درج آگهی رایگان و تبلیغات رایگان تکرو

header
تبلیغات ویژه
 نمایش محصول
    (( لطفا هنگام تماس بفرمایید که آگهی فوق را در سایت تکرو مشاهده نموده اید))
  • 3-26402000-021
  • 0
  • شناسه این آگهی : 11272789
  • تهران ، تهران.خیابان میرداماد- نبش خیابان رازان شمالی – ساختمان 101 – طبقه 1 –
  • 98/02/04
  • توافقي
  • تعداد بازدید : 1196 بار

بنام خداوند جان و خرد
شركت روانكاران پارس ايل
دفتر مركزي
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفكس:26406055 -021
عصري مديريت فروش:1508091-0912

روغن كلوبر/روغن كلوبر/روغن كلوبر/گريس كلوبر/گريس كلوبر/گريس كلوبر/روغن كلوبر المان/روغن كلوبر المان/گريس كلوبر المان/گريس كلوبر المان/گريس كلوبر آلمان

شركت روانكاران پارس ايل اولين و معتبرترين مركز تهيه و فروش انواع روغن كلوبر و گريس كلوبر در ايران

گريس كلوبرklueber
Kluber CENTOPLEX 2‎
گريس كلوبر سنتوپلكس 2
گريس كلوبر klueber
Klüberlub BE 41-1501‎
گريس كلوبر لوب بي اي 41-1501
كلوبر klueber
Klüberlub BE 41-542‎
گريس كلوبر لوب بي اي 41-542
گريس كلوبر klueber
Klübersynth GE 14-151‎
گريس كلوبر سينت جي اي 14-151
گريس كلوبر klueber
Klübersynth G 34-130‎
گريس كلوبر سينت جي 34-130
گريس كلوبر klueber
Klübersynth GE 46-1200‎
گريس كلوبر سينت جي اي 46-1200
گريس كلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX HO
گريس كلوبر سنتوپلكس اچ او
گريس كلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX GLP 500‎
گريس كلوبر سنتوپلكس جي ال پي 500
كلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GL 262
گريس كلوبر ميكرولوب جي ال 262
گريس كلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GB 00‎
گريس كلوبر ميكرولوب جي بي
گريس كلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GB 0‎
گريس كلوبر ميكرولوب جي بي 0
گريس كلوبر klueber
Klüberquiet BQH 72-102‎
گريس كلوبر كوايت بي كيو اچ 72-102
گريس كلوبر klueber
Klüberquiet BQ 72-72‎
گريس كلوبر كوايت بي كيو 72-72
كلوبر klueber
Klüberquiet BQ 42-32‎
گريس كلوبر كوايت بي كيو 42-32
گريس كلوبر klueber
Klübertemp HM 83-402‎
گريس كلوبر تمپ اچ ام 83-402
گريس كلوبر klueber
Kluber UNIMOLY GL 82‎
گريس كلوبر يوني مولي جي ال 82
گريس كلوبر klueber
گريس كلوبر | گريس klueber
Kluber ISOFLEX TOPAS L 32‎
گريس كلوبر ايزوفلكس توپاس ال 32
گريس كلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX 1 DL‎
گريس كلوبر سنتوپلكس 1 دي ال
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BFP 42-32‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف پي 42-32
گريس كلوبر klueber Klüberspeed BF 72-23‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 72-23
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-22‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 72-22
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 42-12‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 42-12
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-23‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 72-23
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-22‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 72-22
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 42-12‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 42-12
گريس كلوبرklueber
Kluber POLYLUB GA 352 P‎
گريس كلوبر پلي لوب جي اي 352 پي
گريس كلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GL 261
گريس كلوبر ميكرولوب جي ال 261
Kluber STABURAGS NBU 2
گريس كلوبر استابوراگ ان بي يو 2
گريس كلوبرklueber
Kluber STABURAGS NBU 12
گريس كلوبر استابوراگ ان بي يو 12
گريس كلوبر klueber
Kluber ISOFLEX NCA 15‎
گريس كلوبر ايزوفلكس ان سي اي 15
گريس كلوبر klueber
گريس كلوبر | گريس klueber
Kluber ISOFLEX NBU 15‎
گريس كلوبر ايزوفلكس ان بي يو 15
گريس كلوبر klueber
Kluber ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A‎
گريس كلوبر ايزوفلكس ال دي اس 18
گريس كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/3
گريس كلوبر باريرتا ال 55/3
گريس كلوبر klueber
Klüber Noxlub BN 2420‎
گريس كلوبر ناكس لوب بي ان 2420
گريس كلوبر klueber
Klübersynth BH 72-422‎
گريس كلوبر سينت بي اچ 72-422
گريس كلوبر klueber
Kluber UNISILKON L 50/2‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ال 50/2
گريس كلوبر klueber
Kluber PETAMO GY 193‎
گريس كلوبر پتامو جي واي 193
گريس كلوبر klueber
Kluber PETAMO GHY 133 N‎
گريس كلوبر پتامو جي اچ واي 133 ان
گريس كلوبر klueber
Kluber SYNTHESIN PDL 250/1‎
گريس كلوبر سينتزين پي دي ال 250/1
گريس كلوبر klueber
Kluber SYNTHESO GLK 0
گريس كلوبر سينتسو جي ال كي 0
گريس كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/1‎
گريس كلوبر باريرتا ال 55/1
گريس كلوبر klueber
Klüberplus SK 11-299‎
گريس كلوبر پلاس اس كي 11-299
گريس كلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 343
گريس خوراكي كلوبر پاراليك جي اي 343
گريس كلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 351
گريس خوراكي كلوبر پاراليك جي اي 351
گريس كلوبر klueber
Kluber POLYLUB GLY 151‎
گريس كلوبر پلي لوب جي ال واي 151
گريس كلوبر klueber
شركت روانكاران پارس ايل
3 الي 26402000 - 021

Klübersynth AR 34-402‎
گريس كلوبر سينت اي آر 34-402
گريس كلوبر klueber
Klübersynth RA 44-3502‎
گريس كلوبر سينت آر اي 44-3502
گريس كلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 3400
گريس خوراكي كلوبر پاراليك جي اي 3400
گريس كلوبر klueber
Kluber PARALIQ GTE 703‎
گريس كلوبر پاراليك جي تي اي 703
گريس كلوبرklueber
Klübersynth UH1 14-151‎
گريس كلوبر سينت يو اچ 1 14-151
گريس كلوبر klueber
گريس كلوبر | گريس klueber
Klübersynth UH1 64-62‎
گريس كلوبر سينت يو اچ 1 64-62
گريس كلوبر klueber
گريس Klübersynth UH1 14-1600‎
گريس كلوبر سينت يو اچ 1 14-1600
گريس كلوبر klueber
گريس Kluber SYNTHESO GLEP 1‎
گريس كلوبر سينتسو جي ال اي پي 1
گريس كلوبرklueber
Kluber SYNTHESO GLK 1‎
گريس كلوبر سينتسو جي ال كي 1
گريس كلوبر klueber
گريس Kluber STABURAGS NBU 30 PTM‎
گريس كلوبر استابوراگ ان بي يو 30
كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/0
گريس كلوبر باريرتا ال 55/0
گريس كلوبرklueber
Kluber BARRIERTA KM 192
گريس كلوبر باريرتا كي ام 192
گريس كلوبر klueber
Kluber UNISILKON GLK 112‎
گريس كلوبر يوني سيليكون جي ال كي 112
گريس كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA KL 092
گريس كلوبر باريرتا كي ال 092
گريس كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/2‎
گريس كلوبر باريرتا ال 55/2
گريس كلوبر klueber
Kluber SYNTHESO GLK 1‎ PF
گريس كلوبر سينتسو جي ال كي 1 پي اف
گريس كلوبر klueber
Klüberalfa YV 93-302‎
گريس كلوبر آلفا واي وي 93-302
گريس كلوبر klueber
Kluber OXIGENOEX series
گريس كلوبر اكسيژنيكس
گريس كلوبر klueber
Klüberlub BVH 71-461‎
گريس كلوبر لوب بي وي اچ 71-461
گريس كلوبرklueber
Kluber NOSOL GBY 2‎
گريس كلوبر نوسول جي بي واي 2
گريس كلوبر klueber
Klüberplex BE 31-502‎
گريس كلوبر پلكس بي اي 31-502
كلوبر klueber
Klübersynth UH1 64-2403‎
گريس كلوبر سينت يو اچ 1 64-2403
گريس كلوبرklueber
Kluber UNISILKON NCA 3001‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ان سي اي 3001
گريس كلوبرklueber
Kluber UNISILKON L 641‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ال 641
گريس كلوبر klueber
Kluber UNISILKON L 250 L‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ال 250
گريس كلوبرklueber
گريس كلوبر | گريس klueber
Kluber UNISILKON L 200‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ال 200
گريس كلوبر klueber

Greases for valves and fittings
UNISILKON L 200
UNISILKON L 250 L
UNISILKON L 641
UNISILKON NCA 3001
Klübersynth UH1 64-2403
Klüberplex BE 31-502
NOSOL GBY 2
Klüberlub BVH 71-461
OXIGENOEX series
Klüberalfa YV 93-302
SYNTHESO GLEP 1
BARRIERTA L 55/2

Sealing and lubricating grease
Klüberplex BE 31-502


Sealing grease
UNISILKON GLK 112


Wide-range greases
Klübersynth BH 72-422
BARRIERTA L 55 series

شركت روانكاران پارس ايل

Assembly greases
STABURAGS NBU 30 PTM
SYNTHESO GLK 1
SYNTHESO GLEP 1

Food Grade Lubricants
Klübersynth UH1 14-1600
Klübersynth UH1 64-62
Klübersynth UH1 14-151
PARALIQ GTE 703
Klüber HTS Grease

Lubricating greases for plastics
POLYLUB GLY 151 / 801
Klübersynth RA 44-3502
Pneumatic greases
Klübersynth AR 34-402
POLYLUB GLY 151
Klübersynth UH1 14-151
PARALIQ GTE 703
Klüberplus SK 11-299
BARRIERTA L 55/1

Contact greases
SYNTHESO GLEP 1
SYNTHESIN PDL 250/1

High-temperature greases
PETAMO GHY 133 N
PETAMO GY 193
UNISILKON L 50/2
Klübersynth BH 72-422
Klüber Noxlub BN 2420
BARRIERTA L 55 series

High-speed greases
ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A
ISOFLEX NBU 15
ISOFLEX NCA 15
Klüberquiet BQ 72-72
Klüberquiet BQH 72-102
Klüberspeed BF 42-22
Klüberspeed BF 72-22

Low temperature greases
CENTOPLEX 1 DL
ISOFLEX TOPAS L 32
Klübersynth EL 42-32

Fluid greases
CENTOPLEX GLP 500
CENTOPLEX HO
Klübersynth GE 46-1200

Gear greases
Klübersynth G 34-130
Klübersynth GE 14-151

Heavy-duty greases
Klüberlub BE 41-542
Klüberlub BE 41-1501
Rolling and plain bearing greases
CENTOPLEX 2
MICROLUBE GL series
POLYLUB GA 352 P
UNIMOLY GL 82
Klübertemp HM 83-402

Low-noise rolling bearing greases of high purity
Klüberquiet BQ 42-32
Klüberquiet BQ 72-72
Klüberquiet BQH 72-102

Multi-purpose greases
CENTOPLEX 2
CENTOPLEX HO
MICROLUBE GB 0
MICROLUBE GB 00

Adhesive lubricating oils
STRUCTOVIS HD series
Klüberfluid CF 1
Klüberfluid CF 2

Release and assembly oil
FORMINOL TGK 680
Intrinsically viscous lubricating oils
STRUCTOVIS HD series
Special chain oil
CATENERA FLUID FT 2
High-temperature chain oils
HOTEMP SUPER N
HOTEMP SUPER C 2-50
HOTEMP SUPER M 121 S
HOTEMP 2000
Klübersynth CH 6-110
Klübersynth CH 2-100
Klübersynth CTH 2-260
PRIMIUM SUPER
SYNTHESCO
Low-temperature chain oils
Klüberoil 4 UH1-15
Klüberoil 4 UH1-32 N


Gear oils
Klüberoil GEM 1 series
Klübersynth EG 4 series
Klübersynth GH 6 series
Klübersynth GEM 2 series
Klüberbio CA 2 series
Klüberoil 4 UH1 series
Klübersynth UH1 6 series
FORMINOL DS 23 K
LAMORA VARIOGEAROIL EL 2
Multi-purpose oils
Klüberoil GEM 1 series
Solid lubricant suspensions
WOLFRACOAT C FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID S
Klüberoil YF 100
Contact oils
BARRIERTA I Fluid series
Rapidly biodegradable lubricating oils
Klüberbio C 2-46
Klüberbio CA 2 series
Sliding agents
OXIGENOEX FLUID series
Needle and sinker oils
Klüberoil Tex oils
Klüber Silvertex W oils
Klüber Silvertex T oils
Cleaning oils for needles and sinkers
Klüber Silvertex R 14
Klüber Silvertex R 20


Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers
Klüber Silvertex P 91

Adhesive lubricating oils
STRUCTOVIS ...HD series
Klüberfluid CF 1
Klüberfluid CF 2
Release and assembly oil
FORMINOL TGK 680
Intrinsically viscous lubricating oils
STRUCTOVIS ...HD series
Special chain oil
CATENERA FLUID FT 2
High-temperature chain oils
HOTEMP SUPER N
HOTEMP SUPER C 2-50
HOTEMP SUPER M 121 S
HOTEMP 2000
Klübersynth CH 6-110
Klübersynth CH 2-100
Klübersynth CTH 2-260
PRIMIUM SUPER
SYNTHESCO
Low-temperature chain oils
Klüberoil 4 UH1-15
Klüberoil 4 UH1-32N
Gear oils
Klüberoil GEM 1 series
Klübersynth EG 4 series
Klübersynth GH 6 series
Klübersynth GEM 2 series
Klüberbio CA 2 series
Klüberoil 4 UH1 series
Klübersynth UH1 6 series
FORMINOL DS 23 K
LAMORA VARIOGEAROIL EL 2
Multi-purpose oils
Klüberoil GEM 1- series
Solid lubricant suspensions
WOLFRACOAT C FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID S
Klüberoil YF 100
Contact oils
BARRIERTA I ... Fluid series
Rapidly biodegradable lubricating oils
Klüberbio C 2-46
Klüberbio CA 2 series
Sliding agents
OXIGENOEX FLUID series
Needle and sinker oils
Klüberoil Tex 1-...N- oils
Klüber Silvertex W...- oils
Klüber Silvertex T...- oils
Cleaning oils for needles and sinkers
Klüber Silvertex R 14
Klüber Silvertex R 20
Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers
Klüber Silvertex P 91
.................................
خدمات:
اين شركت همچننين افتخار دارد تا محصولات خود را :
1. در صنعت نفت ، گاز ، پتروشيمي و نيروگاهي.
2.شركت هاي استخراج معادن و راهسازي و...
عرضه نمايد.
پشتيباني و خدمات پس از فروش:
1.مشاوره از مرحله خريد تا مصرف توسط كادر مجرب و متخصص.
2.ارائه مشخصات فني و برگه گارانتي.
روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما:
واردات روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما در صورت موجود نبودن و در خواست كتبي كمتر از 1 الي 3 ماه.
.......................................
شركت روانكاران پارس ايل

براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاي ذيل از ساعت 8:30 الي 17.30 تماس حاصل فرمائيد:

دفتر مركزي
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفكس:26406055 -021
عصري مديريت فروش:1508091-0912

........................
آدرس:
تهران.خيابان ميرداماد- نبش خيابان رازان شمالي – ساختمان 101 – طبقه 1 –واحد 2.
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفكس:26406055 -021

E_mail:ravankaranparsoil@yahoo.comکلمات کليدي: #روغن صنعتي كلوبر

:: ‌نظرات در رابطه به این آگهی ..
هنوز نظری راجه به این آگهی ثبت نشده است!
ورود به حساب کاربری
رمز عبور را فراموش کرده اید؟   ثبت نام
 سفارش آگهی ویژه
تعرفه آگهی های ویژه
 نماد اعتماد الکترونیکی

 

نماد اعتماد الکترونیکی

twittergoogleplusfacebook

تهران / مشهد / اصفهان / کرج / شيراز /تبريز / اهواز /قم /کرمانشاه / اروميه /رشت / شهريار / كرمان / بندرعباس / همدان / زاهدان / يزد / اردبيل / قزوين / اراک / اسلامشهر / بهارستان / بابل /زنجان خرم آباد / سارئ / سنندج / گرگان / نيشابور / دزفول / آمل / ملارد / کاشان / پاكدشت/ رئ/ گنبدكاووس/ خوئ / بروجرد / سيرجان / بجنورد/ مرودشت / خميني شهر/ نجف / باد / قدس / شهركرد / رفسنجان / قائم شهر / جيرفت / سبزوار / بويراحمد

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

© 2019 , Takro Inc. All rights reserved

آدرس شرکت : ایران - تهران - صادقیه - ابتدای کاشانی - پ 45 ایمیل تلفن شرکت : 09399289432