درج آگهی رایگان و تبلیغات رایگان تکرو

header
تبلیغات ویژه
 نمایش محصول
    (( لطفا هنگام تماس بفرمایید که آگهی فوق را در سایت تکرو مشاهده نموده اید))
  • 05118840223-8928075
  • 0
  • شناسه این آگهی : 11276378
  • تهران
  • 92/12/06(اعتبار آگهي پايان يافته است)
  • توافقي
  • تعداد بازدید : 692 بار

نرم افزار يكپارچه و مكانيزه حاسب ملي

پكيج حسابداري حقوق و دستمزد:

حسابداري مالي پيشرفته + پرسنلي و حقوق دستمزد
-معرفي انواع استخدام , انواع حكم
-ثبت اطلاعات عمومي كاركنان
-تعريف و محاسبه انواع فرمول هاي استخدامي
-تعريف پارامترهاي بيمه ، ماليات ، بازنشستگي
-تعريف پارامترهاي مختلف در كارتكس شامل:
-حضور عادي و مرخصي ساعتي
-مشاهده كاركرد پرسنل به صورت روزانه و يا ماهيانه
-تعريف و محاسبه ساير پرداختها به كارمند( به صورت چاپ در فيش حقوقي و يا خارج از فيش حقوقي )
-معرفي و نامگذاري اضافات و كسورات جديد براي كارمندان
-ثبت كارتكس كاركنان به صورت دستي و يا با دستگاه حضور و غياب
-دريافت گزارش كارتكس و عملكرد كاركنان
-قابليت ارتباط با انواع دستگاه هاي حضور و غياب و...
-قابليت تعريف حساب ها به صورت درختي
-امكان تعريف حسابها با سطوح دلخواه و كدينگ اختصاصي
-امكان تعريف سر فصلهاي حسابداري به روش استاندارد
-قابليت كنترل ماهيت حساب ها در اسناد و هشدار تغيير ماهيت
-قابليت شناور بودن دفاتر
-معرفي حسابهاي دائم و موقت
-تعريف بدهكاران و بستانكاران تجاري و غير تجاري
-امكان تعريف نوع سند , شرح هاي تكراري در اسناد و كنترل عدم ايجاد حسابهاي مشابه
-امكان جستجوي سريع در اسناد با استفاده از شماره سند ، ليست اسناد ، تراز حساب ها ، سر فصل حساب ها و كليه ستونهاي فعال
-امكان اضافه كردن ستون خاص از قسمت مديريت ستونها
-قابليت مرتب سازي اسناد به دو روش كد سند و تاريخ سند به صورت اتومات
-امكان تركيب كردن و ادغام اسناد و ثبت سندهاي تركيبي
-دارا بودن قابليت قفل اسناد دستي و خودكار جهت امنيت بيشتر
-امكان تكرار سند يا صدور سند مشا به
-ثبت اسناد دريافت وجه , پرداخت وجه , واريز به حساب وانواع هزينه به صورت اتومات
-امكان ويرايش اسناد خودكار
-امكان چاپ سند با ستونهاي انتخابي
-قابليت هشدار اسناد موعد گذشته
-قابليت ذخيره يك سند در فايل و بازخواني آن در آينده
-قابليت دسته بندي دفاتر و حسابها جهت گزارش ويژه
-انتقال خودكار اسناد از دفتر روزنامه به دفتر كل
-امكان تعريف دوره هاي مالي و انتقال مانده ها به سال بعد به صورت اتوماتيك وصدور سند افتتاحيه و اختتاميه و مرور اسناد بايگاني شده
-انتقال موجودي هاي پايان دوره به سال مالي جديد با روش هاي خودكار
-دريافت صورتحساب سرمايه ، عملكرد ، سودو زيان
-دريافت ترازنامه ، تراز آزمايشي ، تراز كل و تفضيلي
-محاسبه سود ويژه و ناويژه بطور خودكار و ..

نرم افزار يكپارچه و مكانيزه حاسب ملي

پكيج حسابداري حقوق و دستمزد:

حسابداري مالي پيشرفته + پرسنلي و حقوق دستمزد
-معرفي انواع استخدام , انواع حكم
-ثبت اطلاعات عمومي كاركنان
-تعريف و محاسبه انواع فرمول هاي استخدامي
-تعريف پارامترهاي بيمه ، ماليات ، بازنشستگي
-تعريف پارامترهاي مختلف در كارتكس شامل:
-حضور عادي و مرخصي ساعتي
-مشاهده كاركرد پرسنل به صورت روزانه و يا ماهيانه
-تعريف و محاسبه ساير پرداختها به كارمند( به صورت چاپ در فيش حقوقي و يا خارج از فيش حقوقي )
-معرفي و نامگذاري اضافات و كسورات جديد براي كارمندان
-ثبت كارتكس كاركنان به صورت دستي و يا با دستگاه حضور و غياب
-دريافت گزارش كارتكس و عملكرد كاركنان
-قابليت ارتباط با انواع دستگاه هاي حضور و غياب و...
-قابليت تعريف حساب ها به صورت درختي
-امكان تعريف حسابها با سطوح دلخواه و كدينگ اختصاصي
-امكان تعريف سر فصلهاي حسابداري به روش استاندارد
-قابليت كنترل ماهيت حساب ها در اسناد و هشدار تغيير ماهيت
-قابليت شناور بودن دفاتر
-معرفي حسابهاي دائم و موقت
-تعريف بدهكاران و بستانكاران تجاري و غير تجاري
-امكان تعريف نوع سند , شرح هاي تكراري در اسناد و كنترل عدم ايجاد حسابهاي مشابه
-امكان جستجوي سريع در اسناد با استفاده از شماره سند ، ليست اسناد ، تراز حساب ها ، سر فصل حساب ها و كليه ستونهاي فعال
-امكان اضافه كردن ستون خاص از قسمت مديريت ستونها
-قابليت مرتب سازي اسناد به دو روش كد سند و تاريخ سند به صورت اتومات
-امكان تركيب كردن و ادغام اسناد و ثبت سندهاي تركيبي
-دارا بودن قابليت قفل اسناد دستي و خودكار جهت امنيت بيشتر
-امكان تكرار سند يا صدور سند مشا به
-ثبت اسناد دريافت وجه , پرداخت وجه , واريز به حساب وانواع هزينه به صورت اتومات
-امكان ويرايش اسناد خودكار
-امكان چاپ سند با ستونهاي انتخابي
-قابليت هشدار اسناد موعد گذشته
-قابليت ذخيره يك سند در فايل و بازخواني آن در آينده
-قابليت دسته بندي دفاتر و حسابها جهت گزارش ويژه
-انتقال خودكار اسناد از دفتر روزنامه به دفتر كل
-امكان تعريف دوره هاي مالي و انتقال مانده ها به سال بعد به صورت اتوماتيك وصدور سند افتتاحيه و اختتاميه و مرور اسناد بايگاني شده
-انتقال موجودي هاي پايان دوره به سال مالي جديد با روش هاي خودكار
-دريافت صورتحساب سرمايه ، عملكرد ، سودو زيان
-دريافت ترازنامه ، تراز آزمايشي ، تراز كل و تفضيلي
-محاسبه سود ويژه و ناويژه بطور خودكار و ..

نرم افزار يكپارچه و مكانيزه حاسب ملي

پكيج حسابداري حقوق و دستمزد:

حسابداري مالي پيشرفته + پرسنلي و حقوق دستمزد
-معرفي انواع استخدام , انواع حكم
-ثبت اطلاعات عمومي كاركنان
-تعريف و محاسبه انواع فرمول هاي استخدامي
-تعريف پارامترهاي بيمه ، ماليات ، بازنشستگي
-تعريف پارامترهاي مختلف در كارتكس شامل:
-حضور عادي و مرخصي ساعتي
-مشاهده كاركرد پرسنل به صورت روزانه و يا ماهيانه
-تعريف و محاسبه ساير پرداختها به كارمند( به صورت چاپ در فيش حقوقي و يا خارج از فيش حقوقي )
-معرفي و نامگذاري اضافات و كسورات جديد براي كارمندان
-ثبت كارتكس كاركنان به صورت دستي و يا با دستگاه حضور و غياب
-دريافت گزارش كارتكس و عملكرد كاركنان
-قابليت ارتباط با انواع دستگاه هاي حضور و غياب و...
-قابليت تعريف حساب ها به صورت درختي
-امكان تعريف حسابها با سطوح دلخواه و كدينگ اختصاصي
-امكان تعريف سر فصلهاي حسابداري به روش استاندارد
-قابليت كنترل ماهيت حساب ها در اسناد و هشدار تغيير ماهيت
-قابليت شناور بودن دفاتر
-معرفي حسابهاي دائم و موقت
-تعريف بدهكاران و بستانكاران تجاري و غير تجاري
-امكان تعريف نوع سند , شرح هاي تكراري در اسناد و كنترل عدم ايجاد حسابهاي مشابه
-امكان جستجوي سريع در اسناد با استفاده از شماره سند ، ليست اسناد ، تراز حساب ها ، سر فصل حساب ها و كليه ستونهاي فعال
-امكان اضافه كردن ستون خاص از قسمت مديريت ستونها
-قابليت مرتب سازي اسناد به دو روش كد سند و تاريخ سند به صورت اتومات
-امكان تركيب كردن و ادغام اسناد و ثبت سندهاي تركيبي
-دارا بودن قابليت قفل اسناد دستي و خودكار جهت امنيت بيشتر
-امكان تكرار سند يا صدور سند مشا به
-ثبت اسناد دريافت وجه , پرداخت وجه , واريز به حساب وانواع هزينه به صورت اتومات
-امكان ويرايش اسناد خودكار
-امكان چاپ سند با ستونهاي انتخابي
-قابليت هشدار اسناد موعد گذشته
-قابليت ذخيره يك سند در فايل و بازخواني آن در آينده
-قابليت دسته بندي دفاتر و حسابها جهت گزارش ويژه
-انتقال خودكار اسناد از دفتر روزنامه به دفتر كل
-امكان تعريف دوره هاي مالي و انتقال مانده ها به سال بعد به صورت اتوماتيك وصدور سند افتتاحيه و اختتاميه و مرور اسناد بايگاني شده
-انتقال موجودي هاي پايان دوره به سال مالي جديد با روش هاي خودكار
-دريافت صورتحساب سرمايه ، عملكرد ، سودو زيان
-دريافت ترازنامه ، تراز آزمايشي ، تراز كل و تفضيلي
-محاسبه سود ويژه و ناويژه بطور خودكار و ..

جهت كسب اطلاعات بيشتر همه روزه از ساعت9 الي 14با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.
قابل ارائه و پشتيبان رساني به سراسر كشور

:: ‌نظرات در رابطه به این آگهی ..
هنوز نظری راجه به این آگهی ثبت نشده است!
 آگهی های ویژه مربوط
ورود به حساب کاربری
رمز عبور را فراموش کرده اید؟   ثبت نام
 سفارش آگهی ویژه
 نماد اعتماد الکترونیکی

 

نماد اعتماد الکترونیکی

twittergoogleplusfacebook

تهران / مشهد / اصفهان / کرج / شيراز /تبريز / اهواز /قم /کرمانشاه / اروميه /رشت / شهريار / كرمان / بندرعباس / همدان / زاهدان / يزد / اردبيل / قزوين / اراک / اسلامشهر / بهارستان / بابل /زنجان خرم آباد / سارئ / سنندج / گرگان / نيشابور / دزفول / آمل / ملارد / کاشان / پاكدشت/ رئ/ گنبدكاووس/ خوئ / بروجرد / سيرجان / بجنورد/ مرودشت / خميني شهر/ نجف / باد / قدس / شهركرد / رفسنجان / قائم شهر / جيرفت / سبزوار / بويراحمد

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

© 2019 , Takro Inc. All rights reserved

آدرس شرکت : ایران - تهران - صادقیه - ابتدای کاشانی - پ 45 ایمیل تلفن شرکت : 09399289432