تبلیغات ویژه
 نمایش محصول
    (( لطفا هنگام تماس بفرمایید که آگهی فوق را در سایت تکرو مشاهده نموده اید))
  • 0
  • sina sina
  • شناسه این آگهی : 11299941
  • تاروس
  • 93/12/07(اعتبار آگهي پايان يافته است)
  • توافقي
  • تعداد بازدید : 1245 بار

باور کنید من خودم تا حالادوتاگوشی گرفتنN8وE7**این سایت برای تبلیغ و افزایش محبوبیت خود اقدام به طرحی نو کرده است وبه صورت کاملا رایگان عضو میپذیرد وبا ثبت نام در این سایت قادرید تا یك محصول رو به رایگان دریافت كنید.نكته ی جالب محصولات متنوع و جذاب سایت است كه ازجمله مهمترین آن هاAppleiPhoneاست!!دراین سایت انواع گوشی موبایل ازمحصولاتApple،Nokia،Motorola،Samsung،LG,SonyEricssonو همچنین انواع MP3Playerها و كنسول هایبازی)Xbox , Play Station 2 , 3,Psp( و... موجود است هر نفری كه گوشیم جانی می خواد زود دست بهكار شه . . .چه طور یك یاچندتاازاین محصولات رادریافت كنیم؟
برای این كار بعدازعضویت باید اعتبارموردنیازبرای محصول روبه دست آورید ) هرمحصول تعداد اعتبار مشخصی دارد ( .برای این كار سه پیشنهادبه شما شده:اول اینكه این سایت رو به دیگران معرفی كنید و كسب اعتبار نمایید.دوم خریدمحصولات سایت جهت ایجاد اعتبار.سوم كامل كردن پیشنهادهای سایت كه معمولا عضویت درسایت های معرفی شده)offer( توسط سایت است.آیا این سایت ایران راهم پشتیبانی می كند؟بله ، هم درلیست كشورها نام ایران موجود است و هم اینكه محصولات سایت) منظورگوشی موبایل(درتمام كشورها كار می كند.درتوضیحات سایت نوشته شده كه گوشی ها آماده شده برای تمام اپراتورهاست.این سایت چرا این هدایا روبه مامیده ؟!
بعضی سایتهای تبلیغاتی برای فروش)به رویت رسوندن (تبلیغات مشتریاشون ازطریق زیر مجموعه گیری اقدام به این كار میكنند .این سایت توسط شرکتهای بزرگی همچون نوکیاـموتوروا ،سونی ،مایکروسافت و ... حمایت مالی میشود.اما این روش میسر نیست مگه باگذاشتن یه سری هدایا و یا همون آفرها .عضویتش هم رایگانه..::برای ورود به سایت و عضویت رایگان بر روی عکس کلیک کنید ::..برای گوشیiphone4 Sباید 45زیر مجموعه بگیرید اگه فكرشو بكنین ارزششو داره چون بیش از یک میلیون قیمتشه با برای گرفتن گوشیk750نیازبه13زیر مجموعه دارین یعنی شما 13دوست ندارین.هرگوشیکه بخوای یه تعداد خاصی باید زیر مجموعه جمع کنی که بالاترینش 55 نفره .بهنظر من که آشنا و دوستان شما بیش از45 نفر هم هستند
مراحل كار:

http://www.xpango.com?ref=93367932
ابتدا وارد سایت شوید سپس برروی
گزینهGiftکه دربالای صفحه قرار دارد کلیک کنید. بعد از وارد شدن به صفحه مربوط برروی گزینه مورد علاقه خود ماوس رانگه دارید تا تعداد اعتبارموردنیازبرای دریافت کالارامشاهده کنید ) منظورازاعتبار تعداد زیر مجموعه هایی است که شمابرای دریافت هدیه نیاز دارید. بعدازانتخاب گزینه ی موردعلاقه ی خود كد و نام آنرابه خاطر بسپارید.حال دربالای صفحه گزینهUpSignرا انتخاب کنید تاواردصفحه ی اصلی شوید و سپس به روش زیر فرم مربوطه راپرکنید .
نام خودرابنویسید.
Firstname
نام خانوادگی خودرابنویسید.
Lastname
آدرس ایمیل خودراواردكنید.
:Email
برای خودپسوردانتخاب كنید. :Password
تكرارپسوردانتخابی رابنویسید.
confirmpassword
آدرس منزل راكامل و دقیق به انگلیسی واردكنید. ) نمونه آدرس انتهای مطلب ( :Adress1
شهرخودرابنویسید. :
town/city
نام استان خودرابنویسید. :
county
نام كشور خودراانتخاب كنید. :country
شماره تلفن خودرابنویسید
contactnumber
نام هدیه راكه قبلا دیده بودید انتخاب كنید.:Free Giftدراین قسمت كد پستی منزل خودراواردكنید. :Zipcodreferral id
دراین قسمت كدی وجود داردبه آن دست نزنید. ) كدی است که باید خودكار نوشته شده باشد. (اگه نبودبه جاش
93367932 روواردکنید.تیك این گزینه رابگذازیدTermsAndاگردرهنگام ورودمشخصات مشكلی پیش نیاد ،به ایمیلتان آدرسی میاد بر رو شكلیك كنیدواردصفحه ای خواهید شد كه لینك زیر مجموعه گیری شمادرآن موجود است.شما باید این لینك رابه افراد بدهید و اگر كسی بااین لینك ثبت نام كند زیر مجموعه ی شما خواهد شد. بعدازاینكه كسی درزیر مجموعه ی شما قرار گرفت وفعال شد ) زیر مجموعه گرفت ( 1 امتیازبه شماداده می شود و شما بعدازكسب امتیازهای لازم برای دریافت پكیج انتخابی می توانید آنرادرخواست بدهید تاارسال شود.وقتی اعتبار شما پذیرفته میشود که هر کدام اززیر مجموعه های شما حداقل یکن فر عضو گرفته باشد تا عضوفعال شناخته شود .
نكته بسیار مهم:!!!!
حتماازكامپیوتر شخصیاستفاده كنید وازهر كامپیوتر فقط یكبار ثبت نام كنید چون اگرIPشمابرای بار دوم استفاده شود شما حذف خواهید شدازكافی نت ویاسایت های دانشجویی و عمومی استفاده نكنید
******راهنمای درج آدرس******راهنمای درج آدرس به زبان انگلیسی:واحد:Unite------ طبقه:Floor------شماره) پلاک ( :No-------- کوچه:Alley-------- بلوار:Blvd----------------خیابان:Stمیدان:Sq------ بزرگراه:Free Way------ چهار راه:Cross------ بعد از:after-------قبل از:before-------- جاده:Rdخیابانبزرگ:Ave------- ساختمان:Bldg-----------روبروی:In Frontof---------جنب ) نزدیک ( :Nearبه طور مثال:مشهد –خیابان احمد آباد - میدان شهید طالقانی - بلوار کلاه دوز – کوچه تورج - پلاک
39No39- tooraj Alley –kolahdooz Blv-shahid taleghani Sq – ahmad abad St–mashhad
نکته :برای افرادی که درایران زندگی میکنن زیاد فرقی نمیکنه آدرسو ازاو لبه آخر بدن یا ازآخر به اول
Number:شماره تلفن خودرابنویسید. )درصورت ایجادمشکلدرفرستادن هدیه نیاز می شود (راهمای درجشمارهی تلفن:مثال: شماره ی یک فرد تهرانی<<<شماره منزل:82445663کدشهر:021کدکشور:0098که هنگام نوشتن درفیلد مخصوص باید آنرابه اینصورت بنویسید : 009821824456631-منظوراز)Credits( همون ) امتیازه (بخش های سایت دیدن نظرات و نوع محصول انتخابی برای دیدن نظرات و نوع محصول انتخابی کسانی که ازسایت هدیه خودرادریافت کرده اند میتوانید روی گزینهTestImonialsدربالای صفحه کلیک کنید.لازم به ذکر است که اکثر آنها باور نمی کردند که هدیه خودرادریافت خواهند کرد وبعضی ازآنها فقط ازروی کنجکاوی ثبت نام کرده بودند ولی بعدازکسب اعتبار لازم هدیه خودرادردست گرفتند. بعضی ها هم گفته اند وقتی به دوستانمان این سایت رامعرفی کردیم باتمسخر آنها مواجه شدیم اما حالاهمه آنها به تکاپو افتاده اند ودرسایت عضوشده اند.نحوه کارباسایت و ورودبه اتاقکار:ابتداواردسایتشوید.روی گزینهMyAccountواقع دربالای سایت کلیک کنید.در صفحه بعددرقسمتUserNameآدرسEmailخودتان راکه باآن ثبت نام کرده ایدرابنویسید ودرقسمتPasswordهم پسوردتانرابنویسید و روی گزینهloginکلیککنید تاوارداطاقکارخود شوید.در قسمتMy Accountنام شما و پیام خوش آمد گوییبهشما دیده می شود .درسمت راست صفحه گزینه های زیادی وجود دارد روی اولین گزینه یعنیorders/credits/referaal idکلیککنید تاواردپنجرهبعدیشوید دراین صفحهدرقسمتActive Ordersنوع محصولی راکه انتخاب کرده اید و همچنین آیدی وتاریخ عضویتتان رامی بینید .برای دیدن زیر مجموعه های خود روی گزینهDetailsکلیک کنید )درهمین قسمت قبلی (Ordrs/Credits/referral IDدرقسمتReferralsباکلیک روی گزینهMore Infoمی توانید اسامی و نوع محصول انتخابی زیر مجموعه هایتانرامشاهدهکنید.شماباکلیک برروی گزینهChange Giftمی توانید نوع هدیه خودراتغییردهیدباگزینهDeleteکاری نداشته باشید چون باعث حذف آیدی شما خواهد شد .نکته مهم :وقتی شمابرایدیدنزیر مجموعه های خود روی گزینهDetailsکلیک کردیدواردصفحه جدیدی می شوید کهدرقسمتReferralsتعداد زیر مجموعه های شما دیده می شود کهبهرنگسیاهنوشتهشدهاست.اگر جمع اعتبارتان کهقرمزرنگاستباتعدادزیر مجموعه هایتان برابر نیستبهاین دلیل است که زیر مجموعه های شما هنوز عضویرامعرفینکرده اند و زیر مجموعهایندارند.پس حتمآبهاین موضوع دقت کنید که وقتی اعتبار شما پذیرفته می شود که هر کداماززیر مجموعه های شما حد اقلیکنفر عضو گرفته باشد تا عضوفعالشناخته شود .فرض کنید شمابرایدریافتکالای خود نیازبهاعتبار 17 نفر دارید شما باید 17 نفررامعرفیکنید و آن 17 نفر هم حتمآ باید حداقلیکنفررامعرفیکنند . اما اصلآ نگران نباشید چون هر کسی که توسط شما عضو شودبیشکبرایبدست آوردن کالایموردنظر عضویمعرفیخواهد کرد وبههمین ترتیب زیر مجموعه های شمارشدمیکند و تائید میگرددزیر مجموعه گیری1- آسونترینروشدعوتکردندوستان خودتونه2- ایجادکردنوبلاگو کپیکردنمطالبوبلاگمندروبلاگخودتون ) البته بجای لینک من لینک خودتونو قرار بدید (3- ازطریقسایتهایآگهیایرانیکه تعدادشون هم زیاده وهمبهصورتمجانیبهشما اجازه میدنتبلیغبکنید )لیستتعدادیازاینسایتها :ایستگاه.هفت رنگ.رهنما.آگهی نامهو... (4-تبلیغوبلاگخودتونبانظر دادندروبلاگها وسایتهای دیگه )دراینروشآمارخودتونودرموتورهایجستجومثلگوگلهم بالا میبرید (۵- ورودبه چتروم های ایرانی وتبلیغ خودتون ) میتونیدچتروم ها رو توی یاهوسرچ کنید (هم اکنون بیش ازیک میلیون نفر عضو این سایت هستندنكات ضروری و لازم:تغییرمحصول انتخابی خود :شماباکلیک برروی گزینهchangegiftمی توانید نوع هدیه خودراتغییردهید
نكته مهم:این سایت اساس شبرزیر مجموعه گیری است و اگر كسی بدون سرگروه درسایت عضو شود چیزی گیرش نمی آید.پس برای عضویت ازلینك زیراستفاده كنید:

http://www.xpango.com?ref=93367932
نكته مهم:شما اگر شما هزار تا هم زیر مجموعه
بگیرید برایتان فرقی نمیكند و هیچ امتیازی نمیگیرید و بلكه هر زیر مجموعه ی زیر مجموعه ی شمابه شما امتیاز میدهید.پس سعی كنید لینك رفرال زیرمجموعه ی خودراازاو بگیرید وبرای او زیر مجموعه بگیرید تا هم سریعتر امتیاز شما كامل شود و هم كمكی به زیر مجموعه تان كرده باشید.البته راه دیگر هم برای جمع کردن امتیازبه غیراز زیر مجموعه گرفتن عضوشدندرسایت هایی است که درمنوی صفحه ی راست اکانت شمادرقسمتoffersوجود دارند ... البته عضویت در تعداد معدودی ازاین سایتهارایگان هستش و توصیه می شود که ازراه گرفت زیر مجموعه امتیاز کسب کنیم.دریافت هدیــه:بعدازجمعکردنامتیازاتکاملو رسدن امتیازات شمابه حد نساب یک

:: ‌نظرات در رابطه به این آگهی ..
هنوز نظری راجه به این آگهی ثبت نشده است!
 آگهی های ویژه مربوط
ورود به حساب کاربری
رمز عبور را فراموش کرده اید؟   ثبت نام
 سفارش آگهی ویژه
 نماد اعتماد الکترونیکی

 

نماد اعتماد الکترونیکی

twittergoogleplusfacebook

تهران / مشهد / اصفهان / کرج / شيراز /تبريز / اهواز /قم /کرمانشاه / اروميه /رشت / شهريار / كرمان / بندرعباس / همدان / زاهدان / يزد / اردبيل / قزوين / اراک / اسلامشهر / بهارستان / بابل /زنجان خرم آباد / سارئ / سنندج / گرگان / نيشابور / دزفول / آمل / ملارد / کاشان / پاكدشت/ رئ/ گنبدكاووس/ خوئ / بروجرد / سيرجان / بجنورد/ مرودشت / خميني شهر/ نجف / باد / قدس / شهركرد / رفسنجان / قائم شهر / جيرفت / سبزوار / بويراحمد

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

© 2019 , Takro Inc. All rights reserved

آدرس شرکت : ایران - تهران - صادقیه - ابتدای کاشانی - پ 45 ایمیل تلفن شرکت : 09399289432