مشخصات آگهی دهنده

تدریس ریاضی و فیزیک در مقطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگ?
09139948133
10000
1397-01-31
1397-02-30
908 بار
11296337
مشهد

تدریس ریاضی و فیزیک در مقطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه
آموزش تدریس خصوصی

تدریس ریاضی و فیزیک در مقطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه

تدریس خصوصی دروس ریاضی، فیزیک مقطع راهنمایی و دبیرستان.
تدریس خصوصی ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل، فیزیک پایه، ریاضی فیزیک، مکانیک کوانتومی، الکترومغناطیس، مکانیک تحلیلی در مقطع دانشگاه.

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
تدریس خصوصی ریاضی فیزیک

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید