مشخصات آگهی دهنده

راهنماي جامع معامله گر الگترونيك بورسه
3500تومان
1397-01-27
1397-02-26
899 بار
10114790

راهنماي جامع معامله گر الگترونيك بورسه
آموزش كتابهاي آموزشي

راهنماي جامع معامله گر الگترونيك بورسه


www.niaze.i
www.euroshop.ir
اين كتاب نياز شما را در زمينه تصميم گيري، مديريت، سرمايه گذاري در بازار بورس جهاني و داخلي، و ظرافت هاي كار در بازارها، روشهاي تحليل، استفاده از تئوريهاي مالي، ترسيم جداول و نمودارها، فرمول بازار، نوع و روند حركات و پيش بيني بازار فراهم مي آورد.

همچنين شما را در جهت بكارگيري مهارت هاي تكنيكال و بنيادي در مسير آرمانها و درآمدها و نوع سرمايه گذاري به حد پيشرفته در هر نوع بازار مي رساند.

بطور كلي پس از خواندن دقيق محتواي اين كتاب دانش پ‍ژوهان به يك بينش و دانش فني و تحليلي فوق العاده در زمينه بازار بورس از طريق تار نماي جهاني رايانه خواهند رسيد و همانند يك مشاور و راهنما هميشه در كنار شما خواهد بود

forex -stock - future - index - shares - commodity

مؤلف: سورج رحمتي، مريم ايزدي، بخش تحقيقات، پژوهش وآموزش شركت مانا مهر نوين

تلفن مركز پخش: 7785331 0311


اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
راهنماي جامع معامله گر الگترونيك بورسه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید