مشخصات آگهی دهنده

مجموعه كتابهاي چندقطره بنزين براي موتور
55000 و با تخفي
1397-01-27
1397-02-26
888 بار
10113870

مجموعه كتابهاي چندقطره بنزين براي موتور
آموزش كتابهاي آموزشي

مجموعه كتابهاي چندقطره بنزين براي موتور

مؤلفين: سامان پاينده پور- كميل فتاحي
مجموعه كتابهاي چند قطره بنزين براي موتور كسب و كار يك برند ثبت شده در زمينه كتابهاي آموزشي كسب و كار، بازرگاني داخلي و بين المللي و كارآفريني است
جلد اول اين كتاب با عنوان: مفاهيم پايهاي و كاربردي روشهاي پرداخت بازرگاني بين المللي- اعتبارات اسنادي و وصولي اسنادي
توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهي منتشر شده است. براي تهيه كتاب به سايت www.kbein.ir مراجعه فرماييد.

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
مجموعه كتابهاي چندقطره بنزين براي موتور

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید