفحه ترجمه ،2013،کیفیت عالی، 32000


مقاله ترجمه شده پردازش تصویر◄ پردازش سریع تصویر◄21 صفحه ترجمه، 2014، کیفیت عالی،28000 تومان


مقاله ترجمه شده استتار فعال◄کروماتوفورهای بیومیمتیک◄13 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی، 12000 تومان
[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]


مقاله ترجمه شده امنیت شبکه◄شبکه های ادهاک◄34 صفحه ترجمه، 2010، کیفیت عالی، 34000 تومان


مقاله ترجمه شده امنیت شبکه◄شبکه های ادهاک◄34 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی، 34000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ساختار گراف در وب◄16 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 16000 تومان


مقاله ترجمه شده پایگاه داده امن◄کنترل همروندی◄11 صفحه ترجمه، 2014، کیفیت عالی، 32000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄مجموعه های راف و داده کاوی◄34 صفحه ترجمه، 2014، کیفیت عالی، 22000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ توسعه نرم افزار◄9 صفحه ترجمه، 2008، کیفیت عالی، 17000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت صنعتی◄مدیریت ریسک◄20 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی، 10000 تومان


مقاله ترجمه شده ERP◄پیاده سازی ERP در سازمان های ایران◄15 صفحه ترجمه، 2011، کیفیت عالی، 13000 تومان


مقاله ترجمه شده ERP◄برنامه ریزی منابع سازمانی◄20 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی، 17000 تومان


مقاله ترجمه شده رایانش ابری◄داده های بزرگ و رایانش ابری◄15 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی، 35000 تومان


مقاله ترجمه شده رایانش ابری◄داده های بزرگ و رایانش ابری◄15 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی، 35000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ERP (پیاده سازی و ارزیابی ریسک)◄10 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی، 14000 تومان


مقاله ترجمه شده تحقیق در عملیات◄ارزیابی پروژه توسعه◄12 صفحه ترجمه، 2011، کیفیت عالی، 12000 تومان


مقاله ترجمه شده مهندسی صنایع◄برنامه ریزی منابع سازمانی◄20 صفحه ترجمه، 2013 ،کیفیت عالی،13000 تو


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ریسک در برنامه ریزی منابع سازمانی◄8 صفحه ترجمه، 2013 ، کیفیت عالی، 11000 تو


مقاله ترجمه شده برق◄قیمت گذاری توان راکتیو◄17 صفحه ترجمه، 2009، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ تولید پراکنده◄24 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی، 15000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ کاهش فلیکر ولتاژ◄13 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ تشخیص تخصیص واحد◄19 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،15000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ تولید ولتاژ مرجع◄6 صفحه ترجمه، 2002، کیفیت عالی، 12000 تومان
[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]مقاله ترجمه شده برق◄ توزیع اقتصادی برق◄18 صفحه ترجمه، 2011، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ تشخیص ناحیه خطا◄16 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ سیستم های توزیع ◄18 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی، 12000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄پوشش و اتصال در شبکه حسگر◄35 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،35000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ سیستم تبدیل انرژی بادی ◄20 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ تولید پراکنده و کیفیت توان◄27 صفحه ترجمه، 2009، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ سیستم های برق ترکیبی◄24 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ریزشبکه چند باس ولتاژ متوسط◄ 20 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ سیستم های برق ترکیبی◄24 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ تلفات توان برق فتوولتائیک◄27 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ کنترل نوسان برق فتوولتائیک◄28 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی،15000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ تولید پراکنده◄21 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ مدیریت منابع انسانی◄19 صفحه ترجمه، 2007 ، کیفیت عالی،16000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ مدیریت منابع انسانی◄32 صفحه ترجمه، 2009، کیفیت عالی،17000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ مدیریت دولتی (ترجمه و پاورپوینت)◄13 صفحه ترجمه، 2014، کیفیت عالی،20000 توما


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄ریزازدیادی گیاهان دارویی و زینتی◄14 صفحه ترجمه،2010،کیفیت عالی، 30000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄درس فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی◄10 صفحه ترجمه،2004،کیفیت عالی، 23000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄درس پس از برداشت تکمیلی◄14 صفحه ترجمه،2007 ،کیفیت عالی، 23000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄تنش سرما (مقاله مروری)◄20 صفحه ترجمه،2000،کیفیت عالی، 30000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄تاثیر مکمل سیلیسیوم◄15 صفحه ترجمه،2010،کیفیت عالی،24000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄اثرکودهای شیمیایی و عالی◄22 صفحه ترجمه،2010،کیفیت عالی،25000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄تنش سرمایی◄18 صفحه ترجمه ،2010،کیفیت عالی، 31000 تومان[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]


مقاله ترجمه شده مدیریت◄برنامه ریزی و مدیریت آموزشی◄36 صفحه ترجمه ،2010،کیفیت عالی،29000 تومان


مقاله ترجمه شده سیستم های مبتنی بر مدل◄14 صفحه ترجمه ،2013،کیفیت عالی، 19000 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄IASB◄26 و FASB، صفحه ترجمه ،2010،کیفیت عالی، 15000 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄سود و بدهی◄26 صفحه ترجمه ،2013،کیفیت عالی، 18000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر (نرم افزار)◄پایگاه داده ابری◄9 صفحه ترجمه ،2013،کیفیت عالی، 25000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄پایگاه داده◄9صفحه ترجمه ،2013،کیفیت عالی، 25000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄انرژی زمین گرمایی◄33 صفحه ترجمه ،2010،کیفیت عالی، 30000 ت


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄شبکه های کامپیوتری◄16 صفحه ترجمه ،2013،کیفیت عالی،30000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ قابلیت اطمینان سیستم توزیع◄25 صفحه ترجمه ،2014،کیفیت عالی، 20000 تومان


مقاله ترجمه شده امنیت در شبکه◄ مسیریابی شبکه ادهاک◄24 صفحه ترجمه ، 2014، کیفیت عالی، 40000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄ کتابچه تکثیر گیاهان◄121 صفحه ترجمه، کیفیت عالی،42000 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄ استانداردهای حسابداری دولتی◄20 صفحه ترجمه ،2009 ،کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده امنیت در شبکه◄ شبکه های ادهاک سیار◄19 صفحه ترجمه ،2012،کیفیت عالی، 24000 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄ بودجه بندی در حسابداری.◄38 صفحه ترجمه ،2009 ،کیفیت عالی، 18000 تومان
[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]
مقاله ترجمه شده حسابداری◄ حسابداری مالی.◄37 صفحه ترجمه ،2009 ،کیفیت عالی،21000 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄ سیستم های حسابداری ABC و...◄26 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی،12000 تومان


مقاله ترجمه شده بیوتکنولوژی◄ اسید پلی لاکتیک◄ 13 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 2011، 8000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ کارافرینی◄51 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2012، 17000 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄ حسابداری مالی◄18 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2012، 16000 تومان


مقاله ترجمه شده سخت افزار◄ مدارات جمع کننده ◄16 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2012، 16000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ امنیت در شبکه های کامپیوتر ◄ 36 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 28000 هزار تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ داده کاوی ◄ 30 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2006، 24000 تومان


مقاله ترجمه شده کامپیوتر◄ مدار منطقی◄ 15 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2012، 16000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄داده کاوی◄10 صفحه ترجمه، 2011 ،کیفیت عالی، 18000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت مالی◄ مالکیت سرمایه و سهام◄ 21 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 2013 ، 31000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت مالی◄ سهام و نقدینگی ◄ 21 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2013 ، 40000 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄ حسابداری مالی ◄ 21 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2013 ، 40000 تومان


مقاله ترجمه شده حقوق◄ عمومی بین الملل ◄ 9 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2012، 15000 تومان


مقاله ترجمه دام و طیور◄اسیدهای چرب◄17 صفحه ترجمه، 2008 ،کیفیت عالی، 15000 تومان


مقاله ترجمه شده برق+شبیه سازی◄ سیستم های قدرت ◄ 27 صفحه ترجمه و شبیه سازی، 2010، 32000 تومان


مقاله ترجمه شده برق◄ سیستم های قدرت ◄ 22 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2013، 25000 تومان


مقاله ترجمه شده ارتباطات◄ رسانه های اجتماعی ◄ 22 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2010، 10000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ مدیریت منابع انسانی ◄ 15 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2012، 10000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ سیستم های اطلاعاتی◄20 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 2011، 9000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄آرایه سیستولیک◄ 36 صفحه ترجمه، 2013،کیفیت عالی، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده ژنتیک◄دام و طیور◄14 صفحه ترجمه، 2009، 16000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک◄ فرایند تحلیل شبکه ◄25 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 8000 تومان


مقاله ترجمه فناوری اطلاعات◄مسیریابی و شبکه ها ◄17 صفحه ترجمه، 2008 ،کیفیت عالی، 15000تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄جریان کاوی و داده کاوی◄ 39 صفحه ترجمه، 2012 ،کیفیت عالی، 35000 تومان
[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]مقاله ترجمه شده نرم افزار◄متن کاوی و داده کاوی◄ 20 صفحه ترجمه، 2013،کیفیت عالی، 40000 تومان


مقاله ترجمه حسابداری◄مدیریت درآمدها◄11 صفحه ترجمه، 2013 ،کیفیت عالی، 15000 تومان


مقاله ترجمه فناوری اطلاعات◄شبکه های ادهاک◄27 صفحه ترجمه، 2011،کیفیت عالی، 16000 تومان


مقاله ترجمه شده نرم افزار◄رایانش ابری◄13 صفحه ترجمه، 2012،کیفیت عالی، 26000 تومان


مقاله ترجمه فناوری اطلاعات◄شبکه حسگر بیسیم◄28 صفحه ترجمه، 2012،کیفیت عالی، 24000 تومان


مقاله ترجمه فناوری اطلاعات◄شبکه های مش◄10 صفحه ترجمه، 2012،کیفیت عالی، 15000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ مدیریت استراتژیک◄40 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی ، 10500 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄هورمون اکسین◄14 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 17000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄هورمون اکسین◄17 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 17000 تومان


مقاله ترجمه پزشکی◄بیماری هانتینگتون ◄16 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 8000 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄ سیستم های اطلاعات◄ 9 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2012 ، 5000 تومان


مقاله ترجمه سخت افزار◄فیلترهای دیجیتالّ◄13 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 10000 تومان


مقاله ترجمه پزشکی◄پروفیل های مربوط به پروتئین ◄15 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 20000 تومان


مقاله ترجمه شده شبکه های کامپیوتری◄شبکه های حسگر◄17 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 22000 تومان


مقاله ترجمه شده بازاریابی◄ خرده فروشی◄25 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 8000 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄ کنترل گیاهان انگلی◄15 صفحه ترجمه، کیفیت عالی، 18500 تومان


مقاله ترجمه شده کشاورزی◄ کنترل گیاهان انگلی◄12 صفحه ترجمه، 2008، کیفیت عالی، 8000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ مدیریت منابع انسانی◄17 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی ، 10000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ مدیریت استراتژیک◄15صفحه ترجمه، 2011، کیفیت عالی ، 9500 تومان


مقاله ترجمه شده آنالیز◄ چند جمله ای کمینه و فرم ژردان◄16 صفحه ترجمه، کیفیت عالی ، 25000رتومان


مقاله ترجمه شده مدیریت◄ مدیریت منابع انسانی◄20 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی ، 9500 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت آموزشی◄ هوش هیجانی◄10 صفحه ترجمه، 2012، کیفیت عالی، 5 هزارتومان


مقاله ترجمه شده، مدیریت، بازاریابی، مدیریت درآمد، 30 صفحه ترجمه، 2013، کیفیت عالی، 12 هزارتومان


مقاله ترجمه شده،نرم افزار،شبکه حسگر معنایی، 2012، 20 صفحه، کیفیت عالی، 18000 هزارتومان


مقاله ترجمه شده، مدیریت استراتژیک، تصمیم چندمعیاره، 2013، 30 صفحه ترجمه، 10 هزارتومان


کامپیوتر، شبکه های حسگر بیسیم، مقاله انگلیسی با ترجمه، 23 صفحه ترجمه، 2013، 22000 هزارتومان[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]

کامپیوتر، شبکه های بیسیم قابل تطبیق، مقاله انگلیسی با ترجمه، 15 ص ترجمه، 2011، 17 هزارتومان


مقاله ترجمه شده برای درس ریزپردازنده، سیستم عدد باقیمانده و رقم علامت دار، 14 ص، 19 هزارتومان


مقاله ترجمه شده برق، جایابی بهینه خازن+شبیه سازی+پاورپوینت، 23 صفحه ترجمه، 2011، 42000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت، رفتار سازمانی، اعتماد درون سازمانی، 37 صفحه ترجمه، 10 هزارتومان


مقاله ترچمه شده مدیریت، رفتار سازمانی، شخصیت خلاق، 12 صفحه ترجمه، 2012، 15 هزارتومان


مقاله ترجمه شده برق و الکترونیک، جایابی بهینه خازن، 8 صفحه مقاله، 30 صفحه ترجمه، 27 هزارتومان


مقاله تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره با ترجمه آماده، 20 صفحه، 2009، 5 هزارتومان


مقاله ترجمه شده برق قدرت، به مدار آوردن نیروگاهها، 25 صفحه ترجمه، 2011، 15 هزارتومان


مبانی کارافرینی، مروری بر ظهور کارافرینی، مقاله با ترجمه آماده، 20 صفحه ترجمه، 2013، 25 هزارتومان


مقاله ترجمه شده مدیریت، وابستگی سازمانی، 21 صفحه مقاله، 22 صفحه ترجمه، 2013، 5 هزار تومان


مقاله ترجمه شده برق، اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چهارپایه، مقاله با ترجمه آماده، 20 صفحه ترجمه، 15


مهندسی نرم افزار، رایانش ابری، مقاله انگلیسی با ترجمه، 25 صفحه ترجمه، 2011، 28 هزارتومان


مقاله ترجمه شده برق قدرت◄ PSS، طراحی ◄ 15 صفحه ترجمه، ،کیفیت عالی، 2012، 17000 تومان


مدیریت دانش و رایانش ابری، مقاله با ترجمه آماده، 20 صفحه ترجمه، 2013، 8 هزار تومان


مقالات معماری، معماری سبز، مقاله با ترجمه آماده، 15 صفحه ترجمه، 2011، 8500 هزارتومان


وب معنایی بر مبنای مجموعه های راف، مقاله کامپیوتر با ترجمه، 20 صفحه ترجمه، 26000 هزارتومان


سیستم اتوماسیون نیروی فروش، مقاله با ترجمه آماده، 9 صفحه مقاله، 21 صفحه ترجمه، 19 هزارتومان


مقاله ترجمه شده،فرهنگ مالیاتی، مقاله با ترجمه آماده، 30 صفحه ترجمه، 2010، 25 هزارتومان


انتقال تکنولوژی، مقاله با ترجمه آماده، 2010، IEEE، پانزده صفحه ترجمه، 8500 هزارتومان


مدلسازی مزایای فناوری V2G، مقاله با ترجمه، 14 صفحه ترجمه، 2012، 20 هزارتومان


مقاله و ترجمه فرهنگ سازمانی، مقاله با ترجمه آماده، 22 صفحه مقاله، 29 صفحه ترجمه، 11 هزار تومان


فیلتر دیجیتال FIR بر مبنای سیستم عدد باقیمانده، مقاله با ترجمه، 24 صفحه ترجمه، فقط 20 هزارتومان


مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی، مقاله و ترجمه، 2012، 25 صفحه، 10000 تومان


استفاده از طراحی گرافیکی سه بعدی در تبلیغات تئاتر، 2011، 8 صفحه ترجمه، مقاله و ترجمه، 10 هزارتومان


پشتیبانی سازمانی از مدیریت پروژه، مقاله با ترجمه آماده، 2012، 14 صفحه، 10 هزارتومان


ارزیابی ریسک در پروژه های ERP، مقاله با ترجمه آماده،2012، 24 صفحه، 15 هزارتومان


فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، مقاله با ترجمه آماده، مقاله معتبر، 15 صفحه ترجمه، 10 هزارتومان


ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی/مقاله و ترجمه/23 صفحه ترجمه/2012/ فقط 9 هزارتومان


تاثیر پروبیوتیک بر روی گوساله های شیری هلشتاین، پایان نامه لاتین با ترجمه، 57 صفحه،فقط 16000 تومان

مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف، 2013، مقاله و ترجمه، 27 صفحه ترجمه، فقط 16000 تومان


رهبری مشارکتی و مدیریت منابع انسانی، مقاله و ترجمه+پاورپوینت،کیفیت عالی، 2013، 30 صفحه، 40000 تومان[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]

از مورچه های واقعی تا مصنوعی (بهینه سازی کلونی مورچه)، مقاله و ترجمه،30 صفجه، فقط 20 هزارتومان


تاثیر هورمون آکسین بر ریشه درحال رشد آرابیدوپسیس، مقاله و ترجمه، 17 صفحه ترجمه، 15 هزارتومان


تاثیر هورمون آکسین بر ریشه درحال رشد آرابیدوپسیس، مقاله و ترجمه، 17 صفحه ترجمه، 15 هزارتومان


توسعه فردی و سازمانی، مقاله و ترجمه، مقاله ISI، زورنال علوم رفتاری و اجتماعی،8 صفحه، 6 هزارتومان


تئوری محدودیت ها و حسابداری، مقاله و ترجمه، 19 صفحه، 9 هزارتومان


ترتیب ورود و خروج واحدهای حرارتی بر اساس قیمت (PBUC)،مقاله و ترجمه،12 صفحه،16 هزارتومان


ترتیب ورود و خروج واحدهای حرارتی بر اساس قیمت (PBUC)، مقاله و ترجمه، 22 صفحه، 25 هزاتومان


مقاله ترجمه شده هوش کسب و کاری (هوش تجاری)/2012/ 31 صفحه/ 10 هزارتومان


برون سپاری منابع انسانی/مقاله و ترجمه/2012/ 10 هزار تومان


تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان/مقاله و ترجمه/17 صفحه/2013/ 10 هزارتومان


استفاده از پتاسیم و کود آلی بر رشد لوبیا چشم بلبلی/مقاله و ترجمه/12000 تومان


کشاورزی در برنامه اصلاحات اقتصادی در هند/مقاله با ترجمه/10000 تومان


ذخیره سازی کیوی/ پانزده صفحه ترجمه/نه صفحه مقاله/2010/ 12000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت فروش◄ فرایند افزایش سود آوری ◄23 صفحه ترجمه، ،2011، 9000 تومان


مقاله ترجمه شده مدیریت ◄ مدیریت منابع انسانی الکترونیک ◄21 صفحه ترجمه ،2013، 9000 تومان


مقاله ترجمه شده بازاریابی◄ اقتصاد و بازاریابی ◄24 صفحه ترجمه، 2014،کیفیت عالی، 7500 تومان


مقاله ترجمه شده حسابداری◄گزارشگری مالی◄30 صفحه ترجمه، 2012،کیفیت عالی، 12000 تومان


مدیریت علف هرز/تعداد صفحات مقاله: سه صفحه مقاله،چهار صفحه ترجمه/ 8000 تومان


ریزازدیادی آزمایشگاهی بادام زمینی/مقاله و ترجمه/تعداد صفحات هشت صفحه/2011/ 8000 تومان

[جهت دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی و دریافت ترجمه آن به IranPaper.blog.ir بروید]

کلمات کلیدی :
کاربرد ERP هزينه پرو‍ژ هاي ERP دانلود مقاله سبک هاي رهبري دانلود کتاب رهبري اثربخش ژنراتور pm دانلود مقاله و پاورپوينت راجب سبک رهبري تحول گرا دانلود رايگان مقاله رهبري و سرپرستي جديدترين مقاله هاي مديريت انگليسي2015 خانه يداللهي کاشان دانلود رايكان مقاله انكليسي در مورد رمزنكاري پيشينه تحقيق رهبري خدمتگزار دانلود مقاله در مورد بررسي موانع پياده سازي دولت الکترونيک پاورپوينت بازار برق ترجمه يك مقاله تخصصي هوش هيجاني دانلود رايگان مقاله انگليسي درباره دولت الکترونيک سيمولينک کنترل مقدار ذخيره باتري براي ديسپاچينگ مجموعه توليد بادي دانلود پروزه برنامه ريزي منابع انساني erp مقاله در مورد انواع شکست مقالات جديدسيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه درس تحقيق در عمليات ترجمه مقاله پورتر هتلداري ترکيه رضايت شغلي و اثرش بر فرسودگي شغلي ترجمه تخصصي ترجمه تخصصي فارسي به انگليسي ترجمه تخصصي انگليسي به فارس

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید