مشخصات آگهی دهنده

جزوات ارشد 88 از موسسه ماهان پارسه سنجش
09195367497
09195367497
1397-01-27
1397-02-26
850 بار
10112799
09196354700

جزوات ارشد 88 از موسسه ماهان پارسه سنجش
آموزش كتابهاي آموزشي

جزوات ارشد 88 از موسسه ماهان پارسه سنجش

جزوات ارشد 88 از موسسه ماهان پارسه سنجش زير قيمت
تلفن سفارش جزوات ارشد :09195367497


فهرست جزوات كارشناسي ارشد 88 :

كارشناسي ارشد معماري
كارشناسي ارشد MBA
كارشناسي ارشد مديريت اجرائي
كارشناسي ارشد حسابداري
كارشناسي ارشد مهندسي برق كليه گرايشها
كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(صنايع ، سيستم بهره وري و سيستمهاي اقتصادي اجتماعي)
كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)
كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
كارشناسي ارشد مجموعه رياضي(محض-كاربردي)
كارشناسي ارشد مهندسي عمران
كارشناسي ارشد صنايع غذائي
كارشناسي ارشد مجموعه شيمي (محض-كاربردي)
كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر(نرم افزار-هوش مصنوعي)
كارشناسي ارشد مديريت كليه گرايشها(صنعتي دولتي كارآفريني فن آوري و...)
كارشناسي ارشد IT
كارشناسي ارشد مجموعه فيزيك
كارشناسي ارشد زبان انگليسي(مترجمي زبان)
كارشناسي ارشد اقتصاد و علوم اقتصادي
كارشناسي ارشد حسابداري
كارشناسي ارشد جامعه شناسي
كارشناسي ارشد روانشناسي
كارشناسي ارشد مامايي
كارشناسي ارشد علوم سياسي
كارشناسي ارشد علوم تربيتي 1 2
مشاوره

*** كارداني به كارشناسي ***


كارداني به كارشناسي برق الكترونيك
كارداني به كارشناسي كامپيوتر
كارداني به كارشناسي معماري
كارداني به كارشناسي عمران
كارداني به كارشناسي حسابداري
كارداني به كارشناسي مكانيك

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
جزوات ارشد 88 از موسسه ماهان پارسه سنجش

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید